Ktl-icon-tai-lieu

"Kết nối các đầu mối" trong công việc kinh doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
"Kết nối các đầu mối" trong công việc kinh doanh
"Kết nối các đầu mối" đáng lẽ ra đã là một vấn đề đơn
giản nhưng hầu hết mọi người đều đồng ý rằng điều
đó là rất khó.

Trong bài này, tôi sẽ mô tả những việc cần phải làm
nếu bạn muốn kết nối những thông tin khác nhau về
cùng một người, tổ chức hoặc một thể chế nào đó.
Tôi hi vọng sẽ thuyết phục được mọi người hơn về cả
những khó khăn và lợi ích của việc làm đó. Nhu cầu

và sự cần thiết của việc đó là rất lớn cho dù bạn có
đang kết nối những mảng thông tin khác nhau về
khách hàng trong kinh doanh, thông tin tình báo về
khủng bố, bệnh nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức
khỏe, những thành phần trong việc phát triển thuốc...

Dưới đây là những gì bạn cần phải làm:
- Các điều khoản quan trọng trong cơ sở dữ liệu của
bạn - tên, thuộc tính... - hoặc cần phải được kiểm
soát nghiêm ngặt khi nhập dữ liệu, hoặc phải có một
số loại kết nối các lớp ngữ nghĩa khác nhau về cả âm
tiết và ý nghĩa của cùng một thuật ngữ.

- Bạn cần phải rõ ràng trong một hay nhiều sự kiện
mà bạn đang tìm kiếm. Có phải bạn đang cố gắng
xác định việc mua hàng tiền năng của khách hàng,

hay một vụ tai nạn khủng bố, tác dụng của một loại
thuốc hay một điều gì đó?

- Bạn cần phải có một mô hình của những biến đổi và
giá trị cơ sở dữ liệu dự đoán sự kiện đó. Mô hình có
thể tiềm ẩn trong suy nghĩ nhưng điều đó có nghĩa
người đó sẽ phải tìm kiếm mô hình đó thông qua các
cơ sở dữ liệu. Nếu bạn muốn máy tính chỉ ra mô hình
đó thì mô hình và tất cả các biến số và cơ sở dữ liệu
cũng phải thật rõ ràng.

- Tất cả mọi người khi quan sát đều phải hợp tác
trong việc nhập dữ liệu. Nếu như một nhân viên lưu
trữ hồ sơ của CIA quan sát thấy có điều gì đó về
khủng bố hoặc một nhân viên bán hàng nói chuyện

với một khách hàng đang không hài lòng, họ phải đưa
điều đó vào cơ sở dữ liệu.

- Lưu ý rằng tôi nói "cơ sở dữ liệu". Cần phải có một
nơi - chứ không phải nhiều - thu nhận những thông
tin quan trọng. Một nơi có thể thiết lập môi trường cơ
sở dữ liệu của những thông tin có liên quan một cách
đồng bộ và cập nhật nhưng nó cũng có thể trở thành
một cơn ác mộng kỹ thuật.

- Cơ sở dữ liệu phải được kiểm tra chéo liên tục để
xem có thông tin gì mới và quan trọng bổ sung vào hồ
sơ không.

- Cần phải có một kế hoạch rõ ràng về những hành
động mà các bên có liên quan cần phải thực hiện khi
mô hình được xác định và sự kiện quan trọng sắp
diễn ra. Nguyên tắc quyết định rất quan trọng. Liệu
một người có khả năng là khủng bố có nên được
phép bay không? Liệu có nên đưa ra m...
"Kết nối các đầu mối" trong công việc kinh doanh
"Kết nối các đầu mối" đáng lẽ ra đã là một vấn đề đơn
gin nhưng hầu hết mọi người đều đồng ý rằng điều
đó là rất khó.
Trong bài này, tôi sẽ mô tả những việc cần phải làm
nếu bạn muốn kết nối những thông tin khác nhau về
cùng một người, tổ chức hoặc một thể chế nào đó.
Tôi hi vọng sẽ thuyết phục được mọi người hơn về cả
những khó khăn và lợi ích của việc làm đó. Nhu cầu
"Kết nối các đầu mối" trong công việc kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
"Kết nối các đầu mối" trong công việc kinh doanh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
"Kết nối các đầu mối" trong công việc kinh doanh 9 10 875