Ktl-icon-tai-lieu

Khác biệt giới trong hành vi đọc sách của học sinh trung học phổ thông miền núi (Nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Chuyên Bắc Kạn, trường THPT Bắc Kạn, trường THPT Dân lập Hùng Vương, trư�

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2278 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khác biệt giới trong hành vi đọc sách của học
sinh trung học phổ thông miền núi (Nghiên cứu
trường hợp tại trường THPT Chuyên Bắc Kạn,
trường THPT Bắc Kạn, trường THPT Dân lập
Hùng Vương, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú
tỉnh Bắc Kạn)
Nguyễn Thị Thái Hà
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60 31 30
Người hướng dẫn khoa học: TS.Trương An Quốc
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về khác biệt giới trong hành vi đọc sách
của học sinh. Tìm hiểu mức độ khác biệt giới trong hành vi đọc sách của học sinh trung
học phổ thông miền núi, trên các phương diện thể loại sách, mục đích đọc sách, thời
gian đọc sách, mức độ đến thư viện của học sinh. Trên cơ sở những phân tích đó đưa ra
những khuyến nghị và giải pháp nhằm giúp các em học sinh miền núi đến được với các
tài liệu đọc một cách tốt hơn, phù hợp với nhu cầu mỗi giới và nâng cao chất lượng đọc
Keywords. Xã hội học; Khác biệt giới tính; Hành vi đọc sách; Học sinh miền núi
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Có thể nhận thấy, hành vi đọc sách đã xuất hiện trong nhiều nghiên cứu trong và ngoài
nước. Tuy vậy, chưa có một nghiên cứu nào tập trung tìm hiểu về hành vi đọc sách của học sinh
ở khía cạnh giới. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành thực hiện nghiên cứu này. Để tìm câu trả lời cho
các vấn đề như hiện trạng hành vi đọc sách của học sinh trung học phổ thông miền núi hiện nay
và những khác biệt ở khía cạnh giới trong việc đọc sách, thiết nghĩ nghiên cứu về “Khác biệt
giới trong hành vi đọc sách của học sinh trung học phổ thông miền núi” là điều cần thiết. Vì
vậy, trong phạm vi đề tài này, chúng tôi hướng đến việc tìm hiểu sự khác biệt giới trong hành vi

1

đọc sách của học sinh trung học phổ thông miền núi (với lứa tuổi từ 16 – 18 tuổi) ở miền núi
nhằm tìm hiểu rõ nét hơn về vấn đề đọc sách của học sinh hiện nay.
2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
2.1. Ý nghĩa khoa học
Khi chọn đề tài nghiên cứu về “Khác biệt giới trong hành vi đọc sách của học sinh
trung học phổ thông miền núi” chúng tôi mong muốn được vận dụng những kiến thức đã được
học, cụ thể là những lý thuyết, khái niệm vào một đề tài nghiên cứu thực nghiệm, khẳng định
lại các giá trị khoa học đó, đồng thời mong muốn tìm tòi và phát hiện ra những vấn đề thực tiễn
có giá trị, có ý nghĩa khoa học mới để làm phong phú thêm tri thức ngành khoa học xã hội học.
2.2. Ý nghĩa thực tiễn
Đề tài này giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quan về thực trạng vấn đề đọc sách của
học s...
1
Khác biệt giới trong hành vi đọc sách của học
sinh trung học phổ thông miền núi (Nghiên cứu
trường hợp tại trường THPT Chuyên Bắc Kạn,
trường THPT Bắc Kạn, trường THPT Dân lập
Hùng Vương, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú
tỉnh Bắc Kạn)
Nguyễn Thị Thái Hà
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60 31 30
Người hướng dẫn khoa học: TS.Trương An Quốc
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình y sở luận thực tiễn về khác biệt giới trong hành vi đọc sách
của học sinh. Tìm hiểu mức độ khác biệt giới trong hành vi đọc sách của học sinh trung
học phổ thông miền núi, trên các phương diện thể loại sách, mục đích đọc sách, thời
gian đọc sách, mức độ đến thư viện của học sinh. Trên sở những phân tích đó đưa ra
những khuyến nghị giải pháp nhằm giúp các em học sinh miền núi đến được với các
tài liệu đọc một cách tốt hơn, phù hợp với nhu cầu mỗi giới và nâng cao chất lượng đọc
Keywords. Xã hội học; Khác biệt giới tính; Hành vi đọc sách; Học sinh miền núi
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
thể nhận thấy, hành vi đọc sách đã xuất hiện trong nhiều nghiên cứu trong và ngoài
nước. Tuy vậy, chưa có một nghiên cứu nào tập trung tìm hiểu về hành vi đọc sách của học sinh
ở khía cạnh giới. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành thực hiện nghiên cứu này. Để tìm câu trả lời cho
các vấn đề như hiện trạng hành vi đọc sách của học sinh trung học phổ thông miền núi hiện nay
những khác biệt khía cạnh giới trong việc đọc sách, thiết nghĩ nghiên cứu về “Khác biệt
giới trong hành vi đọc sách của học sinh trung học phổ thông miền núi” điều cần thiết.
vậy, trong phạm vi đề tài này, chúng tôi hướng đến việc tìm hiểu sự khác biệt giới trong hành vi
Khác biệt giới trong hành vi đọc sách của học sinh trung học phổ thông miền núi (Nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Chuyên Bắc Kạn, trường THPT Bắc Kạn, trường THPT Dân lập Hùng Vương, trư� - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khác biệt giới trong hành vi đọc sách của học sinh trung học phổ thông miền núi (Nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Chuyên Bắc Kạn, trường THPT Bắc Kạn, trường THPT Dân lập Hùng Vương, trư� - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Khác biệt giới trong hành vi đọc sách của học sinh trung học phổ thông miền núi (Nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Chuyên Bắc Kạn, trường THPT Bắc Kạn, trường THPT Dân lập Hùng Vương, trư� 9 10 15