Ktl-icon-tai-lieu

Khác biệt giữa nhượng quyền thương mại và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khác biệt giữa nhượng quyền thương mại và chuyển
quyền sử dụng nhãn hiệu
Hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn nhầm lẫn
giữa hai khái niệm “nhượng quyền thương mại” với
“chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu” nên khi ký kết các
hợp đồng giao dịch, nhất là khi đối tác là một bên
nước ngoài, doanh nghiệp có thể phải chịu nhiều rủi
ro khi mà nội dung giao kết không phù hợp với hình
thức hợp đồng.

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (Licence), tình
huống PCWORLD thuộc tập đoàn IDG

Theo quy định tại điều 141.1 Luật Sở hữu Trí tuệ
(SHTT)Việt Nam thì chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá
nhân khác sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền
sử dụng của mình.

Chúng ta xem xét một thí dụ: đông đảo người làm

việc với máy vi tính ở Việt Nam rất quen thuộc với tạp
chí “Thế Giới Vi Tính - PCWORLD VN”. Dòng
PCWORLD có mặt trên khoảng 40 quốc gia trên thế
giới, từ Mỹ tới Nga, Đức, Indonesia, Phippines,
Hongkong, Việt Nam,… Nhãn hiệu PCWORLD là tài
sản vô hình do Tập đoàn Dữ Liệu Quốc Tế
(International Data Group – IDG) sở hữu. Tại mỗi
quốc gia, IDG có thể cho phép một ấn phẩm nào đó
về công nghệ thông tin (CNTT) được sử dụng nhãn
hiệu PCWORLD với những chính sách rất khác nhau.
Chẳng hạn PCWORLD ở Nga hàng năm sẽ trả cho
IDG một số phần trăm nào đó từ tổng doanh thu
(thường là từ 8% trở xuống), PCWORLD ở Đức thì
trả cho IDG phần trăm thu nhập theo tỷ lệ đầu tư.
PCWORLD Việt Nam thì theo TS. Nguyễn Trọng
nguyên Tổng Biên tập PCWORLD Việt Nam (19922004), IDG hoàn toàn không ràng buộc bằng bất cứ
quyền lợi gì. Đây là một trường hợp đặc biệt, có thể
xem đó là một hỗ trợ vô giá không hoàn lại mà Tập
đoàn IDG đã giành cho CNTT Việt Nam nói chung và
Tạp chí Thế Giới Vi Tính nói riêng.

Nhìn chung, các thỏa thuận thuộc loại “chuyển quyền
sử dụng nhãn hiệu” rất mềm dẻo. Hai bên có thể tự
thỏa thuận với nhau theo nguyên tắc: bên giao
(chuyển quyền) thường thu lại tỷ lệ nào đó theo
doanh số hoặc theo lượng sản phẩm bán được. Cũng
có trường hợp họ nhìn về lợi ích lâu dài hoặc do
những lý do đặc biệt mà không thu lợi nhuận. Nhìn
chung, để giữ uy tín cho nhãn hiệu, bên giao luôn có
những tiêu chuẩn, trong nhiều trường hợp là rất
nghiêm ngặt đặt ra cho bên nhận và có những hỗ trợ
nhất định (thường không nhiều) để duy trì uy tín nhãn
hiệu. Đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn
hiệu, hợp đồng có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các
bên nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi
đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về sở
hữu công nghiệp...
Khác biệt giữa nhượng quyền thương mại và chuyển
quyn sử dụng nhãn hiệu
Hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn nhầm lẫn
giữa hai khái niệm “nhượng quyền thương mại” với
“chuyển quyền sử dụng nhãn hiu” nên khi ký kết các
hợp đồng giao dịch, nhất là khi đối tác là một bên
nước ngoài, doanh nghiệp có thể phải chịu nhiều rủi
ro khi mà nội dung giao kết không phù hợp với hình
thức hợp đồng.
Chuyển quyền sử dụng nhãn hiu (Licence), tình
hung PCWORLD thuộc tập đoàn IDG
Theo quy định tại điều 141.1 Luật Sở hữu Trí tuệ
(SHTT)Việt Nam thì chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
là vic chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá
nhân khác sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền
sử dụng của mình.
Chúng ta xem xét một thí dụ: đông đảo người làm
Khác biệt giữa nhượng quyền thương mại và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu - Trang 2
Khác biệt giữa nhượng quyền thương mại và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Khác biệt giữa nhượng quyền thương mại và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 9 10 73