Ktl-icon-tai-lieu

Khác biệt hoá thương hiệu về văn hoá khi thế giới thu nhỏ dần

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khác biệt hoá thương hiệu về văn hoá khi thế giới thu
nhỏ dần
Sử dụng yếu tố văn hoá để chuyển tải ý tưởng
thường tăng được tính hiệu quả, như tác giả đã phát
hiện ra khi phát triển ý tưởng về hình minh hoạ cho
tiêu đề “Bạn luôn luôn có thể giỏi hơn nữa” trong một
quảng cáo cho Trung tâm Giáo dục Apollo.

Khi toàn cầu hoá ngày càng mở rộng và các thương
hiệu trở nên quốc tế hoá, vấn đề quan tâm hàng đầu
của các thương hiệu chính là làm sao tìm được sự
cân bằng giữa tính nhất quán chung và từng nền văn
hoá riêng.

Nếu những tài liệu truyền thông của một thương hiệu
được sử dụng trên toàn thế giới thì rất có thể chúng
phải đối mặt với những bất lợi do những quan điểm
nhìn nhận khác nhau tại từng địa phương.

Hầu hết các thương hiệu quốc tế hiểu rằng, tài liệu
truyền thông thương hiệu luôn cần phải điều chỉnh ít
nhiều để phù hợp với văn hoá từng địa phương.

Mặc dù vậy, công việc này không hề dễ dàng vì việc
duy trì tinh thần cốt lõi của thương hiệu là điều vô
cùng thiết yếu, cho dù nó có được mở rộng hay thay
đổi tới đâu chăng nữa. Các thương hiệu của Việt
Nam sẽ còn vươn xa tới thị trường thế giới rộng lớn
hơn, nên nắm bắt được điều này là hết sức quan
trọng.

Chính phong cách riêng của mỗi thương hiệu đem lại
sức mạnh cho chính nó, thậm chí điều đó còn quan
trọng hơn cả tài sản vật chất. Vì vậy, nếu từng hành
vi thay đổi quá nhiều ở các nước khác nhau, thì việc
quản lý hình ảnh thương hiệu sẽ trở nên vô cùng
phức tạp.

Ngay cả khi thị trường địa phương tỏ ra ưa thích hay
phù hợp với những thay đổi của thương hiệu, nhưng
sự rõ ràng mang tính cốt lõi về mục đích của thương
hiệu sẽ bị vỡ và theo thời gian, nó ảnh hưởng tiêu
cực tới sức mạnh chung của thương hiệu ở mọi nơi.

Những thương hiệu quốc tế thành công hiếm khi chỉ
có một đặc tính duy nhất. Họ có thể giải quyết vấn đề
khó khăn này bằng cách chuyển trọng tâm từ đặc
trưng này sang một đặc trưng khác mà phù hợp hơn

với văn hoá địa phương. Hoặc tốt hơn họ nên xây
dựng một khung bao gồm các đặc tính chủ chốt cho
thương hiệu dựa trên văn hoá địa phương.

Chiến dịch quảng cáo cho Electrolux được mô tả
trong bài viết trên Báo Đầu Tư ngày 22/10 là một ví
dụ. Để chuyển tải được đặc trưng định vị về độ bền
vượt trội của thương hiệu châu Âu này cho quảng
cáo tại địa phương, chính đặc trưng có mặt lâu đời tại
Việt Nam của thương hiệu đã mang lại cho tôi ý
tưởng về diễn tả một cuộc tìm kiếm các sản phẩm
của Electrolux mà “Vẫn chạy tốt”, và chiến dịch đã
thực sự tạo được những ấn tượng khó quên.

Sử dụng yếu tố ...
Khác biệt hoá thương hiệu về văn hoá khi thế giới thu
nhỏ dần
Sử dụng yếu tố văn hoá để chuyển tải ý tưởng
thường tăng được tính hiệu quả, như tác giả đã phát
hin ra khi phát triển ý tưởng về hình minh ho cho
tiêu đề “Bạn luôn luôn có thể giỏi hơn nữa” trong một
qung cáo cho Trung tâm Giáo dục Apollo.
Khi toàn cầu hoá ngày càng mở rộng và các thương
hiu trở nên quốc tế hoá, vấn đề quan tâm hàng đầu
của các thương hiệu chính là làm sao tìm được sự
cân bằng giữa tính nhất quán chung và từng nền văn
hoá riêng.
Nếu những tài liệu truyền thông của một thương hiệu
được sử dụng trên toàn thế giới thì rất có thể chúng
phi đối mặt với những bất lợi do những quan điểm
nhìn nhận khác nhau tại từng địa phương.
Khác biệt hoá thương hiệu về văn hoá khi thế giới thu nhỏ dần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khác biệt hoá thương hiệu về văn hoá khi thế giới thu nhỏ dần - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Khác biệt hoá thương hiệu về văn hoá khi thế giới thu nhỏ dần 9 10 395