Ktl-icon-tai-lieu

Khách hàng là hơi thở - là nguồn sống của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁCH HÀNG LÀ HƠI THỞ - LÀ NGUỒN SỐNG CỦA DOANH NGHIỆP

Khi bạn xây nhà thì dù cho thiết kế tốt, thợ giỏi
nhưng sắt thép, gạch ngói không đảm bảo chất
lượng thì không thể cho ra một ngôi nhà hoàn hảo
được.
Sản phẩm muốn tốt thì điều đầu tiên cần phải có là
nguyên vật liệu tốt. Nguyên liệu tốt là yếu tố đầu
tiên cho ra sản phẩm tốt. Không có nguyên liệu,
nhà máy sẽ ngừng sản xuất.
Bạn xây dựng hệ thống trong kinh doanh theo
mạng có nghĩa là bạn đang xây dựng một ngôi nhà
doanh nghiệp. Nguyên vật liệu của ngôi nhà doanh
nghiệp của bạn chính là Khách hàng tiềm năng. Khách hàng chính là hơi thở của bạn,
không có
khách hàng bạn sẽ khó tồn tại. Khách hàng tiềm năng chất lượng như có học thức, tư
tưởng nhận thức tốt, đam mê công việc… thì doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển tốt.
I.

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Tự do tài chánh có nghĩa là đạt lên sự giàu có, nguồn thu nhập từ tài sản có được lớn hơn
rất nhiều so với chi phí. Trong xã hội số người đạt đến sự tự do tài chánh chỉ chiếm tỉ lệ
rất thấp là 5% nhưng lại nắm giữ một nguồn của cải rất lớn.
Độc lập tài chánh là những người thuộc tầng lớp trung lưu, có xe nhà, kinh tế vững chắc,
tỉ lệ này là 15%.
50% trong xã hội là những người có cuộc sống vừa đủ, còn lại 30% là những người thuộc
tầng lớp nghèo khổ, cuộc sống thiếu thốn.
Qua bảng thống kê như vậy bạn có thể định hướng tư vấn sử dụng sản phẩm cho những
người giàu có, tự do tài chánh. Những đối tượng có thể bước vào làm doanh nghiệp cùng
bạn là đối tượng có cuộc sống vừa đủ và độc lập tài chánh.

II.

THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

A.

THỊ TRƯỜNG NÓNG

Là những người thân thích, ruột thịt. Với người mới thì đây là thị trường khó nhất vì người
thân là người luôn bảo vệ cho bạn, sợ bạn bị lôi kéo, bị dụ dỗ vào những con đường sai
trái. Bạn không nên đụng đến thị trường nóng cho đến khi bạn thật sự có kinh nghiệm
hoặc đã thành đạt.
1. Mối quan hệ gia đình : Bố mẹ, anh chị, em, vợ chồng, con...
2. Họ hàng, người thân trong gia tộc, cô, dì, chú bác, nội ngoại của bạn.
3. Họ hàng, người thân trong gia tộc, cô, dì, chú bác, nội ngoại của (vợ, chồng) bạn.
B.

THỊ TRƯỜNG ẤM ( Khởi đầu nhờ Sponsor)

Là những người bạn đã từng gặp rồi. Hãy lập danh sách người quen từ thị trường ấm
trước tiên và mời người ở thị trường này. Đây là thị trường dễ thành công nhất.
1. Bạn bè đồng nghiệp hiện tại của bạn
2. Bạn bè thủa nhỏ, cùng quê hương của bạn
3. Bạn bè học phổ thông của bạn
4. Bạn bè của bạn thời sinh viên
5. Bạn bè đồng nghiệp cũ

6. Bạn chơi thể thao
7....
KHÁCH HÀNG LÀ HƠI THỞ - LÀ NGUỒN SỐNG CỦA DOANH NGHIỆP
Khi bạn xây nhà thì cho thiết kế tốt, thợ giỏi
nhưng sắt thép, gạch ngói không đảm bảo chất
lượng t không thể cho ra một ngôi nhà hoàn hảo
được.
Sản phẩm muốn tốt thì điều đầu tiên cần phải có
nguyên vật liệu tốt. Nguyên liệu tốt yếu tố đầu
tiên cho ra sản phẩm tốt. Không nguyên liệu,
nhà máy sẽ ngừng sản xuất.
Bạn xây dựng h thống trong kinh doanh theo
mạng có nghĩabạn đang xây dựng một ngôi nhà
doanh nghiệp. Nguyên vật liệu của ngôi nhà doanh
nghiệp của bạn chính Khách hàng tiềm năng. Khách hàng chính hơi thở của bạn,
không có
khách hàng bạn sẽ khó tồn tại. Khách hàng tiềm năng chất lượng như có học thức,
tưởng nhận thức tốt, đam mê công việc… thì doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển tốt.
I. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
Tự do tài chánh có nghĩa là đạt lên sự giàu có, nguồn thu nhập từ tài sản có được lớn hơn
rất nhiều so với chi phí. Trong hội số người đạt đến sự tự do tài chánh chỉ chiếm tỉ lệ
rất thấp là 5% nhưng lại nắm giữ một nguồn của cải rất lớn.
Độc lập tài chánh là những người thuộc tầng lớp trung lưu, có xe nhà, kinh tế vững chắc,
tỉ lệ này là 15%.
50% trong xã hội là những người có cuộc sống vừa đủ, n lại 30% là những người thuộc
tầng lớp nghèo khổ, cuộc sống thiếu thốn.
Qua bảng thốngnhư vậy bn thể định hướng vấn sử dụng sản phẩm cho những
người giàu có, tự do tài chánh. Những đối tượng thể bước vào làm doanh nghiệp cùng
bạn là đối tượng có cuộc sống vừa đủ và độc lập tài chánh.
Khách hàng là hơi thở - là nguồn sống của doanh nghiệp - Trang 2
Khách hàng là hơi thở - là nguồn sống của doanh nghiệp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Khách hàng là hơi thở - là nguồn sống của doanh nghiệp 9 10 491