Ktl-icon-tai-lieu

Khai mở thương hiệu quốc gia?

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khai mở thương hiệu quốc gia?
Mỗi quốc gia, dù muốn hay không, đều có sẵn một thương
hiệu, nghĩa là một số ấn tượng đã được định hình trong tâm
trí công chúng nói chung và người tiêu dùng nói riêng, để
từ đấy chi phối hành vi mua sắm của họ.

Mối quan hệ biện chứng
Công thức thường dùng để xác minh điều trên mang
tên "hệ quả biện chứng giữa ba thực thể là thương
hiệu quốc gia, thương hiệu công ty và thương hiệu
sản phẩm" (country-brand, company-brand, productbrand: three entities dialectical effects).
Cũng là thương hiệu sản phẩm Vaio của công ty có
thương hiệu nổi tiếng là Sony nhưng sản xuất tại
Nhật, Trung Quốc, Malaysia thì sự đón nhận của
khách hàng lại không giống nhau và sự khác biệt ấy
đến từ tác động của thương hiệu quốc gia, chính xác
là nơi sản xuất.

Do vậy, điều hay quên khi bàn về thực chất của
thương hiệu quốc gia chính là danh tính của quốc gia
gốc (country of origin) hiểu theo nghĩa "nước sản
xuất" (made in.../made by...) chứ không còn thuần
theo nghĩa "quốc tịch của công ty" (nhất là ở thời toàn
cầu hóa mà tiến trình thuê làm ngoài - outsourcing đã
thành phổ biến).
"Made in.../made by...", do vậy, chính là nơi nguyên
ủy tàng chứa danh tiếng và hấp lực của thương hiệu
quốc gia. Giới chuyên môn gọi danh tiếng là "sự ghi
nhận về tên tuổi được nhiều người biết đến", nhưng
lại để phân biệt với hấp lực (attractiveness), nghĩa là
sự lôi kéo (pull effect) của chính danh tiếng ấy: Việt
Nam chắc chắn là nổi danh thế giới, nhưng "made
by/made in Vietnam" có hấp dẫn với đại đa số người
tiêu dùng không, và vì sao lại như vậy? Đặt đúng câu
hỏi chính là khởi điểm của việc tìm cách trả lời hiệu
quả!
Mặc dù liên hệ mật thiết với thương hiệu công ty và
thương hiệu sản phẩm, nhưng thương hiệu quốc gia

là một thực thể bao trùm những thành tố không chỉ
vượt hẳn ra khỏi các hoạt động bình thường của
doanh nghiệp và dịch vụ cung ứng bởi sản phẩm mà
còn nằm ngoài nhận thức công thương thông thường.
Việc cấu thành thương hiệu quốc gia đã được nhiều
chuyên gia quốc tế tổng hợp thành một tiến trình gồm
"ba tác động, sáu lĩnh vực và tám nguyên tắc" (three
actions, six fields and eight principles of nation
branding process).
Ba tác động:
Là "G2G, G2P và P2P" (viết tắt của Government to
Government, Government to People và People to
People")
G2G là quan hệ giữa chính phủ và chính phủ, nói đến
tính chất của những chính sách đối ngoại của nhà
nước trong bối cảnh toàn cầu hóa: thân thiện, hòa
hoãn, khiêu khích, gây hấn, đóng cửa, nghi ngại hay
cởi mở (với mức độ nào), ...
Khai mở thương hiệu quốc gia?
Mỗi quốc gia, dù muốn hay không, đều có sẵn một thương
hiệu, nghĩa là một số ấn tượng đã được định hình trong tâm
trí công chúng nói chung và người tiêu dùng nói riêng, để
từ đấy chi phối hành vi mua sắm của họ.
Mối quan hệ biện chứng
Công thức thường dùng để xác minh điều trên mang
tên "hệ quả biện chứng giữa ba thực thể là thương
hiu quốc gia, thương hiệu công ty và thương hiệu
sản phẩm" (country-brand, company-brand, product-
brand: three entities dialectical effects).
Cũng là thương hiệu sản phẩm Vaio của công ty có
thương hiệu nổi tiếng là Sony nhưng sản xuất tại
Nhật, Trung Quốc, Malaysia thì sự đón nhận của
khách hàng lại không giống nhau và sự khác biệt ấy
đến từ tác động của thương hiệu quốc gia, chính xác
là nơi sản xuất.
Khai mở thương hiệu quốc gia? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khai mở thương hiệu quốc gia? - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Khai mở thương hiệu quốc gia? 9 10 155