Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm hiệu quả kinh doanh của DNTM DV

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 3 lần
-Hiệu quả là 1 tương quan so sánh giữa kết quả đạt đc theo mục tiêu đã đc xác định với chi phí bỏ ra để đạt đc kết quả đó
-Hiệu quả của DN bao gồm 2 bộ phận: hiệu quả xh và hiệu quả ktế
+Hiệu quả xã hội: là đại lượng phản ánh mức độ thực hiện các mục tiêu XH của Dn hoặc mức độ ảnh hưởng của các kết quả đạt đc của DN đến xã hội và môi trường.
Hiệu quả Xh của DN TM DV thường biểu hiện qua mức độ thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của XH, giải quyết việc làm, cải thiện đk lao động và bảo vệ môi sinh
+Hiệu quả ktế: Là kết quả chỉ xét trên phương diện ktế của hoạt động KD. Nó mô tả mối tương quan giữa lợi ích ktế mà DN đạt đc với chi phí đã bỏ ra để đạt đc lợi ích đó.
-Hiệu quả ktế và hiệu quả xh có mối quan hệ hữu cơ với nhau, là hai mặt của 1 vấn đề. Bởi vậy khi tiến hành các hoạt động sx, kd cũng như khi đánh giá hiệu quả các hoạt động này cần xem xét cả hai mặt này 1 cách đồng bộ. Hiệu quả ktế ko đơn thuần là chỉ là các thành quả ktế, vì trong kết quả và chi phí ktế có các yếu tố nhằm đạt hiệu quả xh. Tương tự hiệu quả xh tồn tại phụ thuộc vào kết quả và chi phí nảy sinh trong hoạt động ktế. Không thể có hiệu quả ktế mà ko có hiệu quả xh, ngược lại hiệu quả ktế là cơ sở, là nền tảng của hiệu quả xh.
Khái niệm hiệu quả kinh doanh của DNTM DV - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Khái niệm hiệu quả kinh doanh của DNTM DV 9 10 980