Ktl-icon-tai-lieu

Khai thác Ruộng bậc thang khu vực Mù Cang Chải và vùng phụ cận cho phát triển du lịch

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2926 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khai thác Ruộng bậc thang khu vực Mù Cang
Chải và vùng phụ cận cho phát triển du lịch
Hoàng Mạnh Thắng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Du lịch
Chuyên ngành: Du lịch học; Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm
Người hướng dẫn: TS Phạm Lê Thảo
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Hệ thống hóa một số vấn đề về du lịch nói chung và du lịch nông thôn nói
riêng, các đặc điểm của du lịch nông thôn và điều kiện để phát triển du lịch nông thôn,
tìm hiểu về di sản văn hóa ruộng bậc thang khu vực Mù Cang Chải và vùng phụ cận,
đồng thời nghiên cứu những bài học trong nước và quốc tế về phát triển du lịch trên cơ
sở khai thác các giá trị của di sản văn hóa này cho phát triển du lịch. Phân tích những
tiềm năng, lợi thế của khu vực Mù Cang Chải và vùng phụ cận, trong đó tập trung phân
tích giá trị của hệ thống cảnh quan nông nghiệp ruộng bậc thang, các nghi thức gắn liền
với hình thức canh tác nông nghiệp này, những thuận lợi và khó khăn của khu vực Mù
Cang Chải và vùng phụ cận trong phát triển du lịch. Phân tích thực trạng chung về phát
triển du lịch và thực trạng khai thác ruộng bậc thang cho phát triển du lịch tại Mù Cang
Chải và vùng phụ cận. Đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác một cách hợp lý giá trị
của ruộng bậc thang khu vực Mù Cang Chải và vùng phụ cận cho phát triển du lịch.
Keywords. Du lịch; Mù Cang Chải; Ruộng bậc thang; Du lịch nông thôn

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ruộng bậc thang Tây Bắc nói chung và khu vực Mù Cang Chải nói riêng không
chỉ là nguồn sinh kế cơ bản của đồng bào nơi đây mà còn cảnh quan nông nghiệp có tiềm
năng lớn cho phát triển du lịch Tây Bắc, nhất là du lịch nông thôn miền núi. Ruộng bậc
thang không chỉ có ở Việt Nam mà còn có ở một số nơi trong khu vực Châu Á như ở
Trung Quốc, Philipines, Indonesia, Thailand và Nepan, trong đó ruộng bậc thang của
người Ifugao – Banaue, Philipines (được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm
1995), đã được khai thác cho hoạt động du lịch hàng thập kỷ nay và ngày nay nó đã trở
thành một điểm đến nổi tiếng của Philipines. Tại Việt Nam, ruộng bậc thang Sapa cũng
đã gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng trong nhiều năm qua, đặc
biệt nơi đây còn nhận được sự tài trợ của Hội nông dân Hà Lan (Agriterra) và bước đầu
đã đem lại những thành công nhất định.
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và vùng phụ cận Tú Lệ không chỉ là một danh
thắng có sức hấp dẫn đối với du khách bởi những cảnh quan hùng vĩ mà ẩn trong đó là
những giá trị văn hóa độc đáo của cư dân nơi đây. Khai thác nhữn...
1
Khai thác Ruộng bậc thang khu vực Mù Cang
Chải và vùng phụ cận cho phát triển du lịch
Hoàng Mạnh Thắng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Du lịch
Chuyên ngành: Du lịch học; Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm
Người hướng dẫn: TS Phạm Lê Thảo
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Hệ thống hóa một số vấn đề về du lịch nói chung du lịch nông thôn nói
riêng, các đặc điểm của du lịch nông thôn điều kiện để phát triển du lịch nông thôn,
tìm hiểu về di sản văn hóa ruộng bậc thang khu vực Cang Chải vùng phụ cận,
đồng thời nghiên cứu những bài học trong nước quốc tế về phát triển du lịch trên
sở khai thác các giá trị của di sản n hóa y cho phát triển du lịch. Phân tích những
tiềm năng, lợi thế của khu vực Cang Chải vùng phcận, trong đó tập trung phân
tích gtrị của hệ thống cảnh quan nông nghiệp ruộng bậc thang, các nghi thức gắn liền
với hình thức canh tác nông nghiệp y, những thuận lợi khó khăn của khu vực
Cang Chải vùng phụ cận trong phát triển du lịch. Phân tích thực trạng chung về phát
triển du lịch thực trạng khai thác ruộng bậc thang cho phát triển du lịch tại Cang
Chải vùng phụ cận. Đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác một cách hợp lý gtrị
của ruộng bậc thang khu vực Mù Cang Chải và vùng phụ cận cho phát triển du lịch.
Keywords. Du lịch; Mù Cang Chải; Ruộng bậc thang; Du lịch nông thôn
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ruộng bậc thang Tây Bắc nói chung khu vực Cang Chải nói riêng không
chỉ là nguồn sinh kế cơ bản của đồng bào nơi đây mà còn cảnh quan nông nghiệp tiềm
năng lớn cho phát triển du lịch Tây Bắc, nhất du lịch nông thôn miền núi. Ruộng bậc
thang không chỉ Việt Nam còn một số nơi trong khu vực Châu Á như
Trung Quốc, Philipines, Indonesia, Thailand Nepan, trong đó ruộng bậc thang của
người Ifugao Banaue, Philipines (được UNESCO công nhận di sản thế giới năm
1995), đã được khai thác cho hoạt động du lịch hàng thập kỷ nay ngày nay đã trở
thành một điểm đến nổi tiếng của Philipines. Tại Việt Nam, ruộng bậc thang Sapa cũng
đã gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng trong nhiều năm qua, đặc
biệt nơi đây còn nhận được sự tài trợ của Hội nông dân Lan (Agriterra) bước đầu
đã đem lại những thành công nhất định.
Ruộng bậc thang Cang Chải vùng phụ cận Lệ không chỉ một danh
thắng sức hấp dẫn đối với du khách bởi những cảnh quan hùng ẩn trong đó
những giá trị văn hóa độc đáo của dân nơi đây. Khai thác những vẻ đẹp của ruộng bậc
thang, những nghi thức gắn liền với hình thức canh tác y cũng như những giá trị văn
Khai thác Ruộng bậc thang khu vực Mù Cang Chải và vùng phụ cận cho phát triển du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khai thác Ruộng bậc thang khu vực Mù Cang Chải và vùng phụ cận cho phát triển du lịch - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Khai thác Ruộng bậc thang khu vực Mù Cang Chải và vùng phụ cận cho phát triển du lịch 9 10 500