Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo lên phổ phát quang của ZnS:Mn chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế
tạo lên phổ phát quang của ZnS:Mn chế tạo
bằng phương pháp thuỷ nhiệt
Hoàng Thị Thu Hường
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Vật lý
Chuyên ngành: Quang học; Mã số: 60.44.11
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Bền
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về hấp thụ và bức xạ trong tinh thể. Trình bày về phổ kích
thích phát quang và phổ phát quang của ZnS, ZnS:Mn. Nghiên cứu phương pháp
chế tạo ZnS và ZnS:Mn qua những phương pháp sau: phương pháp phún xạ catốt;
phương pháp sol-gel; phương pháp gốm; phương pháp đồng kết tủa; phương pháp
thủy nhiệt. Thiết bị thực nghiệm: hệ chế tạo mẫu, hệ lò nung mẫu, nhiễu xạ tia X
của mạng tinh thể, hệ thu phổ kích thích và phát quang, hệ thu phổ phát quang bằng
máy quang phổ cách tử đa kênh MS-257 dùng kỹ thuật CCD. Đưa ra kết quả thực
nghiệm và thảo luận: quy trình chế tạo bột nano ZnS:Mn bằng phương pháp thủy
nhiệt; tính chất cấu trúc và hình thái bề mặt của bột nano ZnS:Mn; tính chất quang
của bột nano ZnS:Mn; bản chất đám phát quang trong bột ZnS:Mn.
Keywords. Phổ phát quang; Phương pháp thủy nhiệt; Quang học

Content
Các hợp chất bán dẫn A2 B6 là đối tượng nghiên cứu của rất nhiều công trình
khoa học do chúng có độ rộng vùng cấm lớn, chuyển mức thẳng… Hợp chất bán
dẫn vùng cấm rộng ZnS (Eg ≈ 3,67 eV ở 300 K) được biết đến như một loại vật liệu
điện-huỳnh quang truyền thống. ZnS có độ rộng vùng cấm rộng do đó có thể tạo ra
những bẫy bắt điện tử khá sâu trong vùng cấm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa
các tâm tạp (các chất kích hoạt) vào để tạo nên trong vùng cấm những mức năng
lượng xác định. Các chất kích hoạt thường sử dụng là các nguyên tố kim loại
chuyển tiếp có lớp vỏ điện tử 3d chưa lấp đầy như Mn, Fe, Ni, Co, Cu. Ngoài ra
thì ZnS còn là chất tự kích hoạt nghĩa là tự trong khối chất đã có sẵn các ion Zn 2+
và S2- còn dư hoặc nút khuyết của chúng để tạo thành các tâm bắt điện tử hoặc bắt
lỗ trống. Khi pha tạp Mn vào ZnS thì trở thành bán dẫn bán từ. Trong bán dẫn này
do xảy ra tương tác trao đổi s-d giữa các điện tử dẫn và các điện tử 3d của các ion

từ Mn2+ nên chúng thể hiện những tính chất quang và từ hết sức thú vị như: sự
xuất hiện đám phát quang da cam- vàng đặc trưng cho các ion Mn2+, sự giảm độ
rộng vùng cấm khi tăng nồng độ Mn trong một khoảng nồng độ Mn xác định. Với
mục đích chế tạo bột nano ZnS:Mn có cấu trúc và tính chất quang ổn định trong
khoảng nồng độ Mn khá lớn và khảo sát một số đặc trưng quan trọng phổ phát
quang của chúng, chúng tôi đã tiến hành: ...
Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế
tạo lên phổ phát quang của ZnS:Mn chế tạo
bằng phương pháp thuỷ nhiệt
Hoàng Thị Thu Hường
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Vật lý
Chuyên ngành: Quang học; Mã số: 60.44.11
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Bền
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về hấp thụ bức xtrong tinh thể. Trình y về phổ kích
thích phát quang phổ phát quang của ZnS, ZnS:Mn. Nghiên cứu phương pháp
chế tạo ZnS ZnS:Mn qua những phương pháp sau: phương pháp phún xạ catốt;
phương pháp sol-gel; phương pháp gốm; phương pháp đồng kết tủa; phương pháp
thủy nhiệt. Thiết bị thực nghiệm: hệ chế tạo mẫu, hệ nung mẫu, nhiễu xạ tia X
của mạng tinh thể, hệ thu phổ kích thích và phát quang, hệ thu phổ phát quang bằng
máy quang phổ cách tử đa nh MS-257 dùng kỹ thuật CCD. Đưa ra kết quả thực
nghiệm thảo luận: quy trình chế tạo bột nano ZnS:Mn bằng phương pháp thủy
nhiệt; tính chất cấu trúc hình thái bề mặt của bột nano ZnS:Mn; nh chất quang
của bột nano ZnS:Mn; bản chất đám phát quang trong bột ZnS:Mn.
Keywords. Phổ phát quang; Phương pháp thủy nhiệt; Quang học
Content
Các hợp chất bán dẫn A
2
B
6
đối tượng nghiên cứu của rất nhiều công trình
khoa học do chúng độ rộng vùng cấm lớn, chuyển mức thẳng… Hợp chất bán
dẫn vùng cấm rộng ZnS (E
g
≈ 3,67 eV ở 300 K) được biết đến như một loại vật liệu
điện-huỳnh quang truyền thống. ZnS độ rộng vùng cấm rộng do đó thể tạo ra
những bẫy bắt điện tử khá sâu trong vùng cấm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa
các tâm tạp (các chất kích hoạt) vào để tạo nên trong vùng cấm những mức năng
lượng xác định. Các chất kích hoạt thường sử dụng các nguyên tố kim loại
chuyển tiếp lớp vỏ điện tử 3d chưa lấp đầy như Mn, Fe, Ni, Co, Cu. Ngoài ra
thì ZnS còn chất tự kích hoạt nghĩa tự trong khối chất đã có sẵn các ion Zn
2+
S
2-
còn hoặc nút khuyết của chúng để tạo thành các m bắt điện tử hoặc bắt
lỗ trống. Khi pha tạp Mn vào ZnS thì trở thành bán dẫn bán từ. Trong bán dẫn này
do xảy ra ơng c trao đổi s-d giữa các điện tử dẫn và các điện tử 3d của các ion
Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo lên phổ phát quang của ZnS:Mn chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo lên phổ phát quang của ZnS:Mn chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo lên phổ phát quang của ZnS:Mn chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt 9 10 36