Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1744 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn
trường của học sinh lớp 12 Trung học phổ
thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nguyễn Phương Toàn
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: GS.TS. Lê Ngọc Hùng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Lựa chọn và vận dụng một số lý thuyết xã hội học để xây dựng và kiểm
định mô hình nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở mô hình nghiên cứu, xây dựng và
kiểm định thang đo, tiến hành khảo sát trên mẫu học sinh được lựa chọn để xác định
các yếu tố tác động đến quyết định chọn trường của học sinh lớp 12 THPT. Phân tích
sự khác biệt của các tác động nêu trên giữa các nhóm học sinh khác nhau về đặc điểm
cá nhân và gia đình.
Keywords: Lớp 12; Trung học phổ thông; Tiền Giang
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo [4], tính đến tháng 9 năm 2009 cả
nước có 376 trường ĐH và CĐ, trong đó có 150 trường ĐH và 226 trường CĐ. Đến nay,
40/63 tỉnh, thành phố có trường ĐH và có 62/63 tỉnh, thành có ít nhất một trường CĐ hoặc
ĐH chỉ trừ tỉnh Đăknông chưa có trường ĐH, CĐ nào. Theo thống kê gần đây hàng năm có
trên 1,1 triệu thí sinh tham gia dự thi vào các trường ĐH và 300.000 thí sinh dự thi vào Cao
đẳng, trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh của cả Cao đẳng và Đại học là 500.000 thí sinh. Tình
hình này dẫn đến áp lực hết sức nặng nề cho các học sinh trong các kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ.
Việc chọn nghề, nơi đào tạo nghề của học sinh rất quan trọng. Vì vậy, cần phải có sự
hướng dẫn để các em khi chọn nghề, chọn trường biết kết hợp một cách lý tưởng ba yếu tố:
nguyện vọng, năng lực của cá nhân, những đòi hỏi của nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội. Vì
vậy tôi mạnh dạn thực hiện đề tài nghiên cứu "Khảo sát những yếu tố tác động đến việc
chọn trường của học sinh lớp 12 THPT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”.
2. Mục đích nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích:
- Xác định, và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
chọn trường của học sinh lớp 12 THPT trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ.

- Đề xuất các giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp
cho học sinh lớp 12 THPT trong quyết định lựa chọn lựa chọn trường dự thi trong kỳ thi ĐH,
CĐ.
Để đạt được mục đích đặt ra, nghiên cứu đã tập trung vào các nhiệm vụ sau:
- Lựa chọn và vận dụng một số lý thuyết xã hội học để xây dựng và kiểm định mô
hình nghiên cứu của đề tài.
- Trên cơ sở mô hình nghiên cứu, xây dựng và kiểm định thang đo, tiến hành khảo s...




Vim bo chng giáo dc
 ngành: 

 2011
Abstract: 
     


 

Keywords: ; ; 
Content
MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài
 [4]
     

Theo 
trên 1,1 
. Tình
.
 
 

   "Khảo sát những yếu tố tác động đến việc
chọn trường của học sinh lớp 12 THPT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”.
2. Mục đích nghiên cứu:

- 

Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 9 10 289