Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát hiện tượng Từ Đạo Hạnh ở Hà Nội (Qua truyện kể và lễ hội)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1745 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khảo sát hiện tượng Từ Đạo Hạnh ở Hà Nội
(Qua truyện kể và lễ hội)
Vũ Thị Huế
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học Dân gian; Mã số: 60 22 01 25
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Nguyệt
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về vùng văn hóa Hà Nội, Hà Tây (cũ) và nguồn gốc của hiện
tượng Từ Đạo Hạnh. Tìm hiểu về con người và cuộc đời Từ Đạo Hạnh. Khảo sát
truyền thuyết, lễ hội về Từ Đạo Hạnh.
Keywords. Văn học dân gian; Văn hóa dân gian; Hà Nội; Lễ hội

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Từ Đạo Hạnh (? - 1117) tục gọi là đức Thánh Láng, Thánh Từ, là một thiền sư
nổi tiếng Việt Nam thời nhà Lý. Cuộc đời ông được ghi lại dưới nhiều màu sắc huyền
thoại. Ông là một trong những hiện tượng văn hóa chứa nhiều nghịch lý.
Từ Đạo Hạnh được biết đến không chỉ là một thiền sư, ông còn là một danh nhân văn hóa
- lịch sử, một tác giả văn học. Ông có tên húy (Từ Lộ), cha ông là Từ Vinh, mẹ ông là bà Tăng
Thị Loan. Quê ông tại hương Yên Lãng, nay thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà
Nội. Từ một con người xác thực, Từ Đạo Hạnh đã chuyển hóa dần thành nhân vật thần linh,
truyền thuyết, nhân vật của truyện cổ tích. Ông được tôn vinh vào hàng Thánh, Thánh Láng,
thánh Từ Đạo Hạnh, tương truyền ông có phép thần thông, thác sinh làm vua Lý Thần Tông
(1128 - 1138), sau còn là hậu thân Lê Thần Tông (1619 - 1643).
Tìm hiểu truyền thuyết về Từ Đạo Hạnh, chúng tôi muốn lý giải con đường dân
gian hóa, Phật thoại hóa từ hiện tượng Từ Đạo Hạnh, để thấy được sự đặc biệt của
hiện tượng này trong văn học dân gian.
Hiện tượng Từ Đạo Hạnh không chỉ được lưu truyền trong truyền thuyết mà còn
tồn tại trong những lễ hội dân gian cho tới ngày nay. Lễ hội chùa Láng, lễ hội chùa Thầy
(Hà Nội) là hai lễ hội lớn về Từ Đạo Hạnh.
Trong giai đoạn hiện nay, việc gìn giữ và phát triển văn hóa dân gian rất quan trọng. Vì
vậy một vấn đề đặt ra là cần phải tìm hiểu các nhân vật dân gian, thông qua các văn bản
truyện kể, song song với việc tìm hiểu qua đời sống tâm linh của người dân, cụ thể là qua
các lễ hội dân gian. Khảo sát hiện tượng Từ Đạo Hạnh ở hai phương diện truyền thuyết và
lễ hội, giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn một trong những đặc trưng của văn học dân gian, đó
1

là tính nguyên hợp truyền thuyết thường gắn liền với lễ hội. Đây cũng là hướng nghiên
cứu đồng thuận trong xu hướng đặt văn học dân gian trong tổng thể văn hóa dân gian.

2. Lịch sử vấn đề
- Về mặt văn bản sưu tầm, hành trạng của ông sớm được văn bản hóa
trong sử sách.
Trước tiê...
1
Khảo sát hiện tượng Từ Đạo Hạnh ở Hà Nội
(Qua truyện kể và lễ hội)
Vũ Thị Huế
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học Dân gian; Mã số: 60 22 01 25
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Nguyệt
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về vùng văn hóa Nội, y (cũ) nguồn gốc của hiện
tượng Từ Đạo Hạnh. m hiểu về con người cuộc đời Từ Đạo Hạnh. Khảo sát
truyền thuyết, lễ hội về Từ Đạo Hạnh.
Keywords. Văn học dân gian; Văn hóa dân gian; Hà Nội; L hội
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đ tài
Từ Đạo Hạnh (? - 1117) tục gọi đức Thánh ng, Thánh Từ, là một thiền
nổi tiếng Việt Nam thời nhà Lý. Cuc đời ông được ghi li dưới nhiều màu sc huyền
thoại. Ông là một trong những hiện tượngn hóa chứa nhiều nghịch lý.
T Đo Hnh đưc biết đến không ch là mt thin sư, ông còn là mt danh nhân văn hóa
- lch s, mt tác gi văn hc. Ông có tên húy (T L), cha ông là T Vinh, m ông là bà Tăng
Th Loan. Quê ông ti hương Yên Lãng, nay thuc phưng Láng Thưng, qun Đng Đa, Hà
Ni. T mt con ngưi xác thc, T Đo Hnh đã chuyn hóa dn thành nhân vt thn linh,
truyn thuyết, nhân vt ca truyn c tích. Ông đưc tôn vinh vào hàng Thánh, Thánh Láng,
thánh T Đo Hnh, tương truyn ông có phép thn thông, thác sinh làm vua Lý Thn Tông
(1128 - 1138), sau còn là hu thân Lê Thn Tông (1619 - 1643).
Tìm hiểu truyền thuyết về Từ Đạo Hạnh, chúng tôi muốn lý giải con đường dân
gian hóa, Phật thoại hóa từ hiện tượng Từ Đạo Hạnh, để thấy được sự đặc biệt của
hiện tượng này trong văn học dân gian.
Hin tượng Từ Đạo Hạnh không chỉ được lưu truyền trong truyền thuyết còn
tồn ti trong những lễ hin gian cho ti ngày nay. L hội chùa Láng, lễ hội chùa Thầy
(Hà Nội) hai l hi lớn về TĐạo Hạnh.
Trong giai đon hin nay, vic gìn gi và phát trin văn hóa dân gian rt quan trng. Vì
vậy mt vn đđặt ra cn phi tìm hiểu các nn vật dân gian, thông qua các văn bản
truyện kể, song song vi vic tìm hiểu qua đời sngm linh của ngưin, c th là qua
các l hin gian. Kho t hin tưng T Đo Hnh hai phương din truyền thuyết
l hi, giúp cho chúng ta hiu rõ hơn mt trong nhng đc trưng ca văn hc dân gian, đó
Khảo sát hiện tượng Từ Đạo Hạnh ở Hà Nội (Qua truyện kể và lễ hội) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát hiện tượng Từ Đạo Hạnh ở Hà Nội (Qua truyện kể và lễ hội) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Khảo sát hiện tượng Từ Đạo Hạnh ở Hà Nội (Qua truyện kể và lễ hội) 9 10 215