Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát tính chất đặc trưng Von-ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong phân tích

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2738 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khảo sát tính chất đặc trưng Von-ampe của
một số hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng
dụng trong phân tích
Nguyễn Thị Kim Thường
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận án Tiến sĩ ngành: Hoá Phân tích; Mã số: 62 44 29 01
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Chương Huyến
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu với ba loại dây lượng tử đặc trưng: dây lượng tử hình trụ hố thế
cao vô hạn, dây lượng tử hình trụ hố thế parabol và dây lượng tử hình chữ nhật hố thế
cao vô hạn. Bài toán hấp thụ phi tuyến tính sóng điện từ được xem xét cho cả hai
trường hợp có mặt và vắng mặt của từ trường ngoài với hai cơ chế tán xạ điện tửphonon quang và điện tử-phonon âm. Nghiên cứu đến sự ảnh hưởng của phonon giam
cầm lên hệ số thấp thụ phi tuyến tính sóng điện từ trong dây lượng tử, cụ thể là dây
lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn.
Keywords: Hóa phân tích; Von-Ampe; Hoạt tính sinh học; Tính chất điện hóa
Content
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Hiện nay, các hợp chất có hoạt tính sinh học dùng làm thuốc chữa bệnh cho con người
có rất nhiều loại (khoảng hơn 10.000 chất) mà hàm lượng các hoạt chất có trong dược phẩm
có tính chất quyết định ảnh hưởng đến liều dùng và khả năng chữa bệnh của thuốc, đồng thời
khả năng chuyển hóa và đào thải của thuốc như thế nào trong cơ thể người cần được theo dõi
và kiểm tra.
Từ trước đến nay, phương pháp được sử dụng để định lượng các chất hữu cơ có hoạt
tính sinh học chủ yếu là nhóm phương pháp sắc ký (HPLC, GC, GC-MS/MS, LC-MS/MS) và
nhóm phương pháp quang phổ như UV-VIS, IR…Trong đó phương pháp thường quy trong
dược điển thường là phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Tuy nhiên, phương
pháp HPLC đòi hỏi thiết bị tương đối đắt tiền, quy trình phân tích khá phức tạp. Vì thế, việc
nghiên cứu lựa chọn phương pháp phân tích đảm bảo độ đúng, độ chọn lọc, chi phí phân tích
không cao, đơn giản, có thể áp dụng để kiểm tra song hành với các phương pháp trong dược
điển là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn. Trong số các phương pháp phân tích công cụ hiện đại
thì đố i với mô ̣t số hơ ̣p chấ t phương pháp von-ampe hòa tan có thể đáp ứng được yêu cầu đặt
ra, vì vậy, chúng tôi chọn phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ. Hơn nữa, ở nước ta nhóm
phương pháp này với các hơ ̣p chấ t hữu cơ chưa được nghiên cứu nhiều, các đặc tính điện hóa

chưa được lý giải. Mặt khác, trong phân tích kiểm nghiệm thuốc hiện nay ở Việt Nam, ngoài
việc định lượng các thuốc ở dạng nguyên liệu và các dạng bào chế, cần phải có phương pháp
có độ chọn lọc cao để tiến hành phân tích m...
-



i hc Khoa hc T nhiên
  ngành: Hoá Phân tích; 62 44 29 01

 2011
Abstract: 

       
    -
-


Keywords: a phân tích; Von-Ampe; ; 
Content
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề


 c thu


 
-MS/MS, LC-MS/MS)
-
        
quy trình phân tích khá 



t 


 p-ampe hòa tan th 
-






 
Khảo sát tính chất đặc trưng Von-ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát tính chất đặc trưng Von-ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong phân tích - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Khảo sát tính chất đặc trưng Von-ampe của một số hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong phân tích 9 10 721