Ktl-icon-tai-lieu

Khởi động

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm thuyết trình gồm có:
Nguyễn Hữu Tâm
Phạm Minh Thành
Lê Thành Thảo
Trần Duy Thế

Khaí quat́ và công dung
̣
• Khởi đông
̣ từ là môṭ loaị thiêt́ bị điên
̣ dung
̀
để điêu
̀ khiên
̉ từ xa viêc̣ đong/căt,
́
́ đao
̉
chiêu
̀ và bao
̉ vệ quá taỉ (nêu
́ có măć thêm
rơle nhiêt)
̣ cho cać đông
̣ cơ ba pha rôtor
lông
̀ soc.
́
• Khởi đông
̣ từ khi có môṭ công tăć tơ goị là
khởi đông
̣ từ đơn, thường dung
̀ để điêu
̀
khiên
̉ đong
́ căt́ đông
̣ cơ điên.
̣
• Khởi đông
̣ từ có hai công tăć tơ goị là khởi
đông
̣ từ kep,
́ dung
̀ để khởi đông
̣ và điêu
̀
khiên
̉ đao
̉ chiêu
̀ đông
̣ cơ điên.
̣ Muôn
́ khởi
đông
̣ từ bao
̉ vệ được ngăn
́ mach
̣ phaỉ măć
thêm câu
̀ chaỷ (cầu chì).

Cách đấu KĐT đơn 1 bv đ/c 3 pha
• Mạch lực: dây 3 pha đấu vào 3 tiếp điểm
thường mở chính của bộ KĐT.(phía 2RL
nhiệt đã được đấu sẳn).
• Mạch đk: lấy 1 pha 220V qua 1 nút nhấn
đấu thường kín, đấu // thường hở nối tiếp
qua cuộn dây của KĐT, đầu ra qua 02
tiếp điểm của 2 RL nhiệt về dây N.

4. Cấu tạo và nguyên lý chung của các thiết bị điều khiển
a, Cấu tạo:
1: Cuộn dây hút
2: Phần dẫn từ tĩnh
bằng vật liệu sắt từ

2
1

3: Nắp từ động
4: Tiếp điểm chính

3

b, Hoạt động: *Trước khi có
dòng điều khiển
Trạng thái : Chưa có lực từ tác
động, lò xo kéo mở nắp từ 3 ,
tiếp điểm chính 4 mở

4
Trước khi c ó d ò ng
đ iều khiển

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khởi động - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Khởi động 9 10 102