Ktl-icon-tai-lieu

Khủng hoảng thương hiệu và vai trò của PR

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khủng hoảng thương hiệu và vai trò của PR
Kinh doanh luôn tồn tại những rủi ro khó lường, doanh
nghiệp càng lớn thì rủi ro càng cao, nhất là trong “thời đại
thông tin” - thông tin lan truyền nhanh như tia chớp.

Nhiều doanh nghiệp không ý thức hết được rủi ro nên đã
chủ quan trong quá trình kinh doanh, đôi lúc vì “cơm áo
gạo tiền” mà quên mất các yếu tố tác động tiêu cực đang
âm ỉ trong cộng đồng, dần dần biến thành nguyên nhân của
sự bùng phát khủng hoảng.
Quản trị rủi ro (quản trị tiền khủng hoảng) là chức năng
giúp doanh nghiệp xác định và giải quyết các vấn đề phát
sinh có khả năng gây ảnh hưởng lớn.
Quản trị rủi ro tốt vừa giúp doanh nghiệp bảo vệ thị phần,
tạo điều kiện để bứt phá, xây dựng hình ảnh thương hiệu,
vừa ngăn ngừa được khủng hoảng, thậm chí còn có thể biến
rủi ro thành cơ hội.
Khủng hoảng thường đến đột ngột, bất ngờ và thông tin
thường bị lan truyền với tốc độ nhanh. Khi đó, các chủ

doanh nghiệp rất dễ rơi vào trạng thái thiếu sáng suốt, đưa
ra cách xử lý không chính xác, dẫn đến không kiểm soát
được tình hình, làm cho khủng hoảng càng lan rộng...
Trong kinh doanh, nếu không có công cụ lắng nghe, thiếu
“tai, mắt” và thiếu giải pháp ngăn ngừa rủi ro thì khủng
hoảng chắc chắn sẽ đến. Khi đó, ít nhiều gì thương hiệu
cũng bị tổn thương. Cho dù sau đó có chuyển bại thành
thắng, thì chiến thắng từ khủng hoảng cũng không phải là
chiến thắng vinh quang, không mấy đáng tự hào.
Kịch bản xử lý khủng hoảng
Khủng hoảng thương hiệu là câu chuyện có thể xảy ra với
bất kỳ doanh nghiệp nào. Do vậy, các doanh nghiệp nên có
chiến lược phòng ngừa trước khi xây dựng các biện pháp
giải quyết khủng hoảng.
Xử lý khủng hoảng là trách nhiệm chuyên môn của người
làm công tác PR tại doanh nghiệp, vì vậy họ phải được
huấn luyện một cách chuyên nghiệp, biết nhận diện những
rủi ro và có kỹ năng ngăn ngừa khủng hoảng.
Nhiệm vụ của bộ phận PR là nghiên cứu các khả năng có
thể xảy ra để đề phòng các cuộc khủng hoảng. Không thể

tiên đoán tất cả, nhưng càng nhiều càng tốt. Người làm PR
cũng giống như lính cứu hỏa, phải chuẩn bị và dự phòng
giải pháp chữa cháy nhanh nhất.
PR là đơn vị có trách nhiệm chính trong việc xây dựng hệ
thống “công cụ lắng nghe” và kiểm soát thông tin cho
doanh nghiệp. Khi có khủng hoảng xảy ra thì PR là đơn vị
lên “kịch bản” xử lý.
Nội dung đầu tiên cần có trong kịch bản xử lý khủng hoảng
là danh sách ban giải quyết khủng hoảng, trong đó không
thể thiếu hai nhân vật quan trọng là người đứng đầu doanh
nghiệp và người phát ngôn.
Sau khi cân nhắc ...
Khủng hoảng thương hiệu và vai trò của PR
Kinh doanh luôn tồn tại những rủi ro khó lường, doanh
nghiệp càng lớn thì rủi ro càng cao, nhất là trong “thi đại
thông tin” - thông tin lan truyn nhanh như tia chớp.
Nhiều doanh nghiệp không ý thức hết được rủi ro nên đã
chquan trong quá trình kinh doanh, đôi lúc vì “cơm áo
gạo tiền” mà quên mt các yếu tố tác động tiêu cực đang
âm ỉ trong cộng đồng, dần dần biến thành nguyên nhân ca
sự bùng phát khủng hoảng.
Quản trị rủi ro (quản trị tiền khủng hoảng) là chức năng
giúp doanh nghiệp xác định và giải quyết các vấn đề phát
sinh có khả năng gây ảnh ởng lớn.
Quản trị rủi ro tốt vừa giúp doanh nghiệp bảo vệ thị phần,
tạo điều kiện để bứt phá, xây dựng hình ảnh thương hiệu,
vừa ngăn ngừa được khủng hoảng, thậm chí còn có thể biến
rủi ro thành cơ hội.
Khng hoảng thường đến đột ngột, bất ngờ và thông tin
thường bị lan truyền với tốc độ nhanh. Khi đó, các chủ
Khủng hoảng thương hiệu và vai trò của PR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khủng hoảng thương hiệu và vai trò của PR - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Khủng hoảng thương hiệu và vai trò của PR 9 10 434