Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán căn bản (bài giảng+câu hỏi)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đây là tài liệu rất hay, đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu. Mình đã sử dụng tài liệu này học và thấy nó rất hiệu quả. Chúc các bạn học tốt!
Kiểm toán căn bản (bài giảng+câu hỏi) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kiểm toán căn bản (bài giảng+câu hỏi) 9 10 868