Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm toán năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM
VẦ HIỆU QUẢ
AUDIT OF ENERGY USED IN INDUSTRIAL PRODUCTION BASIS
AND SOLUTION TO AN ECONOMIC AND
EFFECTIVE ENERGY UTILIZATION

LÊ KIM HÙNG
Đại học Đà Nẵng
NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu quy trình xây dựng dự án kiểm toán năng lượng và các phương pháp
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở sản xuất công nghiệp. Dựa trên
các kết quả của công tác kiểm toán để xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề ra các
giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ứng dụng cụ thể được thực hiện tại Xí
nghiệp Hồ dệt Duy Sơn II- Duy Xuyên.
ABSTRACT
This article introduces procedures of forming an energy audited project and economic and
effective methods of using energy in industrial production basis. Based on audited results,
potentials of energy saving and solutions of economic and effective use of energy are
determined. Concrete application is carried at Duy Son II textile and starching Factory at Duy
Xuyen.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Sử dụng năng lượng một cách hiệu quả có tầm quan trọng ngày càng lớn trong bối
cảnh thị trường cạnh tranh hiện nay. Tại các nước đang phát triển, năng lượng sử dụng kém
hiệu quả hơn ở các nước có nền kinh tế đã phát triển. Điều đó có nghĩa là cơ hội tiết kiệm
năng lượng ở các nước đang phát triển có khả năng lớn hơn vì hầu hết các hệ thống thiết bị đã
quá cũ và công nghệ còn lạc hậu.
Việc sử dụng năng lượng không hiệu quả và lãng phí đồng nghĩa với tăng chi phí sản
xuất và giảm sức cạnh tranh mà một trong những nguyên nhân chính là nhận thức chưa sâu
sắc của lãnh đạo doanh nghiệp, ý thức “lối mòn” của công nhân vận hành hoặc là do sự đầu tư
trang thiết bị chắp vá, không đồng bộ.... Ngoài ra, điều này còn gây nên lãng phí năng lượng,
tăng sự phát sinh chất thải, ô nhiễm môi trường. Để xác định đâu là nguyên nhân gây tiêu hao
năng lượng lớn của quá trình sản xuất hay của từng thiết bị sử dụng năng lượng bắt buộc
doanh nghiệp phải định kỳ tiến hành kiểm toán năng lượng (KTNL).
1. Quy trình kiểm toán năng lượng trong các cơ sở sản xuất
1.1 Quy trình kiểm toán năng lượng (KTNL)
Kiểm toán năng lượng là hoạt động nhằm xác định một phương tiện sử dụng ở đâu,
với số lượng bao nhiêu và xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng (TKNL). Hay nói cách

khác đó là hoạt động nhằm kiểm tra, tính toán lại các thiết bị, dòng năng lượng, từ đó xác định
các cơ hội TKNL.
Các bước xây dựng quy trì...
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ
SN XUT CÔNG NGHIỆP, ĐỀ XUT GIẢI PHÁP
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM
V HIỆU QUẢ
AUDIT OF ENERGY USED IN INDUSTRIAL PRODUCTION BASIS
AND SOLUTION TO AN ECONOMIC AND
EFFECTIVE ENERGY UTILIZATION
LÊ KIM HÙNG
Đại học Đà Nẵng
NGUYỄN THỊ NGỌC MINH
Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
TÓM TT
Bài báo này giới thiệu quy trình xây dựng dự án kiểm toán năng lượng các phương pháp
sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong các sở sản xuất công nghiệp. Dựa trên
các kết quả của công tác kiểm toán để xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề ra các
giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ứng dụng cụ thể được thực hiện tại
nghiệp Hồ dệt Duy Sơn II- Duy Xuyên.
ABSTRACT
This article introduces procedures of forming an energy audited project and economic and
effective methods of using energy in industrial production basis. Based on audited results,
potentials of energy saving and solutions of economic and effective use of energy are
determined. Concrete application is carried at Duy Son II textile and starching Factory at Duy
Xuyen.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Sử dụng ng lượng một ch hiệu quả tầm quan trọng ngày càng lớn trong bối
cảnh thị trường cạnh tranh hiện nay. Tại các nước đang phát triển, năng lượng sử dụng kém
hiệu quả hơn các nước nền kinh tế đã phát triển. Điều đó nghĩa hội tiết kiệm
năng lượng ở các nước đang phát triển có khả năng lớn hơn vì hầu hết các hệ thống thiết bị đã
quá cũ và công nghệ còn lạc hậu.
Việc sử dụng năng lượng không hiệu quả lãng phí đồng nghĩa với tăng chi phí sản
xuất giảm sức cạnh tranh một trong những nguyên nhân chính nhận thức chưa sâu
sắc của lãnh đạo doanh nghiệp, ý thức “lối mòn” của công nhân vận hành hoặc là do sự đầu tư
trang thiết bị chắp vá, không đồng bộ.... Ngoài ra, điều y còn gây nên lãng phí năng lượng,
tăng sự phát sinh chất thải, ô nhiễm môi trường. Để xác định đâu là nguyên nhân gây tiêu hao
năng lượng lớn của quá trình sản xuất hay ca từng thiết bị sử dụng năng lượng bắt buộc
doanh nghiệp phải định kỳ tiến hành kiểm toán năng lượng (KTNL).
1. Quy trình kiểm toán năng lượng trong các cơ sở sản xuất
1.1 Quy trình kiểm toán năng lượng (KTNL)
Kiểm toán năng lượng là hoạt động nhằm xác định một phương tiện sử dụng đâu,
với số lượng bao nhiêu xác định các hội tiết kiệm năng lượng (TKNL). Hay nói cách
Kiểm toán năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm toán năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kiểm toán năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 9 10 309