Ktl-icon-tai-lieu

Kiến Trúc H323

Được đăng lên bởi congminha-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiến trúc h.323 nền tảng cho dịch vụ thoại IP

Điện thoại IP ngày càng trở nên hiệu quả nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của mạng máy tính. Trong việc
xử lý tín hiệu, kỹ thuật nén cho phép tín hiệu thoại được nén ở tốc độ bit rất thấp mà vẫn giữ được chất
lượng. Băng thông rộng cho phép điện thoại IP tăng khả năng tìm đường và thực hiện các dịch vụ như
chuyển mạng. Thêm vào đó sự phát triển các thiết bị IP với công nghệ ngày càng cao cho phép mô hình
IP ngày càng mở rộng.
Mặt khác, mạng điện thoại truyền thống PSTN (Public Switched Telephone Network) đã tồn tại và phát
triển từ trước đến nay bảo đảm độ tin cậy cao và dễ sử dụng. Người dùng vốn đã quen với hình thức sử
dụng điện thoại thông thường là nhấc máy, nhận được tín hiệu chuông từ tổng đài rồi quay số điện thoại
cần gọi tới. Điện thoại PSTN lại có thể sử dụng rộng rãi trong xã hội. Với những ưu điểm và thế mạnh
của PSTN, mô hình điện thoại IP không thể dễ dàng thay thế trong một thời gian ngắn mà trước hết đòi
hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa hai mô hình này và đó cũng là mục tiêu phát triển chủ yếu của công nghệ
viễn thông hiện tại. Việc kết nối giữa hai mạng chủ yếu dựa trên nền tảng chuẩn H.323 của tổ chức ITUT. Bài viết này giới thiệu khái quát về kiến trúc chuẩn H.323 - nền tảng trong thiết kế các dịch vụ thoại
IP.
Thành phần cơ bản
1. Thiết bị đầu cuối

Hình 1. Cấu trúc thiết
bị đầu cuối H.323

Một thiết bị đầu cuối H.323 có thể bao gồm các phân tử được thể hiện trên Hình 1. Các phần tử này có
thể được chia làm 2 loại: Các phần tử không nằm trong phạm vi của khuyến cáo H.323 và phần tử thuộc
phạm vi khuyến cáo H.323.
Các phần tử nằm ngoài phạm vi H.323
o Thiết bị vào/ra video (Video I/O Equipment) bao gồm: camera, màn hình và các thiết bị điều khiển
xử lý nén tín hiệu video và thực hiện chức năng phân chia khung hình.
o Thiết bị vào/ra audio (Audio I/O Equipment) bao gồm: micro, loa, máy điện thoại, thiết bị trộn ghép
các kênh audio và thiết bị khử tiếng vọng.
o Thiết bị vào/ra dữ liệu: Sử dụng giao tiếp T.120 hoặc dịch vụ dữ liệu khác trên kênh dữ liệu.
o Giao tiếp mạng LAN: Cung cấp giao tiếp với mạng LAN hỗ trợ báo hiệu và mức tín hiệu tùy theo
các chuẩn quốc gia và quốc tế.
o Giao tiếp người dùng: Cung cấp giao tiếp cho việc điều khiển hệ thống và sử dụng các dịch vụ.
Các phần tử nằm trong phạm vi H.323
o Bộ mã hóa và giải mã video: Mã hóa và giải mã tín hiệu video theo chuẩn H.261 QCIF (Quarter
Common Intermediate Format). Ngoài ra, còn có các chuẩn H.261 CIF, H.263 SQCIF, SQCIF, CIF,
4CIF và 16...
Kiến trúc h.323 nền tảng cho dịch vụ thoại IP
Điện thoại IP ngày càng trở nên hiệu quả nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của mạng máy tính. Trong việc
xử lý tín hiệu, kỹ thuật nén cho phép tín hiệu thoại được nén ở tốc độ bit rất thấp mà vẫn giữ được chất
lượng. Băng thông rộng cho phép điện thoại IP tăng khả năng tìm đường và thực hiện các dịch vụ như
chuyển mạng. Thêm vào đó sự phát triển các thiết bị IP với công nghệ ngày càng cao cho phép mô hình
IP ngày càng mở rộng.
Mặt khác, mạng điện thoại truyền thống PSTN (Public Switched Telephone Network) đã tồn tại và phát
triển từ trước đến nay bảo đảm độ tin cậy cao và dễ sử dụng. Người dùng vốn đã quen với hình thức sử
dụng điện thoại thông thường là nhấc máy, nhận được tín hiệu chuông từ tổng đài rồi quay số điện thoại
cần gọi tới. Điện thoại PSTN lại có thể sử dụng rộng rãi trong xã hội. Với những ưu điểm và thế mạnh
của PSTN, mô hình điện thoại IP không thể dễ dàng thay thế trong một thời gian ngắn mà trước hết đòi
hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa hai mô hình này và đó cũng là mục tiêu phát triển chủ yếu của công nghệ
viễn thông hiện tại. Việc kết nối giữa hai mạng chủ yếu dựa trên nền tảng chuẩn H.323 của tổ chức ITU-
T. Bài viết này giới thiệu khái quát về kiến trúc chuẩn H.323 - nền tảng trong thiết kế các dịch vụ thoại
IP.
Thành phần cơ bản
1. Thiết bị đầu cuối
Hình 1. Cấu trúc thiết
bị đầu cuối H.323
Một thiết bị đầu cuối H.323 có thể bao gồm các phân tử được thể hiện trên Hình 1. Các phần tử này có
thể được chia làm 2 loại: Các phần tử không nằm trong phạm vi của khuyến cáo H.323 và phần tử thuộc
phạm vi khuyến cáo H.323.
Các phần tử nằm ngoài phạm vi H.323
o Thiết bị vào/ra video (Video I/O Equipment) bao gồm: camera, màn hình và các thiết bị điều khiển
xử lý nén tín hiệu video và thực hiện chức năng phân chia khung hình.
o Thiết bị vào/ra audio (Audio I/O Equipment) bao gồm: micro, loa, máy điện thoại, thiết bị trộn ghép
các kênh audio và thiết bị khử tiếng vọng.
o Thiết bị vào/ra dữ liệu: Sử dụng giao tiếp T.120 hoặc dịch vụ dữ liệu khác trên kênh dữ liệu.
o Giao tiếp mạng LAN: Cung cấp giao tiếp với mạng LAN hỗ trợ báo hiệu và mức tín hiệu tùy theo
các chuẩn quốc gia và quốc tế.
o Giao tiếp người dùng: Cung cấp giao tiếp cho việc điều khiển hệ thống và sử dụng các dịch vụ.
Các phần tử nằm trong phạm vi H.323
o Bộ mã hóa và giải mã video: Mã hóa và giải mã tín hiệu video theo chuẩn H.261 QCIF (Quarter
Common Intermediate Format). Ngoài ra, còn có các chuẩn H.261 CIF, H.263 SQCIF, SQCIF, CIF,
4CIF và 16CIF. Phần tử này là tuỳ chọn.
Kiến Trúc H323 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến Trúc H323 - Người đăng: congminha-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kiến Trúc H323 9 10 813