Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm khi ứng tuyển vào các chương trình “Quản trị viên tập sự”

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 6488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh nghiệm khi ứng tuyển vào các chương trình “Quản trị viên tập sự”
Chương trình Quản trị viên tập sự là chương trình tuyển dụng hàng năm của các công ty, tập đoàn
lớn nhằm tìm kiếm những bạn trẻ có năng lực, bản lĩnh để trở thành những nhà lãnh đạo trong
tương lai.

Bạn mới ra trường- đại học tại Việt Nam hay du học? Bạn có nhiều khát khao và kỳ vọng? Bạn
mong muốn có một sự nghiệp tốt, được đảm đương một trọng trách thật sự, được đóng góp, xây
dựng ý tưởng, được cống hiến và được ghi nhận vì những thành tích đạt được của mình, có cơ
hội phát triển nhanh, hòa mình vào môi trường quốc tế năng động? Chương trình “Quản trị viên
tập sự” là một trong số các câu trả lời cho những mong muốn của bạn.
Bạn hiểu Quản trị viên tập sự như thế nào?
Hiện tại ở Việt Nam, rất nhiều công ty, tập đoàn đa quốc gia có các chương trình tuyển dụng các
bạn sinh viên năm cuối cho chương trình “Quản trị viên tập sự”, còn được biết đến với tên gọi
“Graduate Training” hay “Management Trainee”.
Những công ty, tập đoàn danh tiếng - là niềm khát khao của rất nhiều bạn trẻ, hàng năm, đều có
chỉ tiêu cho chương trình tuyển dụng “Quản trị viên tập sự” có thể kể tên như Pepsico, Coca
Cola, Unilever, Nestle, P&G, Maersk, Metro…

Pepsico, Coca Cola, Unilever, Nestle, P&G, Maersk, Metro hàng năm đều có các chương trình “Quản trị
viên tập sự” nhằm tìm kiếm những bạn trẻ có năng lực, bản lĩnh để trở thành những nhà lãnh đạo trong
tương lai.

Chương trình Quản trị viên tập sự là chương trình tuyển dụng hàng năm của các công ty, tập
đoàn lớn nhằm tìm kiếm những bạn trẻ có năng lực, bản lĩnh để trở thành những nhà lãnh đạo
trong tương lai. Các chương trình này thường có thời gian từ 18-24 tháng, thông thường dành
cho đối tượng là các bạn sinh viên năm cuối ở các trường đại học hoặc đã ra trường và có kinh
nghiệm không quá 2 năm.
Các bạn sinh viên sẽ được đào tạo và sẽ có người hướng dẫn trong quá trình này. Tùy từng công
ty mà chương trình có thể khác nhau nhưng phần lớn các bạn sẽ được làm việc tại nhiều bộ phận
khác nhau để nắm được hoạt động của toàn công ty. Sau đó, các bạn và người hướng dẫn sẽ
quyết định bộ phận nào phù hợp nhất với bản thân.
Bằng cách này, các bạn sẽ học được cách trưởng thành và đi lên từ những trải nghiệm ở các bộ
phận, vị trí đa dạng; làm nền tảng cho một tầm nhìn bao quát, toàn diện và thấu đáo khi bạn trở
thành nhà quản lý. Đây cũng là con đường nhanh nhất và vững chắc nhất để các bạn lên được vị
trí cao cấp hay quản lý.
Câu chuyện thi tuyển của tôi
Các chương trình...
Kinh nghim khi ng tuyn vào các chương trình “Qun tr viên tp s
Chương trình Qun tr viên tp s chương trình tuyn dng hàng năm ca các công ty, tp đoàn
ln nhm tìm kiếm nhng bn tr năng lc, bn lĩnh để tr thành nhng nhà lãnh đạo trong
tương lai.
Bn mi ra trường- đại hc ti Vit Nam hay du hc? Bn nhiu khát khao k vng? Bn
mong mun mt s nghip tt, được đảm đương mt trng trách tht s, được đóng góp, xây
dng ý tưởng, được cng hiến được ghi nhn nhng thành tích đạt được ca mình, cơ
hi phát trin nhanh, a mình vào môi trường quc tế năng động? Chương trình “Qun tr viên
tp s là mt trong s các câu tr li cho nhng mong mun ca bn.
Bn hiu Qun tr viên tp s như thế nào?
Hin ti Vit Nam, rt nhiu công ty, tp đoàn đa quc gia có các chương trình tuyn dng các
bn sinh viên năm cui cho chương trình “Qun tr viên tp s”, còn được biết đến vi tên gi
“Graduate Training” hay “Management Trainee”.
Nhng công ty, tp đoàn danh tiếng - nim khát khao ca rt nhiu bn tr, hàng năm, đều
ch tiêu cho chương trình tuyn dng “Qun tr viên tp sth k tên như Pepsico, Coca
Cola, Unilever, Nestle, P&G, Maersk, Metro…
Pepsico, Coca Cola, Unilever, Nestle, P&G, Maersk, Metro hàng năm đều có các chương trình “Quản trị
viên tập sự” nhằm tìm kiếm những bạn trẻ có năng lực, bản lĩnh để trở thành những nhà lãnh đạo trong
tương lai.
Kinh nghiệm khi ứng tuyển vào các chương trình “Quản trị viên tập sự” - Trang 2
Kinh nghiệm khi ứng tuyển vào các chương trình “Quản trị viên tập sự” - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kinh nghiệm khi ứng tuyển vào các chương trình “Quản trị viên tập sự” 9 10 494