Ktl-icon-tai-lieu

kinh nghiệm

Được đăng lên bởi Nhim Yeu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Theo tinh thần của Nghị quyết, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) mà chúng
ta đang tiến hành nhằm xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội (CHXH) đang đặt ra
nhiệm vụ cấp bách là xây dựng một xã hội không chỉ có nền kinh tế và khoa học công nghệ phát
triển cao, và cùng với nó phải là một MTVH trong sạch, lành mạnh, thực sự là nguồn năng lượng
tinh thần, là “cái nôi” nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển trí tuệ và hình thành nhân cách con người.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X cũng khẳng định, phải phát triểnnhanh nhưng bền vững; tăng
trưởng kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; mục tiêu
chân – thiện – mỹ là mục đích vươn tới của văn hoá Việt Nam….
I- ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo tinh thần của Nghị quyết, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) mà chúng
ta đang tiến hành nhằm xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội (CHXH) đang đặt ra
nhiệm vụ cấp bách là xây dựng một xã hội không chỉ có nền kinh tế và khoa học công nghệ phát
triển cao, và cùng với nó phải là một MTVH trong sạch, lành mạnh, thực sự là nguồn năng lượng
tinh thần, là “cái nôi” nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển trí tuệ và hình thành nhân cách con người.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X cũng khẳng định, phải phát triểnnhanh nhưng bền vững; tăng
trưởng kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; mục tiêu
chân – thiện – mỹ là mục đích vươn tới của văn hoá Việt Nam.
Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới vừa
qua, cũng phải nghiêm túc nhìn nhận về thực trạng MTVH nước ta vẫn còn nhiều những hạn
chế, bất cập đáng lo ngại: sự gia tăng nhanh chóng của tệ nạn xã hội; sự băng hoại đạo đức, lối
sống của một lớp người trong xã hội, đặc biệt là lớp thanh niên trẻ; sự tấn công, phá hoại nhiều
mặt của các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang làm xói mòn đạo đức, lối sống, phá vỡ
thuần phong mỹ tục, chao đảo kỷ cương, phép nước …
Ở lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, nhiều cơ sở đào tạo và trường học chưa thực sự coi trọng vấn
đề xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh để đào tạo những con người phát triển toàn diện.
Nhiều trường học mới chỉ quan tâm tới việc truyền thụ kiến thức cho học sinh, chưa chú trọng
đúng mức đến việc giáo dục phẩm chất đạo đức, phát triển nhân cách con người. Một số hiện
tượng tiêu cực nảy sinh không được kịp thời uốn nắn dẫn đến những hậu quả đáng tiếc trong
học sinh, sinh viên: lang thang bụi đời, trộm cắp, cướp giật, ma tuý, mại dâm, .v.v… Trật...
Theo tinh thần của Nghị quyết, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) chúng
ta đang tiến hành nhằm xây dựng s vật chất cho chủ nghĩa hội (CHXH) đang đặt ra
nhiệm vụ cấp bách là xây dựng một xã hội không chỉ có nền kinh tế và khoa học công nghệ phát
triển cao, và cùng với nó phải là một MTVH trong sạch, lành mạnh, thực sự là nguồn năng lượng
tinh thần, “cái nôi” nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển trí tuệ hình thành nhân cách con người.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X cũng khẳng đnh, phải phát triểnnhanh nhưng bền vững; tăng
trưởng kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; mục tiêu
chân – thiện – mỹ là mục đích vươn tới của văn hoá Việt Nam….
I- ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo tinh thần của Nghị quyết, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) chúng
ta đang tiến hành nhằm xây dựng s vật chất cho chủ nghĩa hội (CHXH) đang đặt ra
nhiệm vụ cấp bách là xây dựng một xã hội không chỉ có nền kinh tế và khoa học công nghệ phát
triển cao, và cùng với nó phải là một MTVH trong sạch, lành mạnh, thực sự là nguồn năng lượng
tinh thần, “cái nôi” nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển trí tuệ hình thành nhân cách con người.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X cũng khẳng đnh, phải phát triểnnhanh nhưng bền vững; tăng
trưởng kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; mục tiêu
chân – thiện – mỹ là mục đích vươn tới của văn hoá Việt Nam.
Bên cạnh những thành tựu đáng tự hàoViệt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới vừa
qua, cũng phải nghiêm túc nhìn nhận về thực trạng MTVH nước ta vẫn còn nhiều những hạn
chế, bất cập đáng lo ngại: sự gia tăng nhanh chóng của tệ nạn xã hội; sự băng hoại đạo đức, lối
sống của một lớp người trong xã hội, đặc biệtlớp thanh niên trẻ; sự tấn công, phá hoại nhiều
mặt của các thế lực thù địch trong ngoài nước đang làm xói mòn đạo đức, lối sống, phá vỡ
thuần phong mỹ tục, chao đảo kỷ cương, phép nước …
lĩnh vực Giáo dục Đào tạo, nhiều sở đào tạo trường học chưa thực sự coi trọng vấn
đề xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh để đào tạo những con người phát triển toàn diện.
Nhiều trường học mới chỉ quan tâm tới việc truyền thụ kiến thức cho học sinh, chưa chú trọng
đúng mức đến việc giáo dục phẩm chất đạo đức, phát triển nhân cách con người. Một số hiện
tượng tiêu cực nảy sinh không được kịp thời uốn nắn dẫn đến những hậu qu đáng tiếc trong
học sinh, sinh viên: lang thang bụi đời, trộm cắp, cướp giật, ma tuý, mại dâm, .v.v… Trật tự học
đường một số trường chưa được đảm bảo, mối quan hệ giữa nhà trường gia đình hội
lỏng lẻo, tạo điều kiện cho các TNXH luồn lách, thâm nhập vào học đường. Môi trường giáo dục
một số nơi còn thiếu lành mạnh bởi hoạt động “thương mại hoá giáo dục” của một số thầy
giáo. Ở một vài trường học,sở vật chất phục vụ học tập còn chưa được trang bị đầy đủ, bàn
ghế thiếu thốn, sân chơi nhiều rác, nhà vệ sinh thiếu sạch sẽ, môi trường không khí bị ô nhiễm
làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Đây những bức xúc, đòi hỏi sự quan tâm hàng
đầu của các cấp lãnh đạo, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn.
Xuất phát từ tình hình đó, đồng thời nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Trường
học thân thiện – Học sinh hoạt động tích cực” mà ngành giáo dục đang triển khai hiện nay tôi đã
chọn đề tài: Một số kinh ngiệm xây dựng môi trường văn hoá trường mầm non Yên
Hoà nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản chỉ đạo tại trường mầm non, giúp cho
việc thực hiện nhiệm vụ năm học ngày càng đạt hiệu quả cao.
II- THỰC TRẠNG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ TRONG NHÀ TRƯỜNG MẦM NON
YÊN HOÀ
1. Đặc điểm tình hình về Trường mầm non Yên Hoà
Trường mầm non Yên Hoà trước đây là nhà trẻ Yên Hoà thuộc hợp tác xã Yên Hoà do huyện Từ
Liêm quản lý. Quy mô của nhà trường khi mới thành lập có 6 nhóm lớp với 187 cháu ở cảhai cơ
sở. Năm 2000 trường được UBND Quận xây mới tại sở I năm 2006 xây mới sở nằm
trên địa bàn phường Yên Hoà, nằm gần khu đô thị mới Trung Yên, giáp với phường Trung Hoà
Quận Cầu Giấy. Đây là một địa bàn rộng , giáp với nhiều nơi nên nảy sinh nhiều phức tạp về an
ninh trật tự. Mặt bằng dân trí thấp, người dân đây sống chủ chủ yếu bằng nghề thủ công làm
kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh nghiệm - Người đăng: Nhim Yeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
kinh nghiệm 9 10 198