Ktl-icon-tai-lieu

kinh nhật tụng: lạy Phật sám hối

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời bài hát: Lạy Phật Sám
Hối
Đăng bởi: hunglangco
• LẠY PHẬT SÁM HỐI
Kính lạy Đấng Giác Ngộ
Giữa thế gian tối tăm
Người là vầng ánh sáng
Đời đắng cay khó khăn
Người là niền nương tựa
Chúng con xin kính dâng
Lên Người lòng tôn kính
Vô biên và mãi mãi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)
Trí tuệ người vô cùng
Chiếu soi cả pháp giới
Suốt tam giới bao la
Không điều gì chẳng biết
Chúng con sao nói lên
Niềm tin kính khôn cùng
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)
Chúng con sống yên vui
Trong tình thương của Người

Ngập tràn như không khí
Trùm phủ khắp nơi nơi
Độ lượng thứ tha mà
Bao la vầng trăng
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy ).
Nơi Trí giác tuyệt vời
Người vượt qua chấp ngã
Không còn là chính mình
Người đã là tất cả
Là hạt bụi cánh hoa
Là trăng sao đẹp ngời
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy ).
Núi có thể lung lay
Nhưng Người là bất động
Tâm bình an của Người
Còn hơn cả hư không
Rất kính nhiệm sâu mầu
Đến tận cùng tuyệt đối
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Người cao cả thiêng liêng
Người bao la vời vợi
Mà chúng con tầm thường

Mà chúng con lầm đường
Biết bao kiếp si mê
Trong tham lam thù hận
Nên hôm nay cúi xuống
Xin thành tâm sám hối
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy ).
Từ chấp ngã ban đầu
Biến thành tâm ích kỷ
Chỉ biết đến thân mình
Quên tình thương thế nhân
Bây giờ con ăn năn
Xin nguyện chừa lỗi trước
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 1 lạy ).
Từ chấp ngã ban đầu
Biến thành tâm kiêu căng
Thấy mình hơn mọi người
Ngước mặt khinh thế nhân
Hôm nay trước muôn loài
Con cúi đầu sám hối
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Có ai ngờ được rằng
Tâm kiêu mạn khởi lên

Là nhiễm ô nối bước
Khiến chúng con chìm trong
Đam mê và dục vọng
Khiến chúng con chìm trong
Ngu si và tội lỗi
Nên sám hối ăn năn
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy).
Tâm ích kỷ trước kia
Đưa đến tâm ác độc
Khiến chúng con thẳng tay
Đánh giết nhau đẫm máu
Bằng lời nói, gươm đao
Hoặc âm mưu tàn bạo
Hối tiếc biết bao nhêu.
Nay con xin cúi đầu
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy).
Vì không biết thương yêu
Nên muốn ai cũng xấu
Miệng luôn chỉ trích chê bai
Làm cho nhau tủi nhục
Ôi! Lời nói chê bai
Làm con người chia rẽ
Ôi lời nói oan khiên

Long con đang nặng nề
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy).
Tâm tự kiêu trói giăng
Nên nổi sân dễ dàng
Khi gặp ai mắng con
Hay làm con trái ý
Phiền muộn che hêt tâm
Hận thù như lửa hồng
Xin quỳ đây thiết tha
Nghe lòng lên tiếng khóc
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy).
Làm được chút đi...
Lời bài hát: Lạy Phật Sám
Hối
Đăng bởi: hunglangco
• LẠY PHẬT SÁM HỐI
Kính lạy Đấng Giác Ngộ
Giữa thế gian tối tăm
Người là vầng ánh sáng
Đời đắng cay khó khăn
Người là niền nương tựa
Chúng con xin kính dâng
Lên Người lòng tôn kính
Vô biên và mãi mãi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)
Trí tuệ người vô cùng
Chiếu soi cả pháp giới
Suốt tam giới bao la
Không điều gì chẳng biết
Chúng con sao nói lên
Niềm tin kính khôn cùng
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)
Chúng con sống yên vui
Trong tình thương của Người
kinh nhật tụng: lạy Phật sám hối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh nhật tụng: lạy Phật sám hối - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kinh nhật tụng: lạy Phật sám hối 9 10 843