Ktl-icon-tai-lieu

Kn Chi phí của DNTM DV

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-Chi phí của DN là biểu hiện bằng tiền của việc sử dụng các yếu tố của quá trình KD mà qua đó DN tạo ra đc SF và thực hiện SF trên thị trường
-Chi phí là giá các h2 và DV đã qua sử dụng trong quá trình tạo ra doanh thu bán hàng của DN, bao gồm các chi phí mua hàng, tiền lương trả cho người lao động, tiền thuê quảng cáo, tiền thuê nhà, tiền điện nước, chi phí bưu điện tất cả các khoản chi phí này là để tạo ra nguồn hàng, để thu hút và phục vụ khách hàng nhằm tạo ra DT.
-Chi phí còn đc xem là cái giá phải trả cho những hoạt động cần thiết khác nhau để tiến hành KD
-Chi phí của DN bao gồm tất cả các khoản chi phí phát sinh gắn liền với quá trình thành lập, tồn tại và phát triển của DN trong tương lai, song chi phí trong thời kỳ nhất định chỉ bao gồm những khoản chi nhằm tạo ra DT trong thời gian đó.
-Chi phí của DN đc biểu hiện bằng tiền, nhưng chi phí và chi tiêu của DN trong 1 thời kỳ nhất định ko đồng nhất với nhau
*Các khoản chi đc gọi là chi phí nếu có dủ 2 đk sau:
-Tạo ra doanh thu
-Làm giảm vốn của chủ sở hữu
Kn Chi phí của DNTM DV - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kn Chi phí của DNTM DV 9 10 472