Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của học sinh ở tuổi thiếu niên

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3361 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của học
sinh ở tuổi thiếu niên
Trần Thị Thanh Tâm
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Khanh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề kỹ năng làm việc nhóm trong học tập ở
tuổi thiếu niên. Điều tra, nghiên cứu thực trạng mức độ kỹ năng làm việc nhóm trong học
tập của học sinh tuổi thiếu niên ở thời điểm điều tra. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới
kỹ năng làm việc nhóm trong học tập đã hình thành ở học sinh tuổi thiếu niên. Kiến nghị
một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao mức độ kỹ năng làm việc nhóm trong học tập
ở học sinh tuổi thiếu niên.
Keywords. Làm việc nhóm; Thiếu niên; Tâm lý học

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cuộc đời con người là một quá trình HT không ngừng, học ở trường, học ở
nhà và học ngoài xã hội. Quá trình HT đó giúp mỗi người tiếp thu các tri thức khác nhau
của xã hội loài người. Dù học ở đâu thì xét đến cùng con người cần phải hình thành được
các KN khác nhau như: KN (kỹ năng) giao tiếp, KN tư duy, KN quản lý mâu thuẫn, KN
ra quyết định... Một khi con người đã có KN sẽ giúp họ có thái độ tích cực và hành vi
đúng đắn từ đó giúp mỗi người hoà nhập và thành công hơn trong cuộc sống.
KNLVNTHT (kỹ năng làm việc nhóm trong HT) là một KN quan trọng đối với
mỗi HS (học sinh) trong quá trình HT của mình. Chính qua quá trình trao đổi, tranh luận
với bạn bè mà cá nhân được bổ sung và hoàn thiện hơn ý kiến của bản thân mình.
Không chỉ có vậy, bản chất của hoạt động học là hoạt động theo nhóm: nhóm hai
người giữa thầy và từng HS, nhóm giữa thầy và nhiều HS (từ 2 HS trở lên đến cả lớp) và
nhóm giữa các HS với nhau. Thế nên, rất cần ở HS nắm được KNLVNTHT để có thể
tham gia vào hoạt động học một cách tốt nhất. Một khi có KN LVN (kỹ năng làm việc
nhóm) tốt thì sẽ cho kết quả HT tốt ở mỗi HS.
Thêm vào đó, KNLVNTHT là tiền đề quan trọng để hình thành năng lực hợp tác
trong lao động nghề nghiệp sau này khi trẻ đã trưởng thành. Bởi, bản chất của hoạt động
lao động là làm việc cùng nhau. Vì vậy, biết làm việc cùng nhau trong một nhóm là yêu
cầu cơ bản và thiết yếu cho mỗi con người sống trong xã hội.

1

Thiếu niên tuổi từ 11 - 16 là lứa tuổi diễn ra nhiều “biến động” đặc biệt. Trẻ trong
giai đoạn này bước sang một giai đoạn mới: trẻ không hoàn toàn là trẻ con mà cũng chưa
phải là người lớn. Hoạt động chủ đạo của trẻ vẫn là hoạt động HT. Bên cạnh đó, các
nhóm bạn khác nhau cũng được phát triển ...
1
Kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của học
sinh ở tuổi thiếu niên
Trần Thị Thanh Tâm
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Khanh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hóa sở lý luận v vấn đề kỹ năng làm việc nhóm trong học tập
tuổi thiếu niên. Điều tra, nghiên cứu thực trạng mức độ kỹ năng làm việc nhóm trong học
tập của học sinh tuổi thiếu niên thời điểm điều tra. Phân ch các yếu tố ảnh hưởng tới
kỹ năng làm việc nhóm trong học tập đã hình thành học sinh tuổi thiếu niên. Kiến nghị
một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao mức độ kỹ năng làm việc nhóm trong học tập
ở học sinh tuổi thiếu niên.
Keywords. Làm việc nhóm; Thiếu niên; Tâm lý học
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cuộc đời con người một quá trình HT không ngừng, học ở trường, học
nhà và học ngoàihội. Quá trình HT đó giúp mỗi người tiếp thu các tri thức khác nhau
của xã hội loài người. Dù học ở đâu thì xét đến cùng con người cần phải hình thành được
các KN khác nhau như: KN (kỹ năng) giao tiếp, KN duy, KN quản mâu thuẫn, KN
ra quyết định... Một khi con người đã KN sẽ giúp họ thái đtích cực hành vi
đúng đắn từ đó giúp mỗi người hoà nhập và thành công hơn trong cuộc sống.
KNLVNTHT (kỹ ng làm việc nhóm trong HT) một KN quan trọng đối với
mỗi HS (học sinh) trong quá trình HT của mình. Chính qua quá trình trao đổi, tranh luận
với bạn bè mà cá nhân được bổ sung và hoàn thiện hơn ý kiến của bản thân mình.
Không chỉ vậy, bản chất của hoạt động học hoạt động theo nhóm: nhóm hai
người giữa thầy và từng HS, nhóm giữa thầy và nhiều HS (từ 2 HS trở lên đến cả lớp) và
nhóm giữa các HS với nhau. Thế nên, rất cần HS nắm được KNLVNTHT để thể
tham gia vào hoạt động học một cách tốt nhất. Một khi KN LVN (k năng làm việc
nhóm) tốt thì sẽ cho kết quả HT tốt ở mỗi HS.
Thêm vào đó, KNLVNTHT tiền đề quan trọng để hình thành ng lực hợp tác
trong lao động nghề nghiệp sau này khi trẻ đã trưởng thành. Bởi, bản chất của hoạt động
lao động làm việc cùng nhau. vậy, biết làm việc cùng nhau trong một nhóm yêu
cầu cơ bản và thiết yếu cho mỗi con người sống trong xã hội.
Kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của học sinh ở tuổi thiếu niên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của học sinh ở tuổi thiếu niên - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Kỹ năng làm việc nhóm trong học tập của học sinh ở tuổi thiếu niên 9 10 448