Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ sư xây dựng dân dụng - Ngành "hot" tại Việt Nam và thế giới

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ sư xây dựng dân dụng - Ngành "hot" tại Việt Nam và thế giới
Xây dựng dân dụng là một ngành kĩ thuật chuyên nghiệp có nhiệm vụ thiết kế, thi công và
bảo trì các công trình dân dụng cũng như tự nhiên như cầu, đường, đường hầm, đập, tòa
nhà...
Xây dựng dân dụng là ngành kĩ thuật lâu đời nhất chỉ sau kĩ thuật quân sự và ngành này thường
được chia ra làm các ngành nhỏ như: kĩ thuật môi trường, địa kĩ thuật, kĩ thuật kết cấu, kĩ thuật
giao thông, kĩ thuật đô thị, kĩ thuật môi trường nước, kĩ thuật vật liệu, kĩ thuật công trình biển,
khảo sát, và kĩ thuật xây dựng.
1. Nghề của nam giới:
Với đặc thù của một ngành kỹ thuật: Chương trình học khá khôn khan, nhiều tính toán, công việc
lại đòi hỏi người kỹ sư phải đi công tác xa nhà thường xuyên. Vì vây, không quá khó hiểu khi
xây dựng là một ngành kén nữ giới.

Mặc dù không có thế mạnh đối với ngành này nhưng nữ giới vẫn có thể thành công nếu có lòng nhiệt
huyết, yêu nghề

Công việc của người Kỹ sư xây dựng dân dụng nhìn chung là vất vả từ khâu tính toán, đo đạc,
thiết kế đến thi công. Tuy nhiên, một mức thu nhập ổn định cùng nhiều ưu đãi, thưởng, hứa hẹn
một cuộc sống sung túc, ổn định sau khi ra trường cùng cơ hội được làm việc ở nhiều nơi là
những lí do ngành luôn là sự lựa chọn của đông đảo các bạn học sinh. Đặc biệt là với những nam
sinh khối 12 có sức học khá giỏi, thích phiêu lưu, phong trần, đi đây đi đó, thích thiết kế, chỉ đạo.

2. “Khát” nhân lực
Công việc của nghề xây dựng có thể chia thành ba nhóm: ngoài công trường, trong công xưởng
và trong văn phòng.
•
Ngoài công trường – nơi triển khai thi công sản phẩm xây dựng: bao gồm các vị trí như
kỹ sư thi công (hướng dẫn thực hiện toàn bộ hay một số loại công việc như đọc hiểu bản vẽ thiết
kế; tính toán khối lượng phải làm; lập bản vẽ chi tiết; hướng dẫn công nhân thực hiện; lập bản vẽ
hoàn công khi làm xong; công tác trắc đạc); thợ đào – đắp đất, đóng – ép cọc, thợ bê tong, cốt
thép, ván khuôn, hồ nề, mộc, chống thấm, sơn, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt và thiết
bị vệ sinh, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt; kỹ sư giám sát thi công; chỉ huy trưởng công
trường…
•
Trong công xưởng: kỹ sư giám sát nội bộ, kỹ sư quản lý chất lượng, chuyên viên phát
triển sản phẩm…
•
Công việc văn phòng: chuyên viên hoặc nhân viên quản lý ở phòng kế hoạch, dự án,
phòng quản lý chất lượng ở các đơn vị thi công xây dựng hoặc có thể thực hiện các công việc tư
vấn xây dựng ở các xí nghiệp thi công như đo vẽ hiện trạng, trắc đạc công trình, khảo sát địa chất
công trình, lập...
K sư xây dng dân dng - Ngành "hot" ti Vit Nam và thế gii
Xây dng dân dng mt ngành kĩ thut chuyên nghip nhim v thiết kế, thi công
bo trì các công trình dân dng cũng như t nhiên như cu, đường, đường hm, đập, tòa
nhà...
Xây dng dân dng ngành kĩ thut lâu đời nht ch sau kĩ thut quân s ngành này thường
được chia ra làm các ngành nh như: kĩ thut môi trường, địa kĩ thut, kĩ thut kết cu, kĩ thut
giao thông, kĩ thut đô th, kĩ thut môi trường nước, kĩ thut vt liu, kĩ thut công trình bin,
kho sát, và kĩ thut xây dng.
1. Ngh ca nam gii:
Vi đặc thù ca mt ngành k thut: Chương trình hc khá khôn khan, nhiu tính toán, công vic
li đòi hi người k sư phi đi công tác xa nhà thường xuyên. vây, không quá khó hiu khi
xây dng là mt ngành kén n gii.
Mặc dù không có thế mạnh đối với ngành này nhưng nữ giới vẫn có thể thành công nếu có lòng nhiệt
huyết, yêu nghề
Công vic ca người K sư y dng dân dng nhìn chung vt v t khâu tính toán, đo đạc,
thiết kế đến thi công. Tuy nhiên, mt mc thu nhp n định cùng nhiu ưu đãi, thưởng, ha hn
mt cuc sng sung túc, n định sau khi ra trường cùng cơ hi được m vic nhiu nơi
nhng lí do ngành luôn là s la chn ca đông đảo các bn hc sinh. Đặc bit là vi nhng nam
sinh khi 12 có sc hc khá gii, thích phiêu lưu, phong trn, đi đây đi đó, thích thiết kế, ch đạo.
Kỹ sư xây dựng dân dụng - Ngành "hot" tại Việt Nam và thế giới - Trang 2
Kỹ sư xây dựng dân dụng - Ngành "hot" tại Việt Nam và thế giới - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kỹ sư xây dựng dân dụng - Ngành "hot" tại Việt Nam và thế giới 9 10 919