Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật mạ vàng

Được đăng lên bởi Le Thi Van Kieu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4027 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Tiểu luận Điện hóa – Ăn mòn

GVHD: TS. Lê Minh Đức

KỸ THUẬT MẠ VÀNG
1. Mạ vàng dung dịch xyanua
1.1. Đặc điểm công nghệ
Trong dung dịch mạ vàng xyanua vàng tồn tại dưới dạng Au(CN) 2−, dung dịch
còn có lượng nhất định xyanua tự do; dung dịch có phân cực catốt lớn, khả năng phân
bố tốt. Hiệu suất dòng điện cao (gần 100%), tạp chất kim loại khó kết tủa cùng, do đó
lớp mạ có độ tinh khiết cao.
Lớp mạ có độ cứng thấp, lỗ xốp nhiều. Khi cho vào dung dịch ion kim loại như
niken, coban…có thể nâng cao độ mài mòn lớp mạ. Cho một ít kim loại khác (như
đồng xyanua, bạc xyanua) lớp mạ có màu đỏ, màu vàng kim loại nhạt hoặc màu xanh,
thỏa mãn yêu cầu trang sức đặc biệt. Dung dịch này dùng để mạ trang sức
1.2. Chế độ công nghệ
Pha chế 1 − 2: mạ vàng thường. Pha chế 3 không dùng mạ in vì ăn mòn hợp kim
đồng. Pha chế 4: mạ vàng cứng. Pha chế 5 mạ vàng bóng, có màu hơi xanh. Pha chế 6
mạ vàng dày.
Bảng 1.11. Chế độ công nghệ mạ vàng xyanua
Pha chế
Thành phần và chế độ

1

2

Au (ở dạng KAu(CN)2)

4-5

3-5

4-12

15 - 20

15 - 25

30

KCN (tổng)
KCN (tự do)
NaOH
K2 O3

3
4
Hàm lượng (g/l)

3-6
15

30

K3(Co(CN)6)

4

5

6

12

25 - 35

90
16

8-10

10

1
100

12

K2HP4

30

KAg(CN)2

0.3

K2Ni(CN)4

15

Na2SO3.5H2O

20

Nhiệt độ (0C)

Thường

60 - 70

50 - 65

70

21

50 - 60

pH
8-9
12
2
Mật độ dòng điện: A/dm
0.05 - 0.1 0.2 - 0.3 0.1- 0.5
0.2
0.5
2-4
Anốt
Au, Pt
Au
Au
Au
Au
Au
1.3. Duy trì công nghệ
Mạ vàng xyanua dùng mật độ dòng điện catôt thấp. Khi lớp mạ có màu đỏ mờ,
nên giảm mật độ dòng điện hoặc nâng cao nhiệt độ để tránh tạp chất kim loại kết tủa.

HV: Lê Thị Vân Kiều

-1-

Tiểu luận Điện hóa – Ăn mòn
GVHD: TS. Lê Minh Đức
Dung dịch mạ đồng xyanua ít nhạy với tạp chất kim loại, nhưng phải tránh tạp
chất đồng, bạc, nhôm…rơi vào dung dịch, để tránh tạp chất có hàm lượng cao, ảnh
hưởng đến cấu tạo, bề mặt lớp mạ, làm giảm tính hàn và độ dẫn điện lớp mạ. Dung
dịch có Cl- làm giảm độ bám chắc lớp mạ.
Anôt là vàng tinh khiết 99.99%, nhưng dung dịch không có Na +, nồng độ vàng có
xu hướng tăng cao. Cho nên phải thay thế một bộ phận anôt vàng thành anôt không
hòa tan. Bạch kim là anôt không tan tốt nhất, cũng có thể sử dụng thép không gỉ.
Khi dung dịch có Na+, dẫn đến thụ động anôt, dung dịch có màu nâu. Vì vậy
dung dịch mạ vàng xyanua chỉ sử dụng KCN mà không dùng NaCN.
Cho vào dung dịch mạ lượng thích hợp chất xyanua côban, có thể nâng cao độ
cứng 80%, nâng cao gấp đôi độ mài mòn.
2. Mạ vàng dung dịch trung tính và axit
2.1. Đặc điểm công nghệ
Dung dịch mạ vàng axit ...
Tiểu luận Điện hóa – Ăn mòn GVHD: TS. Lê Minh Đức
KỸ THUẬT MẠ VÀNG
1. Mạ vàng dung dịch xyanua
1.1. Đặc điểm công nghệ
Trong dung dịch mạ vàng xyanua vàng tồn tại dưới dạng Au(CN)
2
, dung dịch
còn có lượng nhất định xyanua tdo; dung dịchphân cực catốt lớn, khả năng phân
bố tốt. Hiệu suất dòng điện cao (gần 100%), tạp chất kim loại khó kết tủa cùng, do đó
lớp mạ có độ tinh khiết cao.
Lớp mạ độ cng thấp, lỗ xốp nhiều. Khi cho vào dung dịch ion kim loại như
niken, coban…có thể nâng cao độ i mòn lớp mạ. Cho một ít kim loại khác (như
đồng xyanua, bạc xyanua) lớp mmàu đỏ, màu vàng kim loại nhạt hoặc màu xanh,
thỏa mãn yêu cầu trang sức đặc biệt. Dung dịch này dùng để mạ trang sức
1.2. Chế độ công nghệ
Pha chế 1 2: mạ vàng thưng. Pha chế 3 không dùng mạ in ăn n hợp kim
đồng. Pha chế 4: mạ vàng cứng. Pha chế 5 mạ ng bóng, có u hơi xanh. Pha chế 6
mạ vàng dày.
Bảng 1.11. Chế độ công nghệ mạ vàng xyanua
Pha chế 1 2 3 4 5 6
Thành phần và chế độ Hàm lượng (g/l)
Au (ở dạng KAu(CN)
2
) 4-5 3-5 4-12 4 12 25 - 35
KCN (tổng) 15 - 20 15 - 25 30 90
KCN (tự do) 3-6 16 8-10
NaOH 1
K
2
O
3
15 30 10 100
K
3
(Co(CN)
6
) 12
K
2
HP
4
30
KAg(CN)
2
0.3
K
2
Ni(CN)
4
15
Na
2
SO
3
.5H
2
O 20
Nhiệt độ (
0
C) Thường 60 - 70 50 - 65 70 21 50 - 60
pH 8-9 12
Mật độ dòng điện: A/dm
2
0.05 - 0.1 0.2 - 0.3 0.1- 0.5 0.2 0.5 2 - 4
Anốt Au, Pt Au Au Au Au Au
1.3. Duy trì công nghệ
Mạ vàng xyanua dùng mật độ dòng điện catôt thấp. Khi lp mạ có màu đỏ mờ,
nên giảm mật độ dòng điện hoặc nâng cao nhiệt độ để tránh tạp chất kim loại kết tủa.
HV: Lê Thị Vân Kiều - 1 -
kỹ thuật mạ vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật mạ vàng - Người đăng: Le Thi Van Kieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
kỹ thuật mạ vàng 9 10 244