Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật phân lớp áp dụng cho dạng dữ liệu có liên kết

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2011 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
.........................................

Nguyễn Việt Tân

ĐỀ TÀI:Kỹ thuật phân lớp áp dụng cho dạng dữ liệu có liên kết

Chuyênngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính
Mãsố: 60.48.15

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2012

Luậnvănđượchoànthànhtại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Ngườihướngdẫnkhoahọc.: PGS .TS Từ Minh Phương

Phảnbiện 1:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Phảnbiện 2:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

LuậnvănsẽđượcbảovệtrướcHộiđồngchấmluậnvănthạcsĩtạiHọc
việnCôngnghệBưuchínhViễnthông
Vàolúc: .......giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ........

Cóthểtìmhiểuluậnvăntại:
- ThưviệncủaHọcviệnCôngnghệBưuchínhViễnthông

-1-

MỞ ĐẦU
Phân loại hay phân lớp là kỹ thuật khai phá dữ liệu đã được
nghiên cứu và sử dụng rộng rãi. Đây là phần quan trọng trong các
dạng ứng dụng như phân loại văn bản, nhận dạng chữ viết, giọng nói,
phân loại protein v.v. Việc phân lớp là nhằm dự đoán các nhãn phân
lớp cho những mẫu chưa biết hoặc cho các bộ dữ liệu mới. Đầu vào
cho việc phân lớp là một tập các mẫu dữ liệu huấn luyện, trong đó
các đối tượng đều đã có nhãn phân lớp. Đầu ra sẽ là một mô hình
phân lớp dựa trên những mẫu huấn luyện đã cho.
Trên thực tế tồn tại một số bài toán trong đó giữa các đối tượng
cần phân lớp có các liên kết với nhau. Chẳng hạn, khi phân loại trang
web, ngoài nội dung trang, các trang lại có các siêu liên kết. Hay khi
phân loại protein, các protein thường có các liên kết tương ứng với
quan hệ tương tác giữa chúng. Các quan hệ liên kết cũng là dạng dữ
liệu tiêu biểu với các ứng dụng cho mạng máy tính. Từ thực tế này,
một vấn đề đặt ra là tận dụng các thông tin liên kết trong dữ liệu để
tăng hiệu quả và độ chính xác cho thuật toán phân lớp.
Nguyên tắc chung của việc phân lớp dữ liệu có liên kết là tạo ra
các ràng buộc, theo đó những đối tượng liên kết với nhau cần có
nhãn phân lớp tương tự nhau. Dựa trên nguyên tắc chung này, nhiều
thuật toán và kỹ thuật cụ thể đã được phát triển và ứng dụng.
Một trong những tiếp cận sớm nhất chú ý tới mối liên kết giữa
các đối tượng trong dữ liệu có liên kết là của Chakrabarti và các cộng

-2sự [3]. Họ đề xuất một mô hình xác suất cho phân loại trang web
bằng cách sử dụng kết hợp giữa nội dung của trang đã phân lớp, nhãn
phân lớp của các trang liên kết và nội dung của các trang liên kết.
Gần đây, Macskassy và Provost [9] đã thử nghiệm phân lớp tập hợp
cho dữ liệu l...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
.........................................
Nguyễn Việt Tân
ĐỀ TÀI:Kỹ thuật phân lớp áp dụng cho dạng dữ liệu có liên kết
Chunngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính
Mãsố: 60.48.15
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC
HÀ NỘI – 2012
Kỹ thuật phân lớp áp dụng cho dạng dữ liệu có liên kết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật phân lớp áp dụng cho dạng dữ liệu có liên kết - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Kỹ thuật phân lớp áp dụng cho dạng dữ liệu có liên kết 9 10 735