Ktl-icon-tai-lieu

Kỷ yếu 30 năm Viện Cơ học

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 1315 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

VIỆN CƠ HỌC

(Sách kỷ niệm)

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

VIỆN CƠ HỌC

(Sách kỷ niệm)

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ
Hà Nội 2009

BAN BIÊN SOẠN
Trưởng ban:

Dương Ngọc Hải, Nguyễn Đông Anh

Phó Trưởng ban: Đào Chí Thành, Trần Thị Ngọc Duyệt
Thư kí:

Đào Như Mai, Nguyễn Hồng Phan

Các ủy viên:

Lê Thị Minh Châu, Đặng Song Hà, Đinh Văn Mạnh,
Trịnh Văn Tín, Bùi Đình Trí, Nguyễn Thị Trung, Phạm Hữu Tự

Lời cảm ơn: Cuốn sách được in với sự tài trợ của Tập đoàn FPT

V

iện Cơ học là một trong số những viện nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học
và Công nghệ Việt Nam được thành lập ngay sau ngày đất nước được hoàn toàn

giải phóng. Trải qua 30 năm xây dựng, Viện Cơ học đã trở thành một viện nghiên cứu
đầu ngành trong lĩnh vực Cơ học ở nước ta. Với những thành tựu trong nghiên cứu
khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, đào tạo cán bộ và hợp tác quốc tế, Viện
Cơ học đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước và của Viện Khoa học
và Công nghệ Việt Nam.
Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng trong thời gian sắp tới với bề dày truyền
thống và kinh nghiệm trong suốt 30 năm qua Viện Cơ học sẽ tiếp tục phát triển, góp
phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ
nghĩa.
Nhân dịp này, chúng tôi xin chúc toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và viên
chức Viện Cơ học luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được những kết quả xuất sắc
trong công tác.
Chủ tịch Viện Khoa học
và Công nghệ Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học
Công nghệ và Môi trường Quốc hội
Nguyên Chủ tịch Viện Khoa học
và Công nghệ Việt Nam

GS.TS. Châu Văn Minh

GS.TSKH. Đặng Vũ Minh

3

Lời nói đầu

N

gày 10 tháng 4 năm 1979, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã kí Quyết định số
147/CP về việc thành lập Viện Cơ học trên cơ sở Phòng Cơ học thuộc Viện
Khoa học Việt Nam và GS.VS. Nguyễn Văn Đạo được bổ nhiệm làm Viện
trưởng đầu tiên. Ba mươi năm đã qua kể từ ngày đầu tiên ấy, Viện Cơ học đã trở thành
mái nhà yêu dấu và là nơi phấn đấu xây dựng của bao nhiêu thế hệ cán bộ. Có những
người đã mãi mãi ra đi, đã nghỉ hưu và cũng có những mái đầu xanh mới ra trường.
Trong quá trình xây dựng và phát triển để thực sự trở thành Viện Nghiên cứu Quốc gia
đầu ngành về Cơ học có biết bao sự kiện quan trọng, những kỉ niệm vui buồn, những
hình ảnh sinh động và tha thiết ngày càng đầy ắp trong trái tim của mỗi cán bộ.
Nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày thành lập, Viện Cơ học xuất bản cuốn sách “Viện
Cơ...
Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam
VIN CƠ HC
(Sách k nim)
NHÀ XUT BN KHOA HC T NHIÊN VÀ CÔNG NGH
Kỷ yếu 30 năm Viện Cơ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỷ yếu 30 năm Viện Cơ học - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Kỷ yếu 30 năm Viện Cơ học 9 10 654