Ktl-icon-tai-lieu

Làm cách nào thúc đẩy tài sản lớn nhất của bạn – thương hiệu

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Làm cách nào thúc đẩy tài sản lớn nhất của bạn –
thương hiệu
Hầu hết mọi người đều nghĩ thương hiệu được tạo ra
thông qua marketing, quảng cáo với những mẩu
quảng cáo thú vị, những thông điệp đủ sức ảnh
hưởng.

Nhưng để xây dựng thương hiệu thành công phải đi
sâu hơn nhiều so với việc tạo ra những gì khách hàng
thấy và nghe từ các phương tiện truyền thông. Hãy
nghĩ về một tảng băng trôi: Phần lớn của tảng băng
luôn nằm sâu dưới nước. Marketing và quảng cáo
giống phần của tảng băng nằm trên mặt nước mà
bạn có thể nhìn thấy. Marketing và quảng cáo có thể
chuyền tải lời hứa thương hiệu đến với khách hàng,
nhưng đó mới chỉ là lời hứa hẹn chưa có gì chắc
chắn. Những trải nghiệm thực sự mới thể hiện được
lời hứa thương hiệu. Sự truyền đạt này có khả năng
thu hút lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bạn.

Để thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu, nhân viên
và các thành viên trong công ty cần phải nắm rõ lời
hứa thương hiệu, trước khi truyền tải nó đến khách
hàng của thương hiệu, họ có thể truyền tải lời hứa
thương hiệu dưới những góc độ khác nhau tùy thuộc
vào vị trí và công việc họ đảm nhận. Thông qua việc
đào tạo nhân viên và các thành viên của công ty, bạn
đang trao cho họ và thương hiệu quyền hành động,
bằng cách tạo ra ra cho họ sự hứng khởi, thay vì
những nghĩa vụ và trách nhiệm trong công việc.
Bạn thường nghe điệp khúc: “Nhân viên là tài sản lớn
nhất của chúng ta”. Thật không may, hầu hết các
công ty đã không đem đến cho nhân viên của họ
những hiểu biết cụ thể, rõ ràng về những giá trị mà
thương hiệu của họ đem đến cho khách hàng và họ
đã thất bại. Hãy lên các kế hoạch hành động và biến
thương hiệu thành một phần trong công việc của tất
cả nhân viên.

Tại sao phải sử dụng nguồn lực cho việc này?

Thật đơn giản, một nghiên cứu mới đây cho thấy cổ
phiếu của các “thương hiệu dẫn đầu” – đó là các
công ty có sự nhận biết thương hiệu cao và tỷ lệ nhân
viên liên kết với lời hứa thương hiệu là rất cao – có
lợi nhuận hơn 300% hơn cả S&P 500 và gần gấp đôi
so với các công ty chỉ có sự nhận biết thương hiệu
cao.

Quy trình thúc đẩy thương hiệu
Quy trình dưới đây đã được chứng minh có hiệu quả
cho nhiều thương hiệu và tổ chức khác nhau:
Bước 1: Những cuộc hội thảo tập trung vào nội
dung thương hiệu
Công việc kinh doanh cần tập trung vào 3 hoặc 4 đặc
tính tối ưu mà thương hiệu của bạn đại diện trên thị
trường, và những người đứng đầu công ty phải luôn
kiểm soát chặt chẽ điều này. Các cuộc hội thảo được
thiết kế để xây dựng những hiểu biết xoay quanh
những nhận thức...
Làm cách nào thúc đẩy tài sn lớn nhất của bạn
thương hiệu
Hầu hết mọi người đều nghĩ thương hiệu được tạo ra
thông qua marketing, quảng cáo với những mẩu
qung cáo thú vị, những thông điệp đủ sức ảnh
hưởng.
Nhưng để xây dựng thương hiệu thành ng phải đi
sâu hơn nhiều so với việc tạo ra những gì khách hàng
thấy và nghe t các phương tiện truyền thông. Hãy
nghĩ về một tảng băng trôi: Phần lớn của tảng băng
luôn nằm sâu dưới nước. Marketing và qung cáo
ging phần của tảng băng nằm trên mặt nước mà
bạn có th nhìn thấy. Marketing và quảng cáo thể
chuyền tải lời hứa thương hiệu đến với khách hàng,
nhưng đó mới chỉ là lời hứa hẹn chưa có gì chắc
chn. Những trải nghiệm thực smới thể hiện được
lời hứa thương hiệu. Sự truyền đạt này có khnăng
thu hút lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bạn.
Làm cách nào thúc đẩy tài sản lớn nhất của bạn – thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm cách nào thúc đẩy tài sản lớn nhất của bạn – thương hiệu - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Làm cách nào thúc đẩy tài sản lớn nhất của bạn – thương hiệu 9 10 756