Ktl-icon-tai-lieu

Làm CEO là cả một nghệ thuật

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Làm CEO là cả một nghệ thuật
Trong thời đại kinh tế tri thức, cạnh tranh giữa các
doanh nghiệp (DN) thường thể hiện ở sản phẩm,
công nghệ, phương thức quản lý... DN nào biết nắm
được tri thức, biết sáng tạo, thì DN đó nắm được thế
chủ động.

Thu phục người giỏi hơn
Thời Tam quốc, Lưu Bị không thể bì với Khổng Minh
về trí thông minh và tài mưu lược. Nhưng ông khôi
phục được nhà Hán nhờ tài thu dụng quân sư giỏi về
với mình. Thời Tây Hán, sau khi giành được thiên hạ,
Lưu Bang có nói: "Về mưu lược, ta không bằng
Trương Lương. Phòng thủ quốc gia, vỗ về trăm họ,
cung cấp quân lương, vận chuyển thông suốt ra tận
chiến trường, ta không bằng Tiêu Hà. Thống soái
trăm vạn đại quân, đánh phải thắng, tiến công là
giành được, ta không bằng Hàn Tín. Ba người này là
hào kiệt trong thiên hạ. Ta có thể tin và dùng họ là
nguyên nhân ta giành được thiên hạ".

Trên mộ của Standford - người
sáng lập trường đại học mang tên
mình (đứng thứ 4 của thế giới) có
khắc dòng chữ: "Nơi đây an nghỉ
một người mà tài duy nhất là biết
cách quy tụ những người tài gấp
ngàn lần hơn mình để cùng hướng
đến hoàn thành mục tiêu đề ra".
Từ thực tế cuộc sống, từ cội nguồn của mọi vấn đề
và trong bối cảnh hội nhập hiện nay, hơn ai hết, CEO
phải là người biết cách quy tụ và đánh thức tiềm năng
của những người giỏi hơn mình để cùng nhau hướng
tới mục tiêu đã định. Đó là phẩm chất, là tài lãnh đạo
của một CEO.

Nhận thấy điểm mạnh, yếu của mình
Để làm được điều trên, CEO phải tạo ra một môi
trường thúc đẩy sáng tạo bằng việc nhận ra điểm
mạnh thật sự của người giỏi và bố trí công việc phù
hợp, động viên tinh thần và khen thưởng vật chất.

Tập trung vào điểm mạnh của mỗi người sẽ tạo ra
nhiều người giỏi hơn.
Ông Matsushita Konosuke là một trong 20 nhà DN tài
ba, lỗi lạc nhất thế kỷ 20. Sau gần 60 năm ở vị trí lãnh
đạo, ông xây dựng sự nghiệp từ một xưởng làm đuôi
đèn nhỏ bé trở thành Công ty Matsushita nổi tiếng
khắp thế giới, với các sản phẩm mang tên Panasonic,
National. Theo ông, đã là nhà lãnh đạo thì nên nhìn
vào điểm mạnh sáu phần, điểm yếu bốn phần. Tất
nhiên, tùy theo công việc cụ thể mà xem xét, những
điểm yếu đó có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả
công việc. CEO phải làm sao khai thác triệt để điểm
mạnh của nhân viên và tìm cách hạn chế điểm yếu.
Một câu hỏi đặt ra: Người giỏi luôn được trải thảm,
mời mọc, họ thừa khôn ngoan để chọn cho bản thân
mình một CEO để phục vụ, thì tại sao họ không làm
việc cho người khác mà làm việc cho bạn? Họ phấn
đấu hết sức mình cho bạn? Đem lại cho bạn những
g...
Làm CEO là cmột nghệ thuật
Trong thời đại kinh tế tri thức, cạnh tranh gia các
doanh nghiệp (DN) thường thể hiện ở sản phẩm,
công nghệ, phương thức quản lý... DN nào biết nắm
được tri thức, biết sáng tạo, thì DN đó nắm được thế
ch động.
Thu phục người giỏi hơn
Thời Tam quốc, Lưu Bị không thể bì với Khổng Minh
về trí thông minh và tài mưu lược. Nhưng ông khôi
phc được nhà Hán nhờ tài thu dụng quân sư giỏi về
với mình. Thời Tây Hán, sau khi giành được thiên hạ,
Lưu Bang có nói: "Về mưu lược, ta không bằng
Trương Lương. Phòng thủ quốc gia, vỗ về trăm họ,
cung cấp quân lương, vận chuyển thông suốt ra tận
chiến trường, ta không bằng Tiêu Hà. Thống soái
trăm vạn đại quân, đánh phải thắng, tiến công là
giành được, ta không bằng Hàn Tín. Ba người này là
hào kiệt trong thiên hạ. Ta có thể tin và dùng họ là
nguyên nhân ta giành được thiên hạ".
Làm CEO là cả một nghệ thuật - Trang 2
Làm CEO là cả một nghệ thuật - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Làm CEO là cả một nghệ thuật 9 10 806