Ktl-icon-tai-lieu

Làm ít, chỉ lo báo cáo cho hay

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Làm ít, chỉ lo báo cáo cho hay
Các công ty nên thách thức nhân viên bằng mục tiêu
và kết quả công việc hơn là chỉ yêu cầu những báo
cáo. Hãy tự nhìn nhận, nhân viên của bạn có tạo ra
giá trị bằng việc làm thực sự hay không?

Từ việc phát triển sản phẩm cho đến chiến lược quản lý
công nghệ, nhiều phần việc trong các tổ chức/doanh nghiệp
được giao cho các Nhóm (hoặc các phòng ban) thực hiện.

Tuy nhiên, thay vì tạo ra những kết quả, họ trình lên các
báo cáo, kiến nghị và thuyết trình. Một người quản lý tầm
trung ở một công ty dược phẩm lớn có lần nói với tôi rằng
"tôi đã tham gia hàng chục nhóm làm việc trong những
năm qua, nhưng không bao giờ chịu trách nhiệm về kết
quả".
Dưới đây là một ví dụ điển hình: Giám đốc điều hành
nghiệp vụ (operation) của một công ty dịch vụ tài chính

muốn giảm thời gian thiết lập tài khoản giao dịch mới với
khách hàng.
Bà đã giao việc này cho một nhóm người gồm nhân viên
kinh doanh, nhân viên thương mại, nhân viên công nghệ,
nhân viên nghiệp vụ, nhân viên tín dụng và nhân viên rủi
ro.
Trong suốt sáu tháng các thành viên trong Nhóm chỉ làm
việc với nhau một hoặc hai giờ mỗi tuần, họ đã tiến hành
phân tích chu kỳ thiết lập, đối chiếu với những chuẩn của
đối thủ cạnh tranh, lập bản đồ quy trình hiện hành, phỏng
vấn khách hàng và khai thác các tùy chọn công nghệ.

Từ đó, họ đã thiết lập một tập các kiến nghị hoàn chỉnh để
trình lên giám đốc điều hành nghiệp vụ và các thành viên

khác trong ban điều hành. Sau một số câu hỏi, ban điều
hành hài lòng vì Nhóm đã nắm rõ tình hình, đã thực hiện
những nghiên cứu rất tốt và đồng ý với các đề xuất của họ.
Như thế thì có gì sai? Nhóm đã thực hiện một nhiệm vụ tốt
là làm cho giám đốc điều hành hoạt động nhận được những
thông tin mình cần, và Nhóm đã tạo ra cơ sở cho việc đưa
ra quyết định.
Nhưng vấn đề ở chỗ, sau sáu tháng nỗ lực, các thiết lập thời
gian cho tài khoản giao dịch mới đã không được cải thiện
chút nào. Thay vì những kết quả cụ thể, Nhóm chỉ đưa ra
những trò diễn lạ mắt.
Trong rất nhiều doanh nghiệp, tình trạng này được lặp đi
lặp lại và trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp.
Thành công được định nghĩa là những báo cáo hay, những
kiến nghị nghe có vẻ hợp tình hợp lý trên giấy tờ.
Có thể khắc phục tình trạng này một cách đơn giản: hãy
thách thức Nhóm của bạn tạo ra một kết quả thực sự chứ
không phải chỉ là một báo cáo hay.
Giả sử nếu giám đốc quản lý nghiệp vụ yêu cầu Nhóm
giảm thời gian thực hiện công việc xuống còn ba tháng?

Như thế, thay vì nghiên cứu các vấn đề, có th...
Làm ít, chỉ lo báo cáo cho hay
Các công ty nên thách thức nhân viên bằng mục tiêu
kết quả công việc hơn là chỉ yêu cầu những báo
cáo. Hãy tnhìn nhận, nhân viên của bạn tạo ra
giá trị bằng việc làm thực sự hay không?
Từ việc phát triển sản phẩm cho đến chiến lược quản lý
công nghệ, nhiều phần việc trong các tổ chức/doanh nghip
được giao cho các Nhóm (hoặc các phòng ban) thực hiện.
Tuy nhiên, thay tạo ra những kết quả, htrình lên các
báo cáo, kiến nghị và thuyết trình. Mt người quản tầm
trung một công ty dược phẩm lớn lần nói với tôi rằng
"tôi đã tham gia hàng chục nhóm làm việc trong những
năm qua, nhưng không bao giờ chịu trách nhiệm về kết
quả".
Dưới đây là một ví dụ điển hình: Giám đốc điều hành
nghiệp v (operation) của mt công ty dịch v tài chính
Làm ít, chỉ lo báo cáo cho hay - Trang 2
Làm ít, chỉ lo báo cáo cho hay - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Làm ít, chỉ lo báo cáo cho hay 9 10 316