Ktl-icon-tai-lieu

Lạm phát ảnh hưởng chiến lược kinh doanh 2011

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lạm phát ảnh hưởng chiến lược kinh doanh 2011
Suy giảm lòng tin vào triển vọng kinh doanh, nhiều doanh
nghiệp cho rằng lạm phát ảnh hưởng đến chiến lược kinh
doanh của họ.

Cuộc khảo sát do Công ty Dịch vụ thông tin tài chính WVB
Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn tài chính
Dầu khí (PVFC Invest) tiến hành từ ngày 15/12/2010 đến
đầu tháng 1/2011 tại 233 doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực
ngành nghề chủ chốt của Việt Nam (hơn 75% trong số đó
là các doanh nghiệp đại diện cho khối doanh nghiệp vừa và
nhỏ) đã rút ra kết luận kể trên.
Theo kết quả điều tra, chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý
4/2010 chỉ đạt 126 điểm, giảm 11 điểm so với quý 3/2010,
mức giảm lớn nhất kể từ khi chỉ số này được tiến hành
khảo sát vào quý 3/2008. Đây cũng là điểm số thấp nhất
của chỉ số này kể từ quý 2/2009 đến nay.
Mặc dù GDP năm 2010 ghi dấu ấn khả quan với tăng
trưởng liên tục tăng sau các quý của năm và đến quý
4/2010 ước đạt 7,34%, tuy nhiên lạm phát tăng 11,75%, lãi

suất tăng cao trở lại sau điều chỉnh lãi suất cơ bản, và thị
trường ngoại hối, vàng, chứng khoán chưa ổn định đã ảnh
hưởng đến góc nhìn của doanh nhân về triển vọng kinh
doanh trong 12 tháng tới.
Đánh giá tình hình kinh tế chung của Việt Nam hiện nay,
chỉ có 48,93% số doanh nghiệp tham gia khảo sát tin rằng
nền kinh tế đã tốt hơn so với 12 tháng trước; 37,35% doanh
nghiệp cho rằng hiện trạng nền kinh tế không có sự thay
đổi; và 13,72% doanh nghiệp cảm nhận nền kinh tế đã kém
đi. So với kết quả BCI quý 3/2010, số các doanh nghiệp có
quan điểm lạc quan giảm mạnh 21,3%, trong khi các doanh
nghiệp có quan điểm bi quan tăng đáng kể 9,53%.
Quan điểm bi quan chung cũng ảnh hưởng đến những dự
đoán về tình hình kinh tế Việt Nam 12 tháng tiếp theo của
doanh nghiệp. Chỉ còn 75,97% số doanh nghiệp được
phỏng vấn cho rằng tình hình kinh tế Việt Nam sẽ tốt hơn,
giảm 8,38% so với quý 3/2010; 20,6% số doanh nghiệp giữ
quan điểm nền kinh tế trong nước sẽ không thay đổi; 3,43%
số doanh nghiệp dự cảm kinh tế trong nước sẽ diễn biến
theo chiều hướng xấu hơn.

Kết quả là kế hoạch về tuyển dụng lao động, cũng như đầu
tư mở rộng đối với tài sản cố định cũng cùng theo xu thế
chung, sụt giảm đáng kể ở quan điểm lạc quan nhưng tăng
ở nhóm bi quan.
Niềm tin tăng trưởng doanh thu trong tương lai cũng suy
giảm trong điều tra lần này. Kết quả cho thấy, chỉ còn
68,24% doanh nghiệp được hỏi tin rằng doanh thu của
doanh nghiệp mình sẽ tăng trong vòng 12 tháng tới;
27,90% các doanh nghiệp cho rằng doanh thu của doanh
nghiệp sẽ giữ nguyên;...
Lạm phát ảnh hưởng chiến lược kinh doanh 2011
Suy giảm lòng tin vào triển vọng kinh doanh, nhiều doanh
nghiệp cho rằng lạm phát ảnh hưởng đến chiến lược kinh
doanh của họ.
Cuc khảo sát do Công ty Dịch vụ thông tin tài chính WVB
Việt Nam và Công ty Cphần Đầu vấn tài chính
Dầu khí (PVFC Invest) tiến hành tngày 15/12/2010 đến
đầu tháng 1/2011 tại 233 doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực
ngành nghchủ chốt của Việt Nam (hơn 75% trong số đó
các doanh nghiệp đại diện cho khối doanh nghiệp vừa và
nhỏ) đã rút ra kết luận kể trên.
Theo kết quả điều tra, chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý
4/2010 chđạt 126 điểm, giảm 11 điểm so với quý 3/2010,
mức giảm lớn nhất kể từ khi chỉ số này được tiến hành
khảo sát vào quý 3/2008. Đây cũng điểm số thấp nhất
của chỉ số này kể từ quý 2/2009 đến nay.
Mặc dù GDP năm 2010 ghi dấu ấn khả quan với tăng
trưởng liên tục tăng sau các quý của năm đến quý
4/2010 ước đạt 7,34%, tuy nhiên lạm phát ng 11,75%, lãi
Lạm phát ảnh hưởng chiến lược kinh doanh 2011 - Trang 2
Lạm phát ảnh hưởng chiến lược kinh doanh 2011 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lạm phát ảnh hưởng chiến lược kinh doanh 2011 9 10 39