Ktl-icon-tai-lieu

Làm thế nào để lập một dự án đầu tư?

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Làm thế nào để lập một dự
án đầu tư?
Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để
tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể,trong khoảng
thời gian xác định . Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước
có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý,cấp phép đầu tư.
Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh
giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết
phục chủ đầu tư quyết định đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn
cho dự án.

Lập một dự án đầu tư chỉ là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn
bị đầu tư. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng, hiệu qủa thì
nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc. Cụ thể:

1. Nghiên cứu, đánh giá thị trường đầu tư.
2. Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư.
3. Lựa chọn hình thức đầu tư.
4. Tiến hành các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư.

Sau khi thực hiện xong các công việc trên thì nhà đầu tư tiến
hành lập dự án đầu tư. Dự án đầu tư được biểu hiện ở hai văn
kiện :

1. Báo cáo tiền khả thi.
2. Báo cáo khả thi.

Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng
quát về dự án. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả
thi của dự án. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp
nhất cho dự án. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo
cáo khả thi .

Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm :

1. Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn
2. Qui mô dự án và hình thức đầu tư
3. Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất,
các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư ,nhân công
.....) được phân tích, đánh giá cụ thể .
4. Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ ,kỹ thuật và
điều kiện cung cấp các vật tư ,nguyên vật liệu ,dịch vụ ,hạ tầng
cơ sở ..
5. Lựa chọn các phương án xây dựng
6. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư , phương án huy động vồn
,khả năng thu hồi vốn ,khả năng trả nợ và thu lãi.
7. Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của
dự án.
8. Thành phần ,cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các
hạng mục.

.........................

Trong trừơng hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo
qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có
thể bắt tay vào xây dưng bản báo cáo chi tiết ,đầy đủ theo hướng
đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi , đó là Báo cáo khả thi.

Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu ,dữ liệu phân tích ,đánh giá
,đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã
được chủ đầu tư lựa chọn . Và như đã nói ở trên nó...
Làm thế nào để lập một dự
án đầu tư?
Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để
tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể,trong khoảng
thời gian xác định . Dự án đầu tư cơ sở để cơ quan nhà nước
có thm quyền tiến hành các biện pháp quản lý,cấp phép đầu .
là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh
giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết
phục chủ đầu tư quyết định đầu và tổ chức tín dụng cấp vốn
cho dự án.
Lập một dự án đầu tư chỉ là bước sau cùng trong giai đoạn chuẩn
bị đầu tư. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng, hiệu qủa thì
nhà đầu tư phải tiến hành nhiu công việc. Cụ thể:
Làm thế nào để lập một dự án đầu tư? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm thế nào để lập một dự án đầu tư? - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Làm thế nào để lập một dự án đầu tư? 9 10 150