Ktl-icon-tai-lieu

lăng tẩm huế

Được đăng lên bởi Bey Fantsy
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lăng minh mạng, lăng khải đinh,lăng tự đức
Lăng vua minh mạng ( hiếu lăng)
Hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm là một người hiếu học, tinh thông võ nghệ văn chương.. hoàng tử
đảm lên ngôi năm 30 tuổi lấy niên hiệu là Minh Mạng.. Trong 13 vị vua triều nguyễn thời Minh
Mạng được đánh giá là thịnh vượng nhất, hùng mạnh nhất của nước ta.
Lăng được khởi công vào tháng 9 năm 1840 đến năm 1843 thì hoàn tất.
Lăng Minh Mạng có bố cục kiến trúc cân bằng đối xứng, xung quanh một trục kiến trúc là đường
thần đạo, xuyên qua một loạt các hạng mục công trình gồm: cửa chính, sân chầu, nhà bia, sân tế,
Hiển Đức môn, điện Sùng Ân, hồ Trừng Minh, Minh Lâu, hồ Tân Nguyệt,cổng tam quan Quang
Minh Chính Trực, Trung Đạo kiều và cuối cùng là Bửu thành (mộ vua Minh Mạng).
lăng tẩm huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lăng tẩm huế - Người đăng: Bey Fantsy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
lăng tẩm huế 9 10 386