Ktl-icon-tai-lieu

Làng tranh dân gian Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh: hiện trạng và hướng phát triển

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 3122 lần   |   Lượt tải: 49 lần
Làng tranh dân gian Đông Hồ, xã Song Hồ,
huyện Thuận Thành, Bắc Ninh: hiện trạng
và hướng phát triển
Nguyễn Thị Hạnh
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Việt Nam học; Mã số: 60 31 60
Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Chí Bền
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát các nét cơ bản nhất về vị trí địa lý, điều kiện dân cư, xã hội, cũng
như lịch sử làng nghề, lịch sử nghề tranh và một số nét văn hóa dân gian, văn hóa vật
chất và văn hóa tinh thần của làng nghề Đông Hồ. Nghiên cứu một số đặc điểm về nội
dung, nghệ thuật và quy trình làm tranh dân gian Đông Hồ ở Việt Nam. Phân tích thực
trạng biến đổi và và đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp nhằm khắc phục tình trạng
mai một của nghề làm tranh dân gian ở Đông Hồ hiện nay.
Keywords. Văn hóa dân gian; Tranh Đồng Hồ; Việt Nam học; Văn hóa Việt Nam

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tranh dân gian - di văn hóa quý giá được hình thành qua nhiều thế hệ, nó
không chỉ đáp ứng nhu cầu về tinh thần, tâm linh và cảm thụ mỹ thuật của nhân dân
lao động mà còn chứa đựng những nội dung nhằm giáo dục đạo đức, nhân cách trong
cuộc sống đời thường. Tranh dân gian ở miền Bắc có ba dòng chính: tranh điệp Đông
Hồ (Bắc Ninh), tranh thờ Hàng Trống (Hà Nội), tranh đỏ Kim Hoàng (Hà Tây cũ),
từ bao thế kỷ qua đã góp vào dòng chảy chung của mỹ thuật dân gian Việt Nam, tạo
nên một vẻ đẹp không thể thiếu được cho lịch sử văn hóa dân tộc.
Làng Đông Hồ từ lâu đã nổi tiếng vùng Kinh Bắc bởi những sắc thái văn hóa
rất riêng và độc đáo như thế. Đồng thời, Đông Hồ còn được biết đến bởi đó là một
trung tâm sản xuất tranh dân gian lớn, là làng nghệ thuật dân gian lâu đời. Tranh khắc
gỗ Đông Hồ là loại hình nghệ thuật tranh dân gian, xuất hiện khá sớm, theo nguồn cơ
sở đáng tin cậy thì ít nhất cũng hơn năm thế kỷ tồn tại. Tranh Đông Hồ đã tồn tại
thực sự trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta, là món ăn tinh thần không
thể thiếu được của người nông dân Việt Nam qua nhiều thế kỷ.
Trong quá trình phát triển của mỹ thuật hiện đại Việt Nam, tranh Đông Hồ
chiếm một vị trí đáng kể, là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều họa sỹ và nhà điêu
khắc. Mặc dù Đông Hồ nổi tiếng về sản xuất tranh dân gian và làm hàng mã, song từ
trước đến nay các nhà nghiên cứu thường quan tâm đến nghề làm tranh, ít quan tâm
1

đến nghề làm mã, hoặc chỉ quan tâm một cách sơ lược, không đặt nó trong bối cảnh
chung hay tương quan với nghề tranh. Hầu như chưa có công trình nào nghiên cứu
chuyên sâu về vấn đề này. Hiện nay, nghề làm t...
1




Vin Vit Nam hc n
LucVit Nam h: 60 31 60
ng dn: PGS. TS Nguyn
o v: 2012
Abstractn nht v v u ki
ch s , lch s ngh t s t
chn c u mt s m v ni
dung, ngh thu Vic
trng bit s khuyn ngh, gim khc phng
mai mt ca ngh   hin nay.
Keywordsng H; Vit Nam ht Nam
Content.
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
 -       u th h 
 ng nhu cu v tinh thm th m thut c
ng nhng ni dung nh
cuc s min Bc tranh điệp Đông
H (Bc Ninh), tranh th Hàng Trng i), tranh đỏ Kim Hoàng  ),
t bao th k y chung ca m thut Nam, to
t v  thic cho lch s c.
 t i tic bi nhng s
rng th c bin bt
n xu thui. Tranh khc
g   thut him, theo ngu
s  k tn ti.  n ti
thc s i sn c
th thic ct Nam qua nhiu th k.
    n ca m thut hi i Vi   
chim mt v n cm ha nhiu ha s 
khc. M ni ting v sn xut tra
u ng n ngh 
Làng tranh dân gian Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh: hiện trạng và hướng phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làng tranh dân gian Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh: hiện trạng và hướng phát triển - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Làng tranh dân gian Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh: hiện trạng và hướng phát triển 9 10 811