Ktl-icon-tai-lieu

Lập công thức sản phẩm

Được đăng lên bởi hachinguyen136
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách lập công thức sản phẩm: 3 bước
+ Bước 1: Xác định yêu cầu dinh dưỡng của sản phẩm (chính là phần thông tin dinh
dưỡng thường thấy trên bao bì)
- Dựa vào bảng nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam để biết nhu cầu dinh dưỡng của
đối tượng sử dụng sản phẩm (vd. Đối tượng sử dụng sản phẩm là trẻ em, phụ nữ, nam
giới trưởng thành….)
Hình ảnh minh họa bảng nhu cầu vitamin (các chất khác sẽ có những bảng khác tương
tự):

- Dựa vào yêu cầu của nhà máy xác định: sản phẩm đáp ứng bao nhiêu nhu cầu cho đối
tượng  Xác định hàm lượng dinh dưỡng cần có của sản phẩm.
VD: Sản phẩm dành cho trẻ 1-3 tuổi, hàm lượng vitamin A đáp ứng 50% nhu cầu của trẻ
 Hàm lượng vitamin A cần có trong lượng sản phẩm mà trẻ ăn một ngày là 400/2=200
mcg (micro gam). (nếu một ngày trẻ ăn 1 gói 5 g thì sản phẩm phải có 200 mcg vitamin
A trong 5)
+ Bước 2: Xác định các nguyên liệu để phối trộn sản phẩm, hàm lượng dinh dưỡng
của nguyên liệu
+ Dựa vào nguyên liệu sẵn có của nhà máy hoặc nguồn nguyên liệu sẵn mua trên thị
trường, xác định các nguyên liệu sẽ phối trộn. Ví dụ: đậu tương, đường, sữa….

+ Dựa vào bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, xác định thành phần dinh dưỡng của
các loại nguyên liệu.
Hình ảnh minh họa cho bảng thành phần thực phẩm Việt Nam

+ Bước 3: Xác định tỷ lệ phối trộn của từng loại nguyên liệu
- Giả sử hàm lượng vitamin A cần có của sản phẩm là 200 mcg/5g  sản phẩm có 4000
mcg vitamin A/100 g.
- Giả sử nguyên liệu phối trộn gồm sữa (vitamin A 300 mcg/100g), gấc (vitamin A 7000
mcg/100g), bí ngô (vitamin 500 mcg/100 g)
- Phải tìm tỷ lệ phối trộn sữa, gấc, bí ngô là x, y, z (%). Ta có phương trình:
300 *x+ 7000*y + 500*z = 4000
- Tương tự như vậy với các thành phần dinh dưỡng khác (protein, lipit, gluxit, các
vitamin khác…), ta sẽ lập được nhiều phương trình có x, y, z như vậy.
- Giải hệ các phương trình tìm được x, y, z là tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu  Công
thức sản phẩm

...
Cách lập công thức sản phẩm: 3 bước
+ Bước 1: Xác định yêu cầu dinh dưỡng của sản phẩm (chính là phần thông tin dinh
dưỡng thường thấy trên bao bì)
- Dựa vào bảng nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam để biết nhu cầu dinh dưỡng của
đối tượng sử dụng sản phẩm (vd. Đối tượng sử dụng sản phẩm trẻ em, phụ nữ, nam
giới trưởng thành….)
Hình nh minh họa bảng nhu cầu vitamin (các chất khác sẽ những bảng khác ơng
tự):
- Dựa vào yêu cầu của nhà máy xác định: sản phẩm đáp ứng bao nhiêu nhu cầu cho đối
tượng Xác định hàm lượng dinh dưỡng cần có của sản phẩm.
VD: Sản phẩm dành cho trẻ 1-3 tuổi, hàm lượng vitamin A đáp ứng 50% nhu cầu của trẻ
Hàm lượng vitamin A cần trong lượng sản phẩm trẻ ăn một ngày 400/2=200
mcg (micro gam). (nếu một ngày trẻ ăn 1 gói 5 g thì sản phẩm phải 200 mcg vitamin
A trong 5)
+ Bước 2: Xác định các nguyên liệu để phối trộn sản phẩm, hàm lượng dinh dưỡng
của nguyên liệu
+ Dựa vào nguyên liệu sẵn của nhà y hoặc nguồn nguyên liệu sẵn mua trên thị
trường, xác định các nguyên liệu sẽ phối trộn. Ví dụ: đậu tương, đường, sữa….
Lập công thức sản phẩm - Trang 2
Lập công thức sản phẩm - Người đăng: hachinguyen136
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lập công thức sản phẩm 9 10 809