Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch kinh doanh - dành cho nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 38 lần
MỤC LỤCPhần 1: Giới thiệu khóa học và Tổng quan về lập kế hoạch kinh doanh
1. Dự án SMEDF và giảng viên giới thiệu khóa học
2. Bài tập làm quen nhóm và trao đổi về mong đợi của học viên
3. Bài tập nhóm: Lý do lập kế hoạch kinh doanh và đề cương kế hoạch kinh doanh
4. Khái niệm Kế hoạch kinh doanh
5. Lý do cần lập kế hoạch kinh doanh
6. Mẫu kế hoạch kinh doanh tóm tắt

Phần 2: Phân tích hoạt động doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và hình thành chiến lược kinh doanh
1. Các khái niệm trong quản lý chiến lược
2. Quản lý chiến lược là gì?
3. Tại sao phải áp dụng quản lý chiến lược?
4. Chiến lược ở các cấp độ khác nhau trong một doanh nghiệp
5. Chiến lược kinh doanh
6. Quy trình quản lý chiến lược
7. Phân tích SWOT để hình thành chiến lược kinh doanh
8. Bài tập tình huống: Phác thảo chiến lược và kế hoạch kinh doanh dựa trên phân tích chiến lược
9. Lập kế hoạch tài chính
10. Lập kế hoạch tài chính sử dụng Phần mềm Excel
11. Bài tập tình huống: Lập kế hoạch tài chính sử dụng Phần mềm Excel
12. Hướng dẫn lập Kê hoạch kinh doanh theo đề cương đã trình bày

Phần 3: Vay vốn trung và dài hạn tại các Ngân hàng thương mại
1. Nguyên tắc tín dụng
2. Điều kiện tín dụng
3. Những khó khăn của các DNVVN khi vay vốn ngân hàng
4. Giới thiệu các sản phẩm tín dụng và thủ tục vay vốn trung dài hạn
4.1. Tín dụng trung, dài hạn theo dự án đầu tư
4.2. Cho thuê tài chính
4.3. Thủ tục vay vốn trung và dài hạn tại một số ngân hàng thương mại
4.4. Bài tập tình huống: Sử dụng kế hoạch kinh doanh để trình bày đề nghị vay vốn đến ngân hàng
5. Nội dung thẩm định tín dụng của ngân hàng
5.1. Khái niệm "đáng tin cậy"
5.2. Quy trình thẩm định tín dụng
5.3. Phân tích tài chính
5.4. Phân tích chỉ số
5.5. Thẩm định bảo đảm tiền vay
5.6. Loại tài sản đảm bảo
Đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh – Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
6. Một số bộ hồ sơ vay vốn tham khảo và những lưu ý trong cách trình bày kế hoạch kinh doanh một cách thuyết phục
7. Bài tập tình huống: Nội dung thẩm định của ngân hàng

Phần 4: Các hoạt động kết thúc khóa học
1. Kế hoạch hành động cá nhân, nhóm, và cả lớp
2. Tóm tắt nội dung khóa đào tạo
3. Học viên Đánh giá khóa học
4. Dự án SMEDF trao chứng chỉ cho Học viên
Phụ lục 1 – Mẫu kế hoạch kinh doanh chi tiết
Phụ lục 2 – Hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng thương mại
Phụ lục 3 – Thẩm định Dự án vay vốn trung và dài hạn
Phụ lục 4 – Kế hoạch hành động sau khóa học
Lập kế hoạch kinh doanh - dành cho nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Lập kế hoạch kinh doanh - dành cho nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ 9 10 706