Ktl-icon-tai-lieu

Lập, trình bày và công khai báo cáo tài chính đối với các công ty đại chúng ở Việt Nam theo hướng tiếp cận hơn với chuẩn mực kế toán quốc tế

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 1 lần
...