Ktl-icon-tai-lieu

lịch sử thế giới trung đại

Được đăng lên bởi huythien90
Số trang: 237 trang   |   Lượt xem: 9704 lần   |   Lượt tải: 14 lần
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Ở phương Tây, Trung đại hay Trung cổ là thuật ngữ dùng để chỉ giai đoạn lịch sử nằm giữa hai
thời kì cổ đại và cận đại được các nhà nhân văn chủ nghĩa Italia nêu ra đầu tiên vào thế kỉ 16,
sang thế kỉ 17 được nhà sử học Đức Crixtôphơ Kenlơ vận dụng để chia tác phẩm "Lịch sử thế
giới" của ông thành 3 phần: cổ đại, trung đại và cận đại. Đến thế kỉ 18, thuật ngữ này được sử
dụng phổ biến ở phương Tây. Tuy сáс học giả đã nhất trí cho rằng trung đại là giai đoạn ở giữa
cổ đại và cận đại nhưng thời kì lịch sử này mở đầu và kết thúc vào lúc nào thì ỷ kiến có khác
nhau, vể mốc mở đẩu, người ta chủ trương dựavào các sự kiện lịch sử như các hoàng đế Rôma
chết, ví như hoàng đế Đômixiêng chết năm 96, đế quốc Tây Rôma diệt vong (476), giáo hoàng
Grêgoa l lên ngôi (590), người A Rập chiếm Gíêrudalem (638), Sáclơmanhơ đưọc tấn phong làm
hoàng đế (800) v.v... Về mốc kết thúc, người ta căn cứ vào các sự kiện như đế quốc Đông Rôma
diệt vong (1453), Crixtôphơ Côlômbô tìm ra châu Mĩ (1492), năm bắt đầu của phong trào cải
cách tôn giáo ở Đức (1517). v.v... Rõ ràng là hầu hết những thời điểm được nêu ra ở trên đều
không có ý nghĩa vạch thời đại.
Các sử gia Mác-xít cho rằng lịch sử trung đại về cơ bản là lịch sử chế độ phong kiến, một hình
thái kinh tế xã hội tiếp theo chế độ chiếm hữu nô lệ mà niên đại đánh dấu sự kết thúc của chế độ
chiếm hữu nô lệ ở Tây Âu là năm 476, năm đế quốc Tây Rôma diệt vong. Còn sự kiện đánh dấu
sự kết thúc thời trung đại và mở đẩu cho thời kì cận đại là cuộc cách mạng tư sản Anh bắt đầu
bùng nổ năm 1642.
Như trên đã nói, nội dung của lịch sử trung đại là lịch sử chế độ phong kiến, 1 chế độ xã hội phổ
biến nhất trong lịch sử loài người. Về mặt thuật ngữ, chế độ phong kiến là một từ chuyển ngữ từ
chữ féodalité hoặc feodalisme, 1 chữ bắt nguồn từ chữ feod trong tiếng Latinh nghĩa là lãnh địa
cha truyền con nối. Ở Trung Quốc thời Tây Chu cũng có chế độ vua Chu đem đất đai phong cho
bà con để kiến lập các nước chư hầu gọi là "phong kiến thân thích". Do chế độ này giống chế độ
phong đất cho bồi thần ở Tây Ẩu nên người ta đã dùng chữ phong kiến để dịch chữ féodalité.
Tuy vậy cả hai chữ này chỉ mới phản ánh hình thức phân phong đất đai chứ chưa phản ánh bản
chất của chế độ đó.
Vậy thì bản chất của chế độ phong kiến là gì ? Đó là một hình thái kinh tế xã hội trong đó có hai
giai cấp cơ bản là giai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp nông dân. Giai cấp địa chủ phong kiến
chiếm hầu hết ruộng đất trong xã hội, còn giai cấp nông dân thì bị mất...
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
phương Tây, Trung đại hay Trung cổ thuật ngữ dùng để chỉ giai đoạn lịch sử nằm giữa hai
thời cổ đại cận đại được các nhà nhân văn chủ nghĩa Italia nêu ra đầu tiên vào thế kỉ 16,
sang thế kỉ 17 được nhà sử học Đức Crixtôphơ Kenlơ vận dụng để chia tác phẩm "Lịch sử thế
giới" của ông thành 3 phần: cổ đại, trung đại cận đại. Đến thế kỉ 18, thuật ngữ này được sử
dụng phổ biến phương Tây. Tuy сáс học giả đã nhất trí cho rằng trung đại giai đoạn giữa
cổ đại cận đại nhưng thời lịch sử này mở đầu kết thúc vào lúc nào thì kiến khác
nhau, vể mốc mở đẩu, người ta chủ trương dựavào các sự kiện lịch sử như các hoàng đế Rôma
chết, như hoàng đế Đômixiêng chết năm 96, đế quốc Tây Rôma diệt vong (476), giáo hoàng
Grêgoa l lên ngôi (590), người A Rập chiếm Gíêrudalem (638), Sáclơmanhơ đưọc tấn phong làm
hoàng đế (800) v.v... Về mốc kết thúc, người ta căn cứ vào các sự kiện như đế quốc Đông Rôma
diệt vong (1453), Crixtôphơ Côlômbô tìm ra châu (1492), năm bắt đầu của phong trào cải
cách tôn giáo Đức (1517). v.v... ràng hầu hết những thời điểm được nêu ra trên đều
không có ý nghĩa vạch thời đại.
Các sử gia Mác-xít cho rằng lịch sử trung đại về bản lịch sử chế độ phong kiến, một hình
thái kinh tếhội tiếp theo chế độ chiếm hữu lệ mà niên đại đánh dấu sự kết thúc của chế độ
chiếm hữu nô lệ Tây Âu năm 476, năm đế quốc Tây Rôma diệt vong. Còn sự kiện đánh dấu
sự kết thúc thời trung đại mở đẩu cho thời cận đại cuộc cách mạng sản Anh bắt đầu
bùng nổ năm 1642.
Như trên đã nói, nội dung của lịch sử trung đại là lịch sử chế độ phong kiến, 1 chế độ xã hội phổ
biến nhất trong lịch sử loài người. Về mặt thuật ngữ, chế độ phong kiến là một từ chuyển ngữ từ
chữ féodalité hoặc feodalisme, 1 chữ bắt nguồn từ chữ feod trong tiếng Latinh nghĩa lãnh địa
cha truyền con nối. Ở Trung Quốc thời Tây Chu cũng có chế độ vua Chu đem đất đai phong cho
con để kiến lập các nước chư hầu gọi là "phong kiến thân thích". Do chế độ này giống chế độ
phong đất cho bồi thần Tây Ẩu nên người ta đã dùng chữ phong kiến để dịch chữ féodalité.
Tuy vậy cả hai chữ này chỉ mới phản ánh hình thức phân phong đất đai chứ chưa phản ánh bản
chất của chế độ đó.
Vậy thì bản chất của chế độ phong kiến là gì ? Đó là một hình thái kinh tế xã hội trong đó có hai
giai cấp cơ bảngiai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp nông dân. Giai cấp địa chủ phong kiến
chiếm hầu hết ruộng đất trong xã hội, còn giai cấp nông dân thì bị mất ruộng đất và bị biến thành
nông nô. Trên sở ấy, giai cấp địa chủ phong kiến bóc lột nông dân bằng địa các hình
thức cưỡng bức siêu kinh tế khác.
Tây Âu, địa tô có 3 hình thức làlao dịch, sản phẩm và tô tiền. Riêng với hình thức tô lao
dịch, mỗi hộ nông dân được lãnh chúa của mình giao cho một mảnh đất để làm ăn sinh sống,
lịch sử thế giới trung đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch sử thế giới trung đại - Người đăng: huythien90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
237 Vietnamese
lịch sử thế giới trung đại 9 10 456