Ktl-icon-tai-lieu

Lịch thi

Được đăng lên bởi lananhfriendly
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ 2 08/06 10h – 11h30 P307 Nguyên lý 2
Thứ 4 10/06 1h30 – 3h P305 KTVM
Thứ 2 15/06 1h30 – 3h P401 Tin đại cương
Thứ 4 17/06/ 1h30 – 3h P401 Toán
Thứ 4 24/06 8h - 9h30 P301
Thứ 5 25/06 3h30 - 5h P301
Thứ 6 26/06 8h - 9h30 P307 Lịch sử

...
Thứ 2 08/06 10h – 11h30 P307 Nguyên lý 2
Thứ 4 10/06 1h30 – 3h P305 KTVM
Thứ 2 15/06 1h30 – 3h P401 Tin đại cương
Thứ 4 17/06/ 1h30 – 3h P401 Toán
Thứ 4 24/06 8h - 9h30 P301
Thứ 5 25/06 3h30 - 5h P301
Thứ 6 26/06 8h - 9h30 P307 Lịch sử
Lịch thi - Người đăng: lananhfriendly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lịch thi 9 10 561