Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH THI IOE

Được đăng lên bởi Loan Mai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH THI IOE
Ban Tổ chức lưu ý :
Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 2 ngày, cụ thể
như sau:
1. Cấp Tiểu học
Vòng thi cấp trường dành cho Tiểu học được tổ chức vào 02 ngày
23 và 24/11 năm 2013 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như
sau:
- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’.
- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’
- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’

...
LỊCH THI IOE
Ban Tổ chức lưu ý :
Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 2 ngày, cụ thể
như sau:
1. Cấp Tiểu học
Vòng thi cấp trường dành cho Tiểu học được tổ chức vào 02 ngày
23 và 24/11 năm 2013 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như
sau:
- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’.
- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’
- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’
LỊCH THI IOE - Người đăng: Loan Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
LỊCH THI IOE 9 10 183