Ktl-icon-tai-lieu

Lĩnh vực đất đai

Được đăng lên bởi hongngochoahoi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bố mẹ tặng cho đất phải làm thủ tục gì?
Điều kiện để thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai như tặng cho, chuyển đổi, mua bán…là
phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê
biên để đảm bảo thi hành án và đất vẫn còn thời hạn sử dụng đất.
Về trình tự, thủ tục làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 129 Luật
đất
đai
2003
như
sau:
Điều

129.

Trình

tự,

thủ

tục

đăng

ký

thừa

kế,

tặng

cho

quyền

sử

dụng

đất

1. Việc nộp hồ sơ thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được quy định như sau:
a) Hồ sơ thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường
hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để
chuyển
cho
văn
phòng
đăng
ký
quyền
sử
dụng
đất;
b) Hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất gồm di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết
định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật
và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp người được nhận thừa kế là người duy nhất thì hồ
sơ thừa kế gồm đơn đề nghị và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất gồm văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết
định của tổ chức tặng cho quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có
đất
hoặc
chứng
nhận
của
công
chứng
nhà
nước.
2. Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ
ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy
chứng
nhận
quyền
sử
dụng
đất.
Trường hợp bên nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó
được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính
đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất thông báo cho bên nhận quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, người
nhận quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.
Theo quy địn...
Bố mẹ tặng cho đất phải làm thủ tục gì?
Điều kiện đ thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai như tặng cho, chuyển đổi, mua bán…là
phải giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất khôngtranh chấp, quyền sử dụng đất không b
biên để đảm bảo thi hành án đất vẫn còn thời hạn sử dụng đất.
Về trình tự, thủ tục làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 129 Luật
đất đai 2003 như sau:
Điều 129. Trình tự, thủ tục đăng thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất
1. Việc nộp hồ thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được quy định như sau:
a) Hồ thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường
hợp hộ gia đình, nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân nơi đất để
chuyển cho văn phòng đăng quyền sử dụng đất;
b) Hsơ thừa kế quyền sử dụng đất gồm di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết
định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp người được nhận thừa kế là người duy nhất thì h
thừa kế gồm đơn đề nghị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất gồm văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết
định của t chức tặng cho quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền s dụng đất.
Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, người
Việt Nam định ở nước ngoài phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có
đất hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước.
2. Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hsơ, chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ
ban nhân dân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trường hợp bên nhận quyn sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nghĩa vụ tài chính đó
được xác định theo số liệu địa chính t văn phòng đăng quyền sử dụng đất gửi s liệu địa chính
đến quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng
quyền sử dụng đất thông báo cho bên nhận quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Trong thời hạn không q năm ngày làm việc, ktừ ngày thực hiện xong nghĩa v tài chính, người
nhận quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.
Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 Quy định chi tiết một số điều
của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì: “Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với
chồng; cha đẻ, m đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mchồng với con dâu;
cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội,nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị,
em ruột với nhau” là thu nhập được miễn thuế. Do vậy, khi tiến hành thủ tục sang tên giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất t bố m bạn sang cho bạn thì bạn sẽ được miễn thuế đối với bất động sản được
tặng cho. Khi đó bạn chỉ còn phải đóng lệ phí trước bạ để sang tên quyền sử dụng ngôi nhà đó là 0,5%
giá trị tài sản là quyền sử dụng đất tính theo khung giá do Ủy ban nhân dân Tỉnh công bố tại thời điểm
chuyển giao.
Lĩnh vực đất đai - Trang 2
Lĩnh vực đất đai - Người đăng: hongngochoahoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lĩnh vực đất đai 9 10 648