Ktl-icon-tai-lieu

Loạt bài về lập Kế hoạch: Phần 1 - Giới thiệu chung

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1233 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Loạt bài về lập Kế hoạch: Phần 1 - Giới thiệu chung
Việc chuẩn bị bản kế hoạch tạo cơ hội hoàn thiện
những phương pháp kế hoạch hoá được sử dụng
trong công việc kinh doanh, đồng thời giúp cho việc
trình bày về doanh nghiệp của bạn trước các đối tác
khác mang tính chuyên nghiệp hơn.

Như đã giới thiệu, kiến thức tài chính.com bắt đầu
giới thiệu với bạn đọc "Loạt bài về lập Kế hoạch cho
doanh nghiệp" Loạt bài này được giới thiệu chủ yếu
cho các doanh nghiệp của Việt Nam được tổ chức
dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty
cổ phần. Trong giai đoạn hiện tại của quá trình
chuyển đổi nền kinh tế, phần lớn các công ty dưới
dạng này thuộc loại doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).
Nó cũng có ích cho các doanh nghiệp sản xuất tư
nhân có tầm cỡ, những doanh nghiệp đang dự kiến
phát triển công việc kinh doanh của mình.

" Kế hoạch kinh doanh" nghĩa là gì?

Tại các doanh nghiệp nhỏ hơn, người chủ doanh
nghiệp thường coi những cơ hội kinh doanh trong
tương lai luôn rộng mở, và họ giữ những kế hoạch
của mình “trong đầu”. Còn ở những doanh nghiệp có
tầm cỡ lớn hơn, người ta có thể lên những kế hoạch
tài chính chi tiết và thực hiện hàng loạt công việc
nghiên cứu thị trường. Việc lập kế hoạch kinh doanh
có thể đáp ứng được cả hai yêu cầu trên. Kết quả sẽ
có là một tài liệu tương đối súc tích mô tả doanh
nghiệp và những dự định của chủ doanh nghiệp cho
tương lai của nó. Bản kế hoạch kinh doanh này cũng
có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau,
và như vậy hình thức trình bày của bản kế hoạch phụ
thuộc vào mục đích cụ thể của nó.

Tại sao cần lập một kế hoạch kinh doanh?

Việc chuẩn bị bản kế hoạch tạo cơ hội hoàn thiện
những phương pháp kế hoạch hoá được sử dụng
trong công việc kinh doanh, đồng thời giúp cho việc

trình bày về doanh nghiệp của bạn trước các đối tác
khác mang tính chuyên nghiệp hơn. Bạn có thể quyết
định lập một kế hoạch nhằm đáp ứng một hay nhiều
nhu cầu cụ thể như:

• Tìm kiếm nguồn tài trợ – một kế hoạch kinh doanh
tốt là công cụ có tính thuyết phục nhất bạn có thể sử
dụng, đồng thời cũng là tài liệu bắt buộc phải có đối
với các tổ chức tài chính.

• Đưa ra định hướng – quá trình chuẩn bị bản kế
hoạch giúp bạn suy nghĩ một cách khách quan về
doanh nghiệp của mình, về những điểm mạnh và
điểm yếu nội tại, những cơ hội và mối đe doạ từ bên
ngoài, sự cần thiết và thời điểm ra những quyết định
chiến lược.

• Truyền đạt được tới các đối tác, các nhà đầu tư
cũng như những nhân viên chủ chốt, qua đó củng cố
lòng tin vào các mối quan hệ, sự tín nhiệm ...
Loạt bài về lập Kế hoạch: Phần 1 - Giới thiệu chung
Việc chuẩn bị bản kế hoạch tạo cơ hội hoàn thiện
những phương pháp kế hoạch hoá được sử dụng
trong công việc kinh doanh, đồng thời giúp cho việc
trình bày về doanh nghiệp của bạn trước các đối tác
khác mang tính chuyên nghiệp hơn.
Như đã giới thiệu, kiến thức tài chính.com bt đầu
giới thiệu với bạn đọc "Loạt bài về lập Kế hoạch cho
doanh nghiệp" Loạt bài này được giới thiệu chủ yếu
cho các doanh nghip của Việt Nam được tổ chức
dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty
cphần. Trong giai đoạn hiện tại của quá trình
chuyển đổi nền kinh tế, phần lớn các công ty dưới
dạng này thuộc loại doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).
Nó cũng có ích cho các doanh nghiệp sản xuất tư
nhân có tầm cỡ, những doanh nghiệp đang dự kiến
phát triển công việc kinh doanh của mình.
" Kế hoạch kinh doanh" nghĩa là gì?
Loạt bài về lập Kế hoạch: Phần 1 - Giới thiệu chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Loạt bài về lập Kế hoạch: Phần 1 - Giới thiệu chung - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Loạt bài về lập Kế hoạch: Phần 1 - Giới thiệu chung 9 10 468