Ktl-icon-tai-lieu

lời dẫn điều hành đại hội đại biểu hội nông dân

Được đăng lên bởi xuan-leyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 6737 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI DẪN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỘI
ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ HÒA PHONG LẦN THỨ XII
NHIỆM KỲ 2012-2017
-------------------------------Thời gian bắt đầu 07 giờ 0 phút, ngày 27/6/2012.
I- PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
Đ/c Đông thực hiện.
1-Ổn định tổ chức:
Xin trân trọng kính mời các các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu về dự Đại
hội đại biểu Hội Nông dân xã Hòa Phong lần thứ XII nhiệm kỳ 2012-2017 vào bên
trong Hội trường để chuẩn bị cho chương trình khai mạc Đại hội hôm nay.
Trước khi đi vào nội dung Đại hội, mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại
biểu xem chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội do Đội văn nghệ của Xã Đoàn
trình bày. Xin mời Đội văn nghệ.
Kết thúc 30 phút văn nghệ.
Vừa rồi quý vị đại biểu đã xem chương trình văn nghệ do Đội văn nghệ của
Hội Nông dân xã trình bày. Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, tôi xin chân thành cảm
ơn các đồng chí trong Đội văn nghệ đã mang đến Đại hội những ca khúc rất hay và
thể hiện được tình cảm sâu sắc về
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
2- Nghi thức buổi lễ chào cờ.
Xin trân trọng kính mời các các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu về dự Đại
hội đứng lên chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị làm lễ chào cờ.
- Chỉnh đốn trang phục xong. Nghiêm! Chào cờ …. Chào – Quốc ca (máy
hát).
- Mặc niệm: Để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ chí Minh vĩ đại và các
anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước …
phút mặc niệm bắt đầu. Thôi – mời quý vị đại biểu và các đồng chí ngồi.
3- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu.
- Thưa toàn thể Đại hội.
Trong không khí các cấp Hội Nông dân cả nước sôi nổi thi đua thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI và thi đua lập thành tích chào
mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông
dân Việt Nam lần thứ VI, và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước
trong năm 2012.
Được sự thống nhất của Thường trực Hội Nông dân huyện và sự đồng ý của
Đảng uỷ xã Hoà Phong. Hôm nay ngày 27/6/ 2012, Hội Nông dân xã long trọng tổ
chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hoà Phong lần thứ XII, nhiệm kỳ (20122017). Thông qua Đại hội nhằm đánh giá tổng kết tình hình và kết quả thực hiện
1

Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ 2007-2012, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế,
rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các
mặt công tác của Hội; xác định phương hướng, nhiệm vụ với những mục tiêu, giải
pháp cụ thể nhằm nâng cao chất ...
LỜI DẪN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỘI
ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ HÒA PHONG LẦN THỨ XII
NHIỆM KỲ 2012-2017
--------------------------------
Thời gian bắt đầu 07 giờ 0 phút, ngày 27/6/2012.
I- PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
Đ/c Đông thực hiện.
1-Ổn định tổ chức:
Xin trân trọng kính mời các các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu về dự Đại
hội đại biểu Hội Nông dân xã Hòa Phong lần thứ XII nhiệm kỳ 2012-2017 vào bên
trong Hội trường để chuẩn bị cho chương trình khai mạc Đại hội hôm nay.
Trước khi đi vào nội dung Đại hội, mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại
biểu xem chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội do Đội văn nghệ của Xã Đoàn
trình bày. Xin mời Đội văn nghệ.
Kết thúc 30 phút văn nghệ.
Vừa rồi quý vị đại biểu đã xem chương trình văn nghệ do Đội văn nghệ của
Hội Nông dân xã trình bày. Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, tôi xin chân thành cảm
ơn các đồng chí trong Đội văn nghệ đã mang đến Đại hội những ca khúc rất hay
thể hiện được tình cảm sâu sắc về
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
2- Nghi thức buổi lễ chào cờ.
Xin trân trọng kính mời các các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu về dự Đại
hội đứng lên chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị làm lễ chào cờ.
- Chỉnh đốn trang phục xong. Nghiêm! Chào cờ …. Chào Quốc ca (máy
hát).
- Mặc niệm: Để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ chí Minh đại các
anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước
phút mặc niệm bắt đầu. Thôi – mời quý vị đại biểu và các đồng chí ngồi.
3- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu.
- Thưa toàn thể Đại hội.
Trong không k các cấp Hội Nông dân cả nước sôi nổi thi đua thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI thi đua lập thành tích chào
mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông
dân Việt Nam lần thứ VI, chào mừng k niệm các ngày lễ lớn của đất nước
trong năm 2012.
Được sự thống nhất của Thường trực Hội Nông dân huyện sự đồng ý của
Đảng uỷ Hoà Phong. Hôm nay ngày 27/6/ 2012, Hội Nông dân long trọng tổ
chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân Hoà Phong lần thứ XII, nhiệm kỳ (2012-
2017). Thông qua Đại hội nhằm đánh giá tổng kết tình hình kết quả thực hiện
1
lời dẫn điều hành đại hội đại biểu hội nông dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lời dẫn điều hành đại hội đại biểu hội nông dân - Người đăng: xuan-leyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
lời dẫn điều hành đại hội đại biểu hội nông dân 9 10 451