Ktl-icon-tai-lieu

Lời khuyên tốt nhất về doanh nghiệp nhượng quyền

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời khuyên tốt nhất về doanh nghiệp nhượng quyền
Làm thế nào để có thể thu thập được
thông tin cần thiết từ kho báu quý giá
nhất của bạn: những nhà nhận quyền
của hệ thống đó

Nguồn thông tin quý giá nhất cuả bất kì
hệ thống nhượng quyền nào cũng chính là những
người nhận quyền đang hoạt động trong hệ thống đó.
Đây là những người đang trải qua từng ngày ở vai trò
của nhà nhận quyền và họ có thể nói cho bạn biết đôi
chút về thực tế cuộc sống của bạn sẽ diễn ra như thế
nào khi bạn quyết định gia nhập vào nhóm này.

Chọn bất kì một hệ thống nhượng quyền mà bạn cảm
thấy có hứng thú, lên kế hoạch họi điện hoặc đến
thăm một vài người trong số các nhà nhận quyền
trong hệ thống đó để thu thập thông tin cho cuộc điều
tra của bạn. Điều này nghe có vẻ như một điệp khúc

nhàm chán nhưng dù cho thái độ của những người
nhận quyền có mang tính chủ quan về một vấn đề
nào đó thì chắc chắn là điệp khúc kia sẽ giúp bạn có
thái độ đúng đắn hơn về vấn đề mà bạn cần quan
tâm khi bạn đang muốn trở thành một nhà nhận
quyền.

Hãy chắc chắn rằng bạn có cơ hội trò chuyện với một
con số đáng kể các nhà nhận quyền để có thể cảm
nhận về thái độ chủ đạo của tập hợp những người
đó. Dù bạn muốn tìm đại đa số những người nhận
quyền có vẻ hạnh phúc và nhận được nhiều hỗ trợ từ
phía nhà nhượng quyền (và mong rằng mình sẽ là
một trong số họ), điều quan trọng là phải cố gắng tìm
được it1 nhất một hoặc hai nhà nhận quyền không
mấy suôn sẻ.

Nếu bạn tìm được một người trong số họ không hài
lòng lắm với công việc hiện tại, bạn không chỉ nghe
những lời than vãn của họ mà phải cố gắng phán

đoán xem nguyên nhân nào dẫn đến sự khác biệt của
doanh nghiệp nhượng quyền của người này so với
những nhà nhận quyền khác mà bạn đã có cơ hội
gặp gỡ. Nếu bạn thấy rằng bạn có thể thu hoạch
được điều gì đó từ những nhà nhận quyền thành đạt
và cảm thấy những nhà nhận quyền kém thành công
không hề giống mình thì bạn sẽ ổn hơn. Tuy nhiên,
nếu bạn thấy rằng mình giống những nhà nhận quyền
không thành công thì cợ hội được nhượng quyền này
hoàn

toàn

không

phù

hợp

với

bạn.

Sau đây là các chủ đề chính mà bạn phải trao đổi
trong những cuộc trò chuyện với các nhà nhận
quyền:
• Chương trình huấn luyện. Hãy tìm hiểu xem các
chương trình tập huấn ban đầu và hỗ trợ đối với các
nhà nhận quyền chuẩn bị mở doanh nghiệp nhượng
quyền và đi vào hoạt động. Hãy hỏi các thí dụ cụ thể
về những điểm mạnh và điểm yếu trong chương trình
tập huấn. Và bạn cũng nhớ phải hỏi về điều thường

gây ngạc nhiên cho các nhà nhận quyền sau ...
Lời khuyên tốt nhất về doanh nghiệp nhượng quyền
Làm thế nào để có thể thu thập được
thông tin cần thiết từ kho báu quý giá
nht của bạn: những nhà nhn quyền
của hệ thống đó
Ngun thông tin quý giá nhất cuả bất kì
h thống nhượng quyền nào cũng chính là những
người nhận quyền đang hoạt động trong hệ thống đó.
Đây những người đang trải qua từng ngày vai trò
của nhà nhận quyền và hcó thể nói cho bạn biết đôi
chút vthực tế cuộc sống của bạn sẽ diễn ra như thế
nào khi bạn quyết định gia nhập vào nhóm này.
Chọn bất kì mt hệ thống nhượng quyền mà bạn cảm
thấy hứng thú, lên kế hoạch họi điện hoặc đến
thăm một vài người trong số các nhà nhn quyền
trong hthống đó để thu thập thông tin cho cuộc điều
tra của bạn. Điều này nghe có vnhư một điệp khúc
Lời khuyên tốt nhất về doanh nghiệp nhượng quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lời khuyên tốt nhất về doanh nghiệp nhượng quyền - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lời khuyên tốt nhất về doanh nghiệp nhượng quyền 9 10 324