Ktl-icon-tai-lieu

loogic học

Được đăng lên bởi tinhyeucuatoilynamthanh-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIÊN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Nhóm: 3
Khoa: Quản lý giáo dục
Danh sách các thành viên trong nhóm 3
1 Lê Thư Hưng
2 Hòang Đình Lương
3 Lương Thị Lan Anh
4 Lý văn Nái
5 Nguyễn Quang Phú
6 Bùi Thị Ngân
7 Bàn Thị Vân
8 Phạm Thị Tươi
9 Nguyễn Thị Thương
10 Vàng Thị Lên

LỊCH SỬ GIÁO DỤC VIỆT NAM
THỜI KỲ PHONG KIẾN
I) Hoàn cảnh xã hội phong kiến

II) Tư tưởng chủ đạo của nền giáo dục phong kiến việt
nam.
Nho giáo chiếm vị trí độc tôn của
nền giáo dục phong kiến việt nam.
Nho giáo là một học thuyết bao
Gồm các tư tưởng chính trị, đạo
đức, triết học.Nho giáo do khổng
Tử sáng lập còn gọi là khổng giáo,
Sau này được các mon đệ phát triển
thêm.

Đến đời Tống , Hán nho do Đổng Trọng Thư đề xướng và phát triển
thuyết “Mệnh Trời” theo hướng duy tâm cự đoan và hệ thống hóa thành
các quan hệ luân thường đạo lí: “Tam cương”.”Ngũ thường”.
Nho giáo gồm 4 vấn đề cơ bản:
1) Thế giới quan duy tâm: Nho giáo tin là có trời. Trời là cả chủ thể của
cả vũ trụ, chinh phục mọi sự việc trên thế gian bằng ý chí của trời. Ý
chí đó chi phói tất cả nhân gian, quyết định hết thảy mọi sự việc.
Bên cạnh trời còn có quỷ thần, quỷ thần là linh khí , là khí thiên
gtrong trời đất, là lực lượng siêu tự nhiên mà mắt không nhìn thấy, tai
không nghe thấy.
Cả trời và quỷ thần đều anh minh và chính trực đối với quỷ thần phải
kính cẩ và thành thực. Nó đã thẩm thấu vào văn hóa tín ngưỡng dân
gian trở thành cái gốc đạo đức luân lí của người việt nam.

2) Quan niệm về lịch sử: Các nhà nho ở thời kỳ
nào cũng có một kỳ vọng lớn là “Tu thân,tề gia, trị
quốc,bình thên hạ” làm cho quốc thái dân an, giúp
đỡ cho đời.
Các nhà nho luôn luôn tin vào lịch sử bao giờ cũng
dựa vào lịch sử, vào kinh nghiệm của lịch sử để
chứng minh cho đạo đức và trị đạo của mình.
3) Quan niệm về đạo đức: Hạt nhân cơ bản của
nho giáo là nói về đạo đức, các quan niệm về giá
trị đạo đức, các quan điểm đạo đức này chi phối và
chỉ đạo đường lối trị nước, hình thành đạo đức của
xã hội.

 Nho giáo chủ trương lấy đức để trị nước
 Đạo đức của nho giáo cô đọng ở 2 chữ: “Luân,
thường” hay “ cương thường”.
“Luân” là ngũ luân: vua-tôi, cha-con, anh-em, vợ
chồng, bạn-bè.
o Quan hệ vua-tôi biểu hiện ở chữ trung
o Quan hệ cha-con biểu hiện ở chữ hiếu.
o Quan hệ vợ-chồng biểu hiện ở sự phụ thuộc của
người vợ đối vói người chồng làm nảy sinh thuyết
“tam tòng”.
“Thường” là ngũ thường biểu hiện 5 đức tính của
người quân tử: Nhân-nghĩa-lễ-trí-tín.

4) Trị đạo: Nguyên tắc trị đạo của khổng mạnh, của
nho giáo là:” chính danh”, “lễ trị”, “nặng đức”, “nhẹ
...
Nhóm: 3
Khoa: Quản lý giáo dục
Danh sách các thành viên trong nhóm 3
1 Lê Thư Hưng
2 Hòang Đình Lương
3 Lương Thị Lan Anh
4 Lý văn Nái
5 Nguyễn Quang Phú
6 Bùi Thị Ngân
7 Bàn Thị Vân
8 Phạm Thị Tươi
9 Nguyễn Thị Thương
10 Vàng Thị Lên
HỌC VIÊN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
loogic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
loogic học - Người đăng: tinhyeucuatoilynamthanh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
loogic học 9 10 17