Ktl-icon-tai-lieu

Lựa chọn các yếu tố thương hiệu

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2082 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lựa chọn các yếu tố thương hiệu
Một ví dụ điển hình về tính chiến lược trong việc lựa
chọn các yếu tố thương hiệu nhằm tạo dựng nên giá
trị thương hiệu đó là “Apple”, tên của một lọai máy
tính cá nhân nổi tiếng trên thế giới. Apple là một cái
tên đơn giản nhưng lại rất dễ nhận biết và dễ nhớ, do
đó nó tạo nên sự khác biệt trong chủng loại sản phẩm
này.

Ý nghĩa của tên thương hiệu bao gồm cả tên và logo
(quả táo khuyết một góc) thể hiện tính cách thân thiện
và nồng hậu của sản phẩm cũng như của công ty
trước khách hàng và công chúng. Hơn nữa, cả tên
thương hiệu và logo đều có thể tăng cường cho
nhau, cả thị giác và thính giác, và làm cho chúng có
thể chuyển đổi dễ dàng qua các vùng địa lý và văn
hóa khác nhau mà vẫn giữ nguyên được ý nghĩa và
đặc tính thương hiệu.
Vậy, thế nào là một yếu tố thương hiệu lý tưởng? Hãy
xem xét tên thương hiệu, đó có lẽ là yếu tố trung tâm

nhất của mọi yếu tố thương hiệu. Một tên thương
hiệu lý tưởng phải dễ nhớ và có khả năng truyền đạt
cao về các thuộc tính và lợi ích của sản phẩm đến đối
tượng khách hàng mục tiêu. Có thể được chuyển đổi
sang các nền văn hóa và vùng địa lý và có thể
chuyển giao cho các lọai sản phẩm khác nhau. Ý
nghĩa của thương hiệu phải phù hợp và tồn tại lâu dài
qua thời gian, và cuối cùng được bảo vệ chắc chắn
cả về mặt pháp lý và cạnh tranh.
Tiếc rằng, khó có thể thiết kế một thương hiệu lý
tưởng đáp ứng được mọi tiêu chí như đã trình bày
trên đây. Trên thực tế, trong rất nhiều trường hợp,
các tiêu chí này lại mâu thuẩn và xung đột lẫn nhau.
Ví dụ để tạo ra được một tên thương hiệu đầy đủ ý
nghĩa ở một ngôn ngữ này thì nó lại gặp những khó
khăn rất lớn về dịch thuật và văn hóa khi chuyển tải
sang ngôn ngữ và nền văn hóa khác. Tóm lại, không
một yếu tố nào của thương hiệu lại có thể đáp ứng
được đầy đủ các tiêu chí lựa chọn. Do đó, chúng ta
cần xem xét và lựa chọn các yếu tố thương hiệu khác

nhau và kết hợp chúng sao cho đạt được hiệu quả
cao nhằm tạo dựng một thương hiệu có giá trị.
1.

Tên thương hiệu

- Hướng dẫn đặt tên
2.

Logo và biểu tượng đặc trưng

3.

Tính cách thương hiệu

4.

Khẩu hiệu (slogan)

5.

Nhạc

6.

Bao bì sản phẩm

1. TÊN THƯƠNG HIỆU
Tên thương hiệu, như đã đề cập trên đây, được xem
là yếu tố cơ bản và quan trọng nhất của một thương
hiệu và cũng là yếu tố trung tâm của sự liên hệ giữa
sản phẩm và khách hàng. Tên thương hiệu là một
công cụ giao tiếp ngắn gọn, đơn giản nhưng có hiệu
quả cao nhất. Các chương trình truyền thông, quảng
cáo có thể kéo dài vài phút hay kéo dài hàng gi...
Lựa chọn các yếu tố thương hiệu
Một ví dụ điển hình về tính chiến lược trong việc lựa
chn các yếu tố thương hiệu nhằm tạo dựng nên giá
trị thương hiệu đó là “Apple”, tên của một lọai máy
tính cá nhân nổi tiếng trên thế giới. Apple là một cái
tên đơn giản nhưng lại rất dễ nhận biết và dễ nhớ, do
đó nó tạo nên sự khác biệt trong chủng loại sản phẩm
này.
Ý nghĩa của tên thương hiệu bao gồm cả tên và logo
(qu táo khuyết một góc) thể hiện tính cách thân thiện
và nồng hậu của sản phẩm cũng như của công ty
trước khách hàng và công chúng. Hơn nữa, cả tên
thương hiệu và logo đều có thể tăng cường cho
nhau, cả thị giác và thính giác, và làm cho chúng có
thchuyển đổi dễ dàng qua các vùng địa lý và văn
hóa khác nhau mà vẫn giữ nguyên được ý nghĩa và
đặc tính thương hiệu.
Vậy, thế nào là một yếu tố thương hiệu lý tưởng? Hãy
xem xét tên thương hiệu, đó có lẽ là yếu tố trung tâm
Lựa chọn các yếu tố thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lựa chọn các yếu tố thương hiệu - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Lựa chọn các yếu tố thương hiệu 9 10 885