Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Hành vi đầu tư và tiết kiệm của hộ gia đình khu vực nông thôn An Giang

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
--------

NGUYỄN THỊ KIỀU LAM

HÀNH VI ĐẦU TƯ VÀ TIẾT KIỆM CỦA HỘ GIA ĐÌNH
KHU VỰC NÔNG THÔN AN GIANG

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Tháng 06 - 2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
--------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

HÀNH VI ĐẦU TƯ VÀ TIẾT KIỆM CỦA HỘ GIA ĐÌNH
KHU VỰC NÔNG THÔN AN GIANG
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kiều Lam
Lớp DH5TC – MSSV: DTC041747

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tri Khiêm

Tháng 06 - 2008

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Người hướng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Tri Khiêm

Người chấm, nhận xét 1:…………
(Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Người chấm, nhận xét 1:…………
(Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày…..tháng…..năm…..

LỜI CẢM ƠN
Thắm thoát 4 năm học cũng trôi qua, tôi sắp phải xa mái trường Đại học
nơi có những kỷ niệm vui buồn, những người bạn thân cùng với thầy cô những
người mà tôi luôn yêu mến và kính trọng.
Đầu tiên, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý thầy cô
trường Đại Học An Giang. Đặc biệt là thầy cô khoa Kinh Tế - Quản Trị kinh
Doanh những người đã tận tình chỉ dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho
tôi trong những năm Đại học. Cảm ơn ba mẹ những người đã sinh và nuôi tôi
khôn lớn, những người luôn tạo cho tôi niềm tin và nghị lực trong cuộc sống.
Tôi xin gởi lời cám ơn chân thành đến thầy Nguyễn Tri Khiêm người đã
hướng dẫn tôi hoàn thành khóa luận này với sự nhiệt tình, động viên và khuyến
khích.
Cảm ơn chân thành đến những hộ nông dân ở 2 Xã Vĩnh Khánh và
Vĩnh Chánh đã hổ trợ và giúp đỡ tôi trong quá trình phỏng vấn, thu thập số
liệu.
Và sau cùng, tôi xin gởi lời cảm ơn đến bạn bè tôi. Đặc biệt là tập thể
lớp DH5TC những người đã cùng tôi song hành trong 4 năm Đại học, luôn sẵn
sàng giúp đỡ, động viên tôi những lúc khó khăn trong học tập cũng như trong
cuộc sống. Cảm ơn sự đóng góp ý kiến chân thành của các bạn để tôi có thể
hoàn thành khóa luận này.
Xin chúc tất cả mọi người sức khỏe - hạnh phúc - thành công trong cuộc
sống!

Sinh viên
Nguyễn Thị Kiều Lam

TÓM TẮT

Với hơn 2 triệu dân số sống ở khu vực nông thôn, việc phát triển kinh tế cải thiện đời
sống của các hộ gia đình là điều mà các cấp chính quyền địa phương luôn đặt lên hàng đầu.
Do đó việc chuyển dịch cơ cấu, phát triển các ngành n...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
---- ----
NGUYỄN THỊ KIỀU LAM
HÀNH VI ĐẦU TƯ VÀ TIẾT KIỆM CỦA HỘ GIA ĐÌNH
KHU VỰC NÔNG THÔN AN GIANG
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Tháng 06 - 2008
Luận văn Hành vi đầu tư và tiết kiệm của hộ gia đình khu vực nông thôn An Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Hành vi đầu tư và tiết kiệm của hộ gia đình khu vực nông thôn An Giang - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Luận văn Hành vi đầu tư và tiết kiệm của hộ gia đình khu vực nông thôn An Giang 9 10 311