Ktl-icon-tai-lieu

lý ôn thi đại học

Được đăng lên bởi uyenpham
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- ðT: 01689.996.187

Diễn ñàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

CHUYÊN ðỀ 1: CƠ HỌC VẬT RẮN
VŨ ðÌNH HOÀNGðT: 01689.996.187 – Email: vuhoangbg@gmail.com
Họ và tên:......................................................................................
Lớp:.......................Trường...........................................................
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, LUYỆN THI VÀO ðẠI HỌC.

Thái Nguyên, 2012
1
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ

-

CHUYÊN ĐỀ 1 - CƠ HỌC VẬT RẮN

- ðT: 01689.996.187

Diễn ñàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

MỤC LỤC
PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG. ...................................................................................................................... 3
PHẦN II: TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT. ....................................................................................................... 5
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM PHẦN LÝ THUYẾT .......................................................................................... 8
PHẦN III: PHÂN DẠNG BÀI TẬP .................................................................................................................. 8
CHỦ ĐỀ 1. CHUYỂN ĐỘNG QUAY QUANH TRỤC CỦA VẬT RẮN .................................................... 8
DẠNG 1: VẬT RẮN QUAY ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH ..................................................... 8
DẠNG 2: VẬT RẮN QUAY BIẾN ĐỔI ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH .................................. 9
CHỦ ĐỀ 2: MOMEN – ĐỘNG NĂNG VẬT RẮN..................................................................................... 14
DẠNG 1: MOMEN QUÁN TÍNH – MOMEN LỰC .............................................................................. 18
DẠNG 2: MOMEN ĐỘNG LƯỢNG ...................................................................................................... 24
DẠNG 3: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN MOMEN ĐỘNG LƯỢNG.......................................................... 26
DẠNG 4: ĐỘNG NĂNG CỦA VẬT RẮN ............................................................................................. 27

2
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ

-

CHUYÊN ĐỀ 1 - CƠ HỌC VẬT RẮN

- ðT: 01689.996.187

Diễn ñàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

CHUYÊN ðỀ 1: CƠ HỌC VẬT RẮN
PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG.
1. Toạ ñộ góc
Khi vật rắn quay quanh một trục cố định (hình 1) thì :
- Mỗi điểm trên vật vạch một đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay,
có bán kính r bằng khoảng cách từ điểm đó đến t...
- ðT: 01689.996.187 Diễn ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CHUYÊN ĐỀ 1 - CƠ HỌC VẬT RẮN
1
CHUYÊN ðỀ 1: CƠ HỌC VẬT RẮN
VŨ ðÌNH HOÀNG
http://lophocthem.com
ðT: 01689.996.187 – Email: vuhoangbg@gmail.com
Họ và tên:......................................................................................
Lớp:.......................Trường...........................................................
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, LUYỆN THI VÀO ðẠI HỌC
.
Thái Nguyên, 2012
lý ôn thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý ôn thi đại học - Người đăng: uyenpham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
lý ôn thi đại học 9 10 235