Ktl-icon-tai-lieu

Lý Thuyết Hạch Toán Kế Toán

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
mục lục

chương i: Bản chất của hạch toán kế toán

chương ii: đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán

chương iii. Phương pháp chứng từ kế toán

chương iv. Phương pháp tài khoản và ghi kép

chương v. Hệ thống tài khoản kế toán

chương vi: Tính giá

chương vii. Phương pháp tổng hợp cân đối

chương viii. Hạch toán quá trình kinh doanh chủ yếu

chương ix. Sổ kế toán và bộ máy kế toán
Lý Thuyết Hạch Toán Kế Toán - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Lý Thuyết Hạch Toán Kế Toán 9 10 455