Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết viễn thông

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 4606 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lý thuyết viễn thông
1. Hệ thống viễn thông điện tử
1.1 Hệ thống viễn thông điện tử ngày nay
Công nghệ viễn thông điện tử đã tiếp tục tiến bộ nhanh chóng kể từ khi có phát minh hệ
thống điện tín và điện thoại đến mức nó đã cách mạng hoá các phương tiện thông tin truyền
thông khoảng một thế kỷ trước đây. Ngày nay, hệ thống viễn thông điện tử được xem như
các phương tiện kinh tế nhất có được để trao đổi tin tức và các số liệu. Ngoài ra song song
với tǎng trưởng về xã hội kinh tế, việc hình thành các phương tiện cần thiết cho viễn thông
điện tử đã trở nên phức tạp hơn và có khuynh hướng kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu
đang tǎng về các dịch vụ có chất lượng cao và dịch vụ viễn thông tiên tiến hơn; mặc dù vậy
các thiết bị có thể được hình thành theo các cách khác nhau và có các mức độ phức tạp
khác nhau theo các yêu cầu của người sử dụng.
Về cơ bản chúng được mô phỏng như sau (diễn giải) :

Hình 1.1. Cấu tạo của mạng lưới viễn thông.

a. Nguồn thông tin: Con người hay máy để phát ra thông tin cần truyền đi. Thông tin phát ra
được phân loại thành tiếng nói, mã, và hình ảnh (ký tự, ký hiệu và hình ảnh).

b. Thiết bị truyền: Bộ phận hay thiết bị để chuyển thông tin phát ra thành các tín hiệu để
được truyền đi qua đường truyền dẫn.

c. Đường truyền dẫn: Một phương tiện để truyền các tín hiệu từ thiết bị truyền đến thiết bị

d.
e.

nhận. Các loại cáp đồng trục, cáp quang, không gian, và các hướng sóng được dùng
rộng rãi cho mục đích này. Các tín hiệu được gửi đi qua đường truyền bị nhiễu bởi các
yếu tố như tiếng ồn.
Thiết bị nhận: Là một bộ phận hay thiết bị dùng để biến đổi các tín hiệu đã nhận được
thành các tín hiệu ban đầu.
Người sử dụng: Là con người hay máy nhận thông tin đã được phục hồi từ thiết bị nhận.
Hệ thống viễn thông điện tử được sử dụng phổ biến nhất là hệ thống thông tin điện thoại
trong đó con người là nguồn thông tin cũng lại là người sử dụng, còn máy điện thoại
dùng làm thiết bị truyền thiết bị nhận. Hiện nay loại máy (bǎng) dịch vụ thông báo thông
tin trong đó máy hoạt động như nguồn thông tin và con người như là người sử dụng có
như cầu cao. Ngoài ra, việc giao tiếp giữa máy với máy như việc trao đổi số liệu hiện
cũng đang hoạt động. Như trình bày ở hình 1.2, các quá trình trao đổi được tiến hành
thông qua giao diện giữa người với máy, và giữa máy với máy, như trong trường hợp
các phương pháp thông thường, sẽ trở nên ngày càng thông dụng hơn.

Hình 1.2. Truyền, nhận thông tin
Xu thế phát triển các mạng lưới viễn thông hiện nay được mô tả ngẵ...
Lý thuyết viễn thông
1. Hệ thống viễn thông điện tử
1.1 Hệ thống viễn thông điện tử ngày nay
Công nghệ viễn thông điện tử đã tiếp tục tiến bộ nhanh chóng kể từ khi có phát minh hệ
thống điện tín và điện thoại đến mức nó đã cách mạng hoá các phương tiện thông tin truyền
thông khoảng một thế kỷ trước đây. Ngày nay, hệ thống viễn thông điện tử được xem như
các phương tiện kinh tế nhất có được để trao đổi tin tức và các số liệu. Ngoài ra song song
với tǎng trưởng về xã hội kinh tế, việc hình thành các phương tiện cần thiết cho viễn thông
điện tử đã trở nên phức tạp hơn và có khuynh hướng kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu
đang tǎng về các dịch vụ có chất lượng cao và dịch vụ viễn thông tiên tiến hơn; mặc dù vậy
các thiết bị có thể được hình thành theo các cách khác nhau và có các mức độ phức tạp
khác nhau theo các yêu cầu của người sử dụng.
Về cơ bản chúng được mô phỏng như sau (diễn giải) :
Hình 1.1. Cấu tạo của mạng lưới viễn thông.
a. Nguồn thông tin: Con người hay máy để phát ra thông tin cần truyền đi. Thông tin phát ra
được phân loại thành tiếng nói, mã, và hình ảnh (ký tự, ký hiệu và hình ảnh).
b. Thiết bị truyền: Bộ phận hay thiết bị để chuyển thông tin phát ra thành các tín hiệu để
được truyền đi qua đường truyền dẫn.
c. Đường truyền dẫn: Một phương tiện để truyền các tín hiệu từ thiết bị truyền đến thiết bị
nhận. Các loại cáp đồng trục, cáp quang, không gian, và các hướng sóng được dùng
rộng rãi cho mục đích này. Các tín hiệu được gửi đi qua đường truyền bị nhiễu bởi các
yếu tố như tiếng ồn.
d. Thiết bị nhận: Là một bộ phận hay thiết bị dùng để biến đổi các tín hiệu đã nhận được
thành các tín hiệu ban đầu.
e. Người sử dụng: Là con người hay máy nhận thông tin đã được phục hồi từ thiết bị nhận.
Hệ thống viễn thông điện tử được sử dụng phổ biến nhất là hệ thống thông tin điện thoại
trong đó con người là nguồn thông tin cũng lại là người sử dụng, còn máy điện thoại
dùng làm thiết bị truyền thiết bị nhận. Hiện nay loại máy (bǎng) dịch vụ thông báo thông
tin trong đó máy hoạt động như nguồn thông tin và con người như là người sử dụng có
như cầu cao. Ngoài ra, việc giao tiếp giữa máy với máy như việc trao đổi số liệu hiện
cũng đang hoạt động. Như trình bày ở hình 1.2, các quá trình trao đổi được tiến hành
thông qua giao diện giữa người với máy, và giữa máy với máy, như trong trường hợp
các phương pháp thông thường, sẽ trở nên ngày càng thông dụng hơn.
Lý thuyết viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết viễn thông - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Lý thuyết viễn thông 9 10 678