Ktl-icon-tai-lieu

Ma-két phụ trương báo in ở thành phố Hồ Chí Minh từ góc độ lý luận và thực tiễn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2507 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ma-két phụ trương báo in ở thành phố
Hồ Chí Minh từ góc độ lý luận và thực tiễn
Nguyễn Chí Hùng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Báo chí
Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01
Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Văn Hường
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận của ma-két báo in và phụ trương báo in: Khái niệm và
các thuật ngữ; Lược sử makét báo in thế giới và ở Việt Nam; Vai trò của ma-két đối với
báo in và phụ trương. Nghiên cứu thực trạng ma-két phụ trương một số báo in ở thành
phố Hồ Chí Minh: Quản lý nhà nước về báo in và phụ trương; Nội dung thông tin của
phụ trương; Sử dụng các yếu tố hình thức của ma-két trong phụ trương và những yếu tố
liên quan đến việc sử dụng này; Một số đặc điểm của ma-két phụ trương báo in ở thành
phố Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phụ trương báo in
ở thành phố Hồ Chí Minh.
Keywords. Báo chí học; Phụ trương; Báo in; Phương tiện truyền thông; Ma két

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong dòng chảy của đời sống báo chí truyền thông hiện nay, vấn đề cạnh tranh giữa
báo in và báo điện tử đã trở thành chuyện sống còn. Báo điện tử với ưu thế về tích hợp
truyền thông đa phương tiện (multimedia) đã cung cấp cho độc giả những tiện nghi nghe
- nhìn cực kỳ thuận tiện. Các thiết bị truy cập mạng có tính cơ động cao như điện thoại di
động, laptop, netbook, kindle, ipad… giúp độc giả ngày nay có thể đọc tin tức, xem ảnh,
xem phim, nghe âm thanh và truy cập vào các từ khóa, đi sâu tìm hiểu các nội dung có
liên quan… gần như mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, ở những nước có nền báo chí phát triển
như Anh, Mỹ, Pháp, Thụy Điển… hiện tượng sinh viên hầu như chỉ đọc báo điện tử chứ
không đọc báo in đã trở thành chuyện “thường ngày ở huyện”.
Tuy nhiên, báo điện tử không phải không có những điểm yếu. Một trong những “gót
chân asin” của báo điện tử là đọc nó khá bất tiện vì lúc nào cũng phải phụ thuộc vào máy
móc, thiết bị, hoặc vào nguồn năng lượng điện /pin khá phiền phức. Người đọc báo điện
tử lại thường bị mỏi mắt khi nhìn màn hình chói sáng quá lâu, các hình ảnh có độ phân
giải thấp nhìn không rõ nét cũng khiến việc truyền thông bị hạn chế rất nhiều. Về mặt
hình thức, giao diện báo điện tử thường bị bó hẹp trong một màn hình nhỏ, cố định nên
cách trình bày không đa dạng, tính thẩm mỹ không cao.
Hạn chế của báo điện tử may thay lại là ưu thế của báo in. Để cạnh tranh với báo điện
tử, báo in có thể khai thác tối đa sở trường của mình trong việc thiết kế, dàn trang (làm
ma-két), tạ...
1
Ma-két phụ trương báo in ở thành phố
Hồ Chí Minh từ góc độ lý luận và thực tiễn
Nguyễn Chí Hùng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Báo c
Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01
Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Văn Hường
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình ysở lý luận của ma-két báo in và phụ trương báo in: Khái niệm
các thuật ngữ; Lược sử makét báo in thế giới Việt Nam; Vai trò của ma-két đối với
báo in phụ trương. Nghiên cứu thực trạng ma-két phụ trương một số báo in thành
phố Hồ CMinh: Quản nhà nước về báo in phụ trương; Nội dung thông tin của
phụ trương; Sdụng các yếu tố hình thức của ma-két trong phụ trương những yếu tố
liên quan đến việc sử dụng này; Một số đặc điểm của ma-két phụ trương báo in thành
phố Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phụ trương báo in
ở thành phố Hồ Chí Minh.
Keywords. Báo chí học; Phụ trương; Báo in; Phương tiện truyền thông; Ma két
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong dòng chảy của đời sống báo chí truyền thông hiện nay, vấn đề cạnh tranh giữa
báo in báo điện tử đã trở thành chuyện sống còn. Báo điện tử với ưu thế về tích hợp
truyền thông đa phương tiện (multimedia) đã cung cấp cho độc giả những tiện nghi nghe
- nhìn cực kỳ thuận tiện. Các thiết bị truy cập mạng có tính cơ động cao như điện thoại di
động, laptop, netbook, kindle, ipad… giúp độc giả ngày nay có thể đọc tin tức, xem ảnh,
xem phim, nghe âm thanh truy cập vào c từ khóa, đi sâu tìm hiểu các nội dung
liên quan… gần như mọi lúc, mọi nơi. vậy, những nước nền báo chí phát triển
như Anh, M, Pháp, Thụy Điển… hiện tượng sinh viên hầu như chỉ đọc báo điện tử chứ
không đọc báo in đã trở thành chuyện “thường ngày ở huyện”.
Tuy nhiên, báo điện tử không phải không những điểm yếu. Một trong những “gót
chân asin” của báo điện tử là đọc nó khá bất tiện vì lúc nào cũng phải phụ thuộc vào máy
móc, thiết bị, hoặc vào nguồn năng lượng điện /pin khá phiền phức. Người đọc báo điện
tử lại thường bị mỏi mắt khi nhìn màn hình chói sáng quá lâu, các hình ảnh độ phân
giải thấp nhìn không nét cũng khiến việc truyền thông bị hạn chế rất nhiều. Về mặt
hình thức, giao diện o điện tử thường bị hẹp trong một màn hình nhỏ, cố định nên
cách trình bày không đa dạng, tính thẩm mỹ không cao.
Hạn chế của báo điện tử may thay lại là ưu thế của báo in. Để cạnh tranh với báo điện
tử, báo in thể khai thác tối đa sở trường của mình trong việc thiết kế, dàn trang (làm
ma-két), tạo ra các ấn phẩm có hình thức bắt mắt, phong cách đa dạng, tính thẩm mỹ cao.
Ngoài việc độ tương phản thị giác thích hợp, báo in dùng nhiều ảnh độ phân giải
Ma-két phụ trương báo in ở thành phố Hồ Chí Minh từ góc độ lý luận và thực tiễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ma-két phụ trương báo in ở thành phố Hồ Chí Minh từ góc độ lý luận và thực tiễn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Ma-két phụ trương báo in ở thành phố Hồ Chí Minh từ góc độ lý luận và thực tiễn 9 10 458